Umran Nisar

Fast- og servicevagt
30. januar 1978

Om kandidat

Jeg er uddannet civilingeniør (cand.polyt) indenfor bioteknologi fra Danmark Tekniske Universitet og jeg har opbygget viden indenfor biokemi, molekylær mikrobiologi og biologi bag eukaryoter og prokaryoter. Gennem studierelaterede jobs har jeg tilegnet mig viden og erfaring vedrørende serologiske teknikker og DNA-ekstraktionsmetoder. Senest har jeg taget kurser indenfor projektledelse og er certificeret indenfor PRINCE2. Som person er jeg målrettet, vant til at arbejde selvstændigt og er ansvarsbevidst. F.eks. jeg er bestyrelses-medlem i vores grundejerforening og bestrider andre tillidserhverv såsom frivillig-lektiehjælper. Jeg er resultatorienteret og omkostnings-bevidst, kendskab til økonomi, idet dele af Bachelorstudiet foregik på CBS.

Beliggenhed

Uddannelse

C
Cand.polit indenfor bioteknologi 01/01/2011

Kandidatspeciale: “A Novel Approach for Global Molecular Analysis of Pro- and Eukaryotic Microbiota Signatures in faeces”. Specialet handlede om, hvordan samspillet mellem bakterier og mikro-eukaryoter foregår i tarmen på mennesker ved hjælp af DNA-sekventeringsteknikken ”Next Generation Sequencing”. Specialet blev gennemført på Statens Serum Institut. Værktøj: q-PCR, Illumina/MiSeq, Roche/454, DNA koncentrationsmåling, bioinformatik (oprettelse af database), data annotering

D
Diplomingeniør indenfor Teknologi og Økonomi 01/01/2007

Bachelorspeciale: ”Udvikling af Real-Time Polymerase Chain Reaction analyse for Blastocystis”. Udvikling af en ny metode til at detekter parasitten Blastocystis ved hjælp af PCR-metoden. Specialet blev gennemført på Statens Serum Institut. Værktøj: RT-PCR, dyrkingsmetode (Xenic In Vitro Culture), primer- og probe-design programmer, NucliSENS® easyMAG DNA ekstraktionsrobot, QIAGEN® QIAamp DNA mini kit (DNA extraction kit)

H
Højere teknisk eksamen (htx) (Gymnasial uddannelse) 01/01/1995

Proces-linjen, afsluttende eksamensprojekt i Organiske Farvestoffer.

Erhvervserfaring

F
Fast- og servicevagt 1. november 2016 - 31. maj 2020

PET-godkendt fast- og servicevagt hos Udlændingestyrelsen. Sikre, at der hersker en rolig og bekvemt atmosfære. Opretholde og varetage Styrelsens reglement. Konflikthåndtering og problemløsning. Yde assistance til borgere, samt guide dem på Styrelsens hjemmeside. Teamleder ved Hvidovre hospital under Covid-19 udbrud, sætte vagter ind i arbejdsopgaver, afløse vagter mht. pauser og have en god kontakt til supervisionerne.

A
Akademisk medarbejder (Virksomhedspraktiktant) 1. januar 2010 - 31. januar 2010

Optimering af NucliSENS® easyMAG DNA ekstraktionsrobot mht. at administrere færre reagenser samtidig at fastholde samme mængde af ekstraheret DNA. Sammenligning af resultaterne fra easyMAG med manuelt ekstraherende metoder, som ® QIAamp DNA mini kit. Forbedring af robottens SOP.

L
Laboratorieassistent 1. januar 2009 - 31. januar 2010

Ekstraktion af DNA fra prøver udtaget fra indenlandske og udenlandske studier mht. tarm-parasitter, udføre qPCR på prøver fra patienter inficeret med tarm-parasitter og orme, udarbejde etiketter for prøver forbedret for DNA ekstraktion og PCR-analyse, arkivere prøver og indtaste personlig data resultater i LIMS. Opretholde et højt compliance-niveau mht. daglige rutiner og procedure, medarbejdernes kompetence og tekniske forhold i form af resultater og testede materiale. Udvikle axenic (sterile) medier for eukaryotiske mikroorganismer.

V
Vagt 1. januar 2008 - 31. januar 2009

Centervagt ved Ro`s Torv, stationær vagt ved Stadium (Fisketorvet) og detektiv ved Snekkersten Kvickly

B
Butiksassistent 1. januar 2005 - 31. januar 2007

Kundekontakt, genfyldning af blækpatroner, salg af blæk- og toner-patroner, salg af printere og anden elektronik, salg af printerpapir, print af tryksager, kopi og print- opgaver og foto service.