Sandra Petersen

Fysioterapeut
3. juni 1988

Om kandidat

Jeg er en rolig og rummelig person og kommer på arbejde med stor arbejdslyst. Jeg har masser af mod på udfordringer og ønsker at arbejde kreativt, samt tænke ud af boksen. Blandt mine spidskompetencer, kan jeg nævne mine stærke kommunikative og empatiske evner, som kan medvirke til et godt arbejdsklima og være med til at buste arbejdsglæden samt humøret generelt hos mine medmennesker.

Beliggenhed

Uddannelse

F
Fysioterapeut (Professionsbacheloruddannelse) 08/01/2011

Erhvervserfaring

F
Fysioterapeut 1. januar 2022 - 28. februar 2022

Træning med anbragte på SL9 Motivere anbragte til træning Tværfaglig samarbejde med andre faggrupper Træning i deeskalering og selvforsvar Opkvalificering i relationsdannelse

f
fysioterapeut 1. august 2016 - 30. november 2018

Jeg har arbejdet som fysioterapeut og mentor på stedet. Derfor har jeg både varetaget fysioterapeutiske arbejdsopgaver som bevægeanalyser, funktionsbeskrivelser, manuel behandling samt træning, og yderligere fungeret som tovholder for de forskellige borgere på deres vej igennem et udredningsforløb. Vi arbejdede tværfagligt på stedet og i tæt kontakt med borgerens sagsbehandler. Yderligere arbejdede vi med etablering af virksomhedspraktikker, hvor målet var at øge og afklare borgerens arbejdsevne. Dette gjorde vi igennem fysioterapi, træning, samtaler mm., for at øge deres funktionsevne. Jeg har på min arbejdsplads set mange forskellige borgere med meget komplekse diagnoser og uspecificerede smerter. Desuden har jeg fået et grundigt indblik i de udfordringer borgerne har, når de er ramt af sygdom og samtidigt er dybt afhængigt af det system, der skal hjælpe dem økonomisk, både hvad angår forsørgelsesgrundlag samt behandling af deres lidelser. I Sundhedskompag9et/Kursuskompag9et har vi arbejdet tværfagligt, hvilket ligeledes har givet mig indblik i andre fagområder og måder at arbejde på. Grundlaget for vores gode resultater på stedet, var netop et stærkt hold af forskellige faggrupper. Idet jeg udførte meget skriftligt arbejde på stedet, har jeg også udviklet mine kompetencer indenfor dette område.

C
Cafemedarbejder 1. januar 2012 - 31. januar 2013

Jeg har serveret mad og drikke til større selsskaber og andre store arrangementer på stedet, samt hjulpet med borddækning og klargørring.

C
Cafemedarbejder 1. januar 2009 - 31. januar 2011

Jeg har betjent kunder, taget imod bestillinger og serveret mad og drikke, samt hjulpet med forberedelse og anretning af enkelte retter.

P
Produktionsmedarbejder (Fabriksarbejder) 1. juli 2008 - 31. august 2008

Sætter knapper i huller

L
Lagerarbejder 1. juli 2007 - 31. august 2007

Pakke ordre. Fylde kasser af af på lastbil.