Mette Guldbæk

SOSU Elev
8. januar 1963

Om kandidat

Om mig selv kan jeg oplyse at jeg bor alene. Fritiden nyder jeg i samvær med familie, venner og meditation.

Jeg har mange års erfaring med administrativt arbejde. Har bl.a. oparbejdet en solid erfaring med bl.a., forskellige administrative opgaver, kunde- og medlemsservice, sagsbehandling, sekretæropgaver samt kursuskoordinering/administration. Jeg er en meget fleksibel og ansvarsbevidst person. Er systematisk og struktureret. Er åben og udadvendt og besidder en god portion humor.

Jeg er meget serviceminded, kommunikere let med mange forskellige typer mennesker og sætter mig ind i kunders og andre medarbejderes behov.

Som menneske og kollega er jeg fleksibel, struktureret og effektiv. Jeg er kendetegnet ved åben og udadvendt, initiativrig, loyal og altid på en ansvarsbevidst facon, men også med en god situationsfornemmelse samt respekt for andres forskellighed.

I mine tidligere ansættelser har jeg fået positiv feedback for min strukturerede arbejdsform, den der kan li´ at yde en fantastisk service, holde fokus og tage ansvar for igangværende opgaver. For min imødekommende og grundige håndtering af mine opgaver samt den hjælpsomme kollega der positivt servicerer alle brugergrupper uden, at gå på kompromis med kvalitet. Jeg kommunikerer let, velformuleret og i øjenhøjde, zoomer ud og skaber overblik. Og så er jeg ikke bange for at tage fat, hvor der er behov.

Beliggenhed

Uddannelse

G
Grundforløb ifm SOSU-hjælperuddannelsen 02/01/2017

Grundforløb der giver adgang til den videre uddannelse som SOSU-hjælper

G
Grundlæggende Regnskabs- og virksomhedsøkonomi 04/01/2015

Gennemgået 6 ugers kursus i regnskabs- og virksomhedsøkonomi, herunder gennemgang af og oplæring i regnskabssystemet Navision C5

K
Kommunikation, formidling og præsentation 07/01/2012

Personlig kommunikations-, formidlings- og præsentationsstil

P
Prince2 Foundation Certificering 06/01/2012

Certificering i brug af Prince2 projektstyringssystem

C
Coachuddannelsen 02/01/2011

Grundmodulet i coachuddannelsen

K
Kontoruddannelsen 01/01/1987

Har arbejdet i forskellige afdelinger: Økonomi- og Personaleafdelingen, Journal & arkiv samt Stabsfunktionen i uddannelsesperioden

1
10. klasses udvidet afgangseksamen 08/01/1971

Erhvervserfaring

S
SOSU Elev 1. september 2017 - 30. juni 2018

Personlig pleje og omsorg Planlægning og udførelse af aktiviteter med borgerne. Demensansvarlig. Hjælpe til i centerets køkken med borddækning, opvask mm.

S
Studerende 1. februar 2017 - 31. januar 2018

Grundforløb 2, Social- og sundhedshjælperuddannelsen og hovedforløb

U
Ufaglært social og sundhedshjælper 1. oktober 2016 - 31. december 2016

Personlig pleje og omsorg samt psykisk støtte, som grundet en psykisk lidelse eller en svær demenstilstand, forflytning (alene og hvor der kræves 2 personer), rehabilitering, samarbejde med andre faggrupper, forberedelse af måltider, udlevering af daglig medicin, observation og dokumentation samt aktivering Hjemmeplejen gentofte kommune Maj 2016 - Sep. 2016 Arbejdsopgaver: Praktiske opgaver og pleje i hjemmet: Opvask, rengøring, indkøb, ordne vasketøj, skifte sengetøj, hjælp til bad og anden personlig pleje, påklædning samt mad og drikke, forflytning, støttestrømper, udlevering af daglig medicin mm Maj 2016 - Sep. 2016 Arbejdsopgaver: Praktiske opgaver og pleje i hjemmet: Opvask, rengøring, indkøb, ordne vasketøj, skifte sengetøj, hjælp til bad og anden personlig pleje, påklædning samt mad og drikke, forflytning, støttestrømper, udlevering af daglig medicin mm

V
Vikar, fast tilknyttet 1. juni 2012 - 30. april 2016

Forskellige administrative opgaver

S
Sekretær 1. august 2007 - 31. marts 2012

Selvstændigt ansvar for- og efterbehandling af psykologers og kursusudbyders specialist- og kursusansøgninger til specialistuddannelsen inden for Børn og unge området. Journalisering og arkivering af sager. Fakturering – oprettelse og udsendelse af fakturaer Koordinering af 6 årlige træf for seniormedlemmer - Annoncering/lokalebooking/forplejning og kontakt til oplægsholder Afholdelse og koordinering af informationsmøder for medlemmerne ifm. Specialistuddannelsen og krav. Vejledning og rådgivning af medlemmer/kursusudbydere ifm . uddannelses- og kursuskrav både på telefon og mail. Sekretær for faglige nævn Udfærdigelse af specialistdiplomer Webredaktør sitecore på DP´s hjemmeside – redigering samt oprettelse af nye områder på foreningens hjemmeside. Afløser under sygdom, ferie mm I foreningens reception – telefonpasning, ind- og udmeldelser, besvarelse af alle henvendelser samt modtagelse af kunder.

V
Vikar 1. januar 2005 - 31. januar 2007

2005-2007, Vikarbureauet Vikar Match: 2007: DONG Energy, HR Afdeling, vikariat som administrativ medarbejder •Koordinering af møderækker mellem medarbejdere og eksternt konsulentfirma ifm. fusionering •Diverse HR opgaver – oprettelse af nyansatte, indtastning af sygefravær mm. •Sekretæropgaver for HR Chefen 2006: Dansk Magisterforening, vikariat som kursussekretær •Kursusadministration – koordinering af fyraftensmøder/TR-kurser og kompetencegivende kurser – planlægning/afvikling •Kontakt til kursussteder, deltagere og underviser •Booking af hoteller/lokaler/forplejning mm. •Registrering af til- og afmeldinger i Axapta •Udsendelse af kursusindkaldelse, deltagerliste og kursusmateriale til deltager/oplægsholdere •Fakturering af kurser

O
Overassistent 1. januar 1981 - 31. januar 2005

1981-2005, DSB/Banedanmark, administrativ medarbejder DSB/Banedanmark 2002-2005:, Kursussekretær •Kursusadministration - kontakt til kursussteder, deltagere og underviser •uddannelsesplanlægning af interne/eksterne jernbanerelaterede kurser •Booking af hoteller/lokaler/forplejning mm. •Registrering af til- og afmeldinger i SAP/HR •Udsendelse af indkaldelse, deltagerliste og kursusmateriale til deltager/oplægsholdere •Fakturering af kurser •forberede materiale til oplægsholdere •Webredaktør – redigering på Intranettet •Udarbejdelse af kursuskatalog – både elektronisk og trykt udgave. 2001-2002: Journalmedarbejder •Opbygning af nyt journalsystem ScanJour •Koordinering af projekt •Receptionen – trådte ind og hjalp til i travle perioder – telefonpasning og modtagelse af kunder. 1989-2000: Sagsbehandler •Selvstændig sagsbehandling af særlige godsbefordingstilladelser i Danmark og Europa •Kundevejledning •Udarbejdelse af instruktionsmateriale •Fakturering •Vejleder for kontorelever i afdeling 1987-1989: All-round kontoruddannelsen •Kontoruddannelsen – arbejdet i forskellige afdelinger:Økonomi-og Personaleafdelingen, Journal & arkiv samt Stabsfunktionen i uddannelsesperioden. 1981-1987: kontorfunktionær •Maskindepot – mødekontrol af lokofører, udarbejdelse af maskinplaner. Ansvaret for tjenestefordeling. •Televagt i trafikcentralen – udsendelse af trafikmeldinger og indtastning afrapporter •Billetsalg på hhv. Charlottenlund og Jægersborg station – betjening af kunder