Maya Elisabeth

Praktikant - ressourceforløb
1. januar 0001

Om kandidat

Jeg er en engageret og selvstændig medarbejder, der har stærke kompetencer inden for driftsøkonomi og controlling.
Jeg har en god forretningsforståelse og er meget alsidig.
Af personlige styrker kan nævnes, at jeg er struktureret, systematisk og har stort fokus på detaljernes betydning samt evnen til at fordybe mig og arbejde analytisk med problemstillinger. Samtidig evner jeg at bevare overblikket. Jeg ser helheden og er ikke bange for at udfordre det bestående eller tage initiativ. Ligeledes er jeg god til at kommunikere på alle niveau i en organisation.

Beliggenhed

Uddannelse

E
Eksamineret Controller uddannelse 01/01/2015
D
Diplom i regnskab og budget 08/01/2009

Merit for grundmodulerne på PH. Metropol pga. HD-R

M
Microsoft Office programmerne 01/01/2010
A
Avanceret Excel 01/01/2007
H
HD Regnskab 09/01/2003

Merit for 1.del pga. finansøkonom

S
Statsaut. ejendomsmægler 08/01/2002
F
Finansøkonom 08/01/2000
K
Kontorassistent 07/01/1997

Erhvervserfaring

P
Praktikant - ressourceforløb 1. november 2020 - 31. januar 2022

Købsaftaler, scanning, persondata

b
businesscontroller og DPO/persondataansvarlig 1. juni 2017 - 30. juni 2019

Ansat som business controller med ansvar for ITD Brancheorganisation med reference til CFO. Endvidere persondataansvarlig for hele ITD koncernen samt implementeringen. Derudover ansvaret for koncernens forsikringer. IT system: AX2012, Navision, Lessor, Excel, ComplyCloud. Nøglepræstationer: Afslutning af månedsregnskaber, kvartaltsrapportering til afdelingsledere, direktionen og bestyrelsen. Årsregnskab og rapportering, bestyrelsesmateriale, forecast, estimater, disponeringsregnskab, værdipapirer, sikre og koordinere udarbejdelse af budgetter for 11 afdelinger, økonomiske analyser, sparring med ledelsen, daglig ansvar for Financial controller og ansvar for at bogholderiet udarbejder og leverer det, jeg skal bruge for at udarbejde mit regnskab og rapporterer, jeg informerer dem om retningslinjer både lovgivningsmæssigt og virksomhedsmæssigt samt validerer deres arbejde. Udarbejdelse og implementering af persondataforordningen i hele koncernen i Danmark, EU og 3. lande. Udarbejdelse og udsendelse af ca. 26.000 databehandleraftaler, medarbejderpolitik, intern og eksterne persondatapolitikker, fortegnelse, medarbejderinstrukser, slettepolitik, procesbeskrivelse for databrud m.v.

D
Driftssekretær og HR ansvarlig 1. januar 2016 - 31. januar 2017

Ansat med reference til vice direktøren. IT system: Navision, SharePoint, Virk, Ibistic, Lessor, Vitas, Excel. Nøglepræstationer: Ansvaret for HR, løn, overenskomster, ansættelser, oprettelse af medarbejdere, opsigelser, ferie, pension, sygdom, fraværsstyring, koordinering af arbejdsopgaver, refusion af sygdom, barsel, fleksjob m.v., kontakt til relevante myndigheder, fakturering, jetrapporter, analyse, controlling og ad hoc opgaver. Servicering af kunder, chefer og medarbejdere.

C
Controller 1. januar 2008 - 31. januar 2013

IT system: Hovedsageligt SAP, KMD, Acadre, Excel. Nøglepræstationer: Driftssupport og sparring til forvaltningsdirektøren, forvaltningens afdelingsledere og institutionslederne. Opgaverne spænder vidt. Dels faste driftsopgaver inden for økonomistyring, budgetlægning, budgetopfølgning, arbejdsgangsbeskrivelser, implementering af nye arbejdsgange, mellemkommunal betalinger, medfinansiering af sundhedsvæsenet, regnskabsaflæggelse og regelmæssig opfølgning på forskellige aktiviteter. Bistår med udviklingsopgaver, der typisk løses i projektform. Opgaverne spænder vidt. Dels faste driftsopgaver inden for økonomistyring, budgetlægning, regnskabsaflæggelse og regelmæssig opfølgning på forskellige aktiviteter. Bistår med udviklingsopgaver, der typisk løses i projektform.

C
Controller 1. januar 2006 - 31. januar 2008

Ansat som controller med ledelsesansvar med reference til CFO. Prisansvarlig for Siemens Flow instruments A/S og backup for Regnskabschefen. Koncern- og medarbejdersprog: Engelsk IT system: Hovedsageligt SAP, Excel, COPA og Business Warehouse. Nøglepræstationer: Opfølgning-, udarbejdelse- og validering af månedsrapportering samt gennemgang heraf med de ansvarlige ledere i virksomheden. Sikre og koordinere udarbejdelse af budgetter, økonomiske analyser og rapporteringer, sparring med ledelsen, salgsrapporter, omkostningsstyring, ansvar for priser, priskalkulationer, priskatalog samt superbruger for den del af økonomistyringssystemet/SAP. Som backup for regnskabschefen i hendes fravær og i samarbejde med hende i hendes tilstedeværelse: Ansvaret for driften i bogholderiet, likviditetsstyring, konsolidering af regnskaber og udarbejdelse af måneds- og årsrapporten.

K
Koordinator for salg og indkøb 1. januar 2005 - 31. januar 2006

Bogføring, fakturering, kreditering, månedsregnskab/rapport, debitor- og kreditorstyring, lønafvikling, provisionsafregning til agenter, rejseafregning, afskrivninger, periodisering, likviditetsstyring, likviditetsbudget og likviditetsanalyser, værdiansættelse af varelager samt hensættelser, for- og efterkalkulationer, periodisering af månedsregnskab med tilhørende balance, indberetning og afregning til offentlige myndigheder. Udarbejdelse af årsregnskab, færdigafstemning inkl. periodisering, afskrivninger og diverse efterposteringer til revisor, løbende vedligeholdelse og udvikling af forretningsgange, EDI kommunikation med danske og udenlandske kunder, udvikling af virksomhedernes IT systemer samt diverse logistikopgaver.

S
Statsaut. Ejendomsmægler 1. januar 2004 - 31. januar 2005

Alle opgaver i forbindelse med en ejendomshandel.

Ø
Økonomiansvalig 1. januar 2003 - 31. januar 2004

Økonomiansvarlig for den daglige drift af fabrikken Valves, Nordborg og Joystick, USA. Reference til Fabrikschefen Nordborg og CEO USA. Koncernsprog: Engelsk IT system: Hovedsageligt SAP Excel, COPA og Business Warehouse. Nøglepræstationer: Økonomiansvarlig for den daglige drift af fabrikken. Reference til fabriksdirektøren. Sparringspartner for ledelsen, udarbejde driftsøkonomiske analyser, rapporter, nøgletal, estimater, kommentarer, økonomirapporter til ledelsen, rolling forecast, omkostningsstyring, samhandel, sikre og koordinere udarbejdelsen af budgetter, kontinuerlig og proaktiv regnskabsopfølgning, koordinering af handlingsplaner og perspektivplanlægning, investeringsstyring og -møde m.m.

K
Kontorassistentelev 1. august 1997 - 31. juli 2000

Økonomi