May Marisa Stie

JOBAFKLARING (VIRKSOMHEDSPRAKTIK)
24. februar 1983

Om kandidat

Jeg er uddannet pædagogisk assistent og i fem år har jeg arbejdet indenfor specialområdet. Her har jeg, blandt andet, haft for øje at spotte borgernes ressourcer; store som små, og sidenhen få disse bragt i spil, hvilket ofte har krævet at tænke ud af boksen. Kompetencer, som kan bruges hvor som helst på arbejdsmarkedet.
Jeg havde egentlig set mig selv gå en helt anden vej, da det kom til valg af uddannelse og jeg har da også haft påbegyndt HTX-uddannelsen. Jeg har altid kunnet lidt tal og matematik, og jeg har ligeledes altid haft en naturlig snilde, men også interesse for IT og teknologi. Derfor lå det egentlig også mere til højrebenet at gå i denne retning end at tage en uddannelse baseret på pædagogik og bløde værdier.

Jeg er klar på nye udfordringer i et helt nyt fagområde. Jeg har måske ikke uddannelsen, men jeg er pro-aktiv, lærenem og så har jeg en generel faglig nysgerrighed. Jeg møder med positivitet en hver arbejdsopgave; stor som lille, og i en struktureret og detaljeorienteret tilgang.

…så som Pippi Langstrømpe har sagt; det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert!

Beliggenhed

Uddannelse

P
Pædagogisk assistent 01/01/1970
F
Fra jord til bord - hotel, køkken, levnedsmiddel, jordbrug (grundforløb) 01/01/1970
9
9. klasse afgangseksamen 01/01/1970

Jeg har fra 1. - 7. klassetrin modtaget undervisning i: billedkunst, biologi, dansk, engelsk, fysik/kemi, geografi, historie, hjemkundskab, håndarbejde, idræt, kristendomskundskab, matematik, musik, natur/teknik og sløjd. Jeg har fra 7. - 9. klassetrin yderlig fået undervisning i: samfundsfag. Jeg har på 9. klassetrin fået undervisning i: tysk(valgfag). Karaktergennemsnit: 9,4.

Erhvervserfaring

J
JOBAFKLARING (VIRKSOMHEDSPRAKTIK) 1. juni 2021 - 31. oktober 2021
J
Jobafklaring (virksomhedspraktik) 1. januar 2020 - 31. oktober 2020
p
pædagogisk assistent 1. januar 2013 - 28. februar 2018
S
Studerende - pædagogisk assistent (2. praktik) 1. april 2012 - 30. november 2012
S
Studerende - pædagogisk assistent (1. praktik) 1. februar 2011 - 30. september 2011
U
Uuddannet pædagogmedhjælper (virksomhedspraktik) 1. august 2009 - 31. juli 2010

Værkstedet Kilen er et kommunalt beskæftigelses-, samt samværs- og aktivitetstilbud for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, hvor jeg var tilknyttet sidstnævnte.

U
Uuddannet social- og sundhedshjælper (virksomhedspraktik) 1. november 2008 - 31. maj 2009

Jeg lavede i starten praktiske opgaver i køkkenet; tilberedte og klargjorde måltider, vaskede og ryddede op, og hjalp, om nødvendigt, borgerne under måltidet. Jeg fik løbende flere og mere omfangsrige opgaver, og til slut havde jeg også ansvaret for to borgere. Dette indebar alt fra personlig pleje og omsorg, til hjælp ved måltider, rengøring, tøjvask og aktiviteter.

U
Uuddannet social- og sundhedshjælper (virksomhedspraktik) 1. februar 2008 - 31. maj 2008

Jeg var tilknyttet en bo-gruppe, hvor der udelukkende boede beboere, som havde en eller anden form for demenssygdom. Jeg havde sammen med en kollega ansvaret for to borgere. Dette indebar alt fra personlig pleje og omsorg, til hjælp ved måltider, rengøring, tøjvask og aktiviteter. Herudover lavede jeg praktiske opgaver i gruppen; egenkontrol, vaskede og ryddede op, og gik ligeledes til hånde, hvor behovet var.

U
Uuddannet pædagogmedhjælper (virksomhedspraktik) 1. juni 2003 - 31. august 2003

Jeg lavede aktiviteter med børnene; lige fra brætspil, højtlæsning, strandtur, sang og musik, til pudekamp, bålhygge, motoriske lege, klippe og klistre, og alt derimellem. Jeg lavede også praktiske opgaver; vaskede og ryddede op, og hvad der ellers kunne være en hjælp for det faste personale. (Praktikkens korte varighed skyldtes, at jeg kort før opstarten var kommet hjem fra et højskoleophold og efter sommerferien skulle jeg påbegynde en uddannelse.)