Jens Michael Andree

Controller
3. august 1960

Om kandidat

Qua mine nærsten 20 år som regnskabsmedarbejder, har jeg opnået grundlæggende kendskab til næsten alle aspekter inden for regnskab.

Jeg håndterer daglig bogføring i finans, faktura og betalinger på debitorer og kreditorer herunder åben post udligninger, rykkerkørsler og rentetilskrivning. Afstemninger af likvide konti, debitorer og kreditorer. Endvidere afslutning af afskrivninger ved salg af inventar, maskiner og biler. Periodiseringer håndterer jeg fuldt ud med det samme, så der spares en del ved årsafslutningen.

Dog føler ligeledes at et “karriereskift” mod salgsorienterede jobopgaver kunne være yderst interessant. Dette kunne være job som salgsassistent indenfor især tankstationer/servicestationer, som jeg finder spændende og afvekslende grundet de mange forskellige varegrupper og forskellige arbejdsopgaver.

I de jobs jeg har haft i gennem tiderne har jeg ofte fået arbejdsopgaver og udfordringer der har krævet ro og besindighed, menneskekendskab og en hel del flittighed og ærlighed. Jeg har ofte fået arbejdsopgaver som jeg selv har måtte tilrettelægge og løse, hvilket har krævet selvstændighed og modenhed. Jeg har arbejdet med temmelig stressende arbejdsituationer, der har krævet overblik og kompetence og ikke mindst grundig forberedelse.

Jeg har altid sat det som et personligt mål at udføre de arbejdsopgaver jeg er blevet stillet så tilfredsstillende som muligt både over for mig selv men ligeledes overfor mine foresatte. I den forbindelse har jeg nok været ærekær, men har selv taget dette for et udtryk for engagemnet og indlevelse.

Jeg har et stille og roligt gemyt, og er nem at omgås og har ikke svært ved at omgå andre mennesker både fagligt og socialt – snarere tvært imod. Mine fritidsinteresser gennem tiderne har været skiløb – løb – sport i almindelighed. Jeg har altid haft en glødende interesse for Hi-Fi og lytter meget til musik.

Beliggenhed

Uddannelse

R
Regnskabsmedarbejder 11/01/2013

224 lektioners intensivt kursus i regnskab på Microsoft Dynamics C5

M
Merkomom i Driftsøkonomi/Regnskabslære 08/01/1986
H
HMX/udlært kontorass. Paul Klinge A/S 07/01/1982
S
Studentereksamen 07/01/1977

Erhvervserfaring

C
Controller 1. maj 1996 - 30. september 2010

Lønregnskab for timeløn/funktionærer. Måneds/årsregnskab til økonomichef/eksterne revisorer. Kampregnskaber/statistikker til DBU/UEFA. Kampafviklingsansvarlig. Billetansvarlig. Sikkerhedschef.