Janni Johanne

Skolesekretær/ administrativ medarbejder
7. december 1960

Om kandidat

Jeg kan beskrive mig selv som en positiv, glad, åben og udadvendt person.
En ansvarlig, engageret, stabil og loyal kollega/medarbejder, og tager ejerskab i forhold til mit job og mine opgaver.
Jeg er serviceminded og sætter stor pris på, at mit samarbejde med andre mennesker foregår i en positiv ånd.
Jeg arbejder godt selvstændigt. Tager initiativ og ansvar for mine arbejdsopgaver, er fleksibel og kan godt lide nye udfordringer i mit job, ligesom jeg godt kan lide alsidige opgaver af vekslende karakter. Det er naturligt for mig med en overordnet planlægning, systematik og orden i mit arbejde, men er omstillingsparat og er vant til en dagligdag, hvor opgaver af hastende karakter kan forekomme. Jeg er erfaren bruger af IT, og har nemt ved at sætte mig ind i nye systemer.
Jeg arbejder også godt i et team, tager ansvar for fællesskabet og de fælles opgaver, som hverdagen byder på. Fællesskabet og den gode positive holdånd er vigtige krydderier i det daglige arbejde. Jeg motiveres af det gode arbejdsmiljø med en uformel og venlig omgangstone og gerne i en humor fyldt hverdag.

Beliggenhed

Uddannelse

K
Kontoruddannelsen med Speciale i Administration 08/01/2019

Kontoruddannelsen med Speciale i administration afsluttet 31.01.2020

K
Kontoruddannelse med speciale i administration 11/01/2014

Realkompetence vurdering af mine erhvervserfaringer. Opnået merit for 24 mdr. og mangler et obligatorisk specialefag for at opnå bevis for Kontoruddannelse med speciale i administration - skal afsluttes senest 2020

A
Advokatsekretær 09/01/2002

Uddannelse til advokatsekretær

P
Pædagog 08/01/1981

Børnehavepædagog - arbejde med børn og familier i daginstitution

Erhvervserfaring

S
Skolesekretær/ administrativ medarbejder 1. maj 2020 - 1. januar 0001

15 t. pr uge (sideløbende med ansættelse hos PoulMurer), herefter ekstra 12 timer som corona testkoordinator, samt 12 timer i SFO. Kontakt til lærere, forældre og elever. Assistance i forskellige daglige opgaver/ønsker. Telefonbetjening. Indkøb af kontormaterialer. Ad hoc henvendelser fra forælde, samarbejdspartnere. Booking af møder i Outlook, Aula, Teams Indskrivningsmøder med nye børn/familier. ansvarlig for Tolkebestillinger hos tolkefirmaer til skole/hjemsamtaler - møder Godkendelse og betaling af tolkefakturaer i prisme, Fremsendelse af bilag til økonomiafdelingen. Koordinator i forhold til Coronatest af elever og lærere og kommunens corona taskforce.med mange forskellige administrative opgaver. pasning af sygetelefon og vikardækning.

S
Skoledpædagog - Tidsbegrænset vikariat 1. august 2021 - 31. december 2021

Tage imod eleverne, registrering af ind og ud i Aula, samvær med eleverne, teaterleg.

k
kontor- og regnskabsassistent 1. juli 2019 - 31. juli 2021

22,5 t. pr. uge Løn og personaleadministration: ansættelse, lønindberetning, søgning af refusioner, AUB refusioner, hjælpepakker m.v. Korrespondance med kunder, jobcenter, kommuner, kvartals materiale klar til revisor. Økonomi: betaling af regninger, fakturering af kunderne, afstemning af bank, inkasso. Ordrestyring, oprette kunder, ordrer, tilbud, inkasso af udestående. Opdatering og vedligehold af hjemmeside og Facebook profil. Optimering af virksomhedens administrative arbejdsprocesser samt GDPR. Indkøb af kontorartikler, ad hoc administrative opgaver.

k
kontorassistent 1. januar 2015 - 31. marts 2019

Løn/Personale: adm. vedr. stillingsopslag/ ansættelser, oprettelse af medarbejdere til løn, vagtplaner/ lønspørgsmål. Beklædning, Økonomi: betaling af fakturaer, Forsikring: anmeldelse af bil skader, skader i borgers hjem, adm. af Hjemmeplejens tjenestebiler,adm. af indkøbsordning for borgere/kontorartikler m.v. Sekretær: MEDudvalg, o.a. sekretæropgaver. Møde og eventplanlægning, Ad hoc forefaldende opgaver i Hjemmeplejen.

V
Vikar 1. januar 2014 - 31. januar 2015

Tilknyttet som vikar

a
advokatsekretær 1. februar 2011 - 31. december 2013

Testamenter/ægtepagter, bodelingsoverenskomster, tinglysning, virksomhedsoverdragelse, retsager: udfærdige stævninger processkrifter indenfor erhvervs-/offentlig ret, entrepriseret, inkasso, lejeret, udfærdigelse af lejekontrakter, fakturaer/e-faktura, referat fra møder, brev- og e-mail korrespondance, telefon/receptionsbetjening, indkøb, oprettelse af sager/arkivering.

D
Debitormedarbejder 1. august 2008 - 30. juni 2010

Ansvarlig for firmaets inkassoafdeling, debitor samt kundekontakt, inddrivelse af gæld, registrering af indbetalinger, anmeldelse af krav i konkursboer, udfærdigelse af afdragsordninger, telefonbetjening i callcenter, ad hoc opgaver i forbindelse med fakturakøb.

V
Vikar 1. oktober 2007 - 30. april 2008

Vikariater med sædvanlige advokatsekretær opgaver.

a
advokatsekretær - Barselsvikariat 1. november 2006 - 31. juli 2007

Dødsbobehandling i autoriserede bo bestyrerboer, privatskiftede boer, Testamenter, ægtepagter, bodeling i forbindelse med separation og skilsmisse, stævninger, processkrifter, erhvervsret, erhvervslejekontrakter, ejerforenings vedtægter, ejerlejlighedsskemaer, ejendomsoplysninger, tingbogs oplysninger, gældssanering, mødeindkaldelser, referat fra møder og generalforsamling, korrekturlæsning, arb. med diktafon, manuskript.

S
Sekretær 1. september 2006 - 30. november 2006

administrativ forberedelse til fakturakøb, kundekontakt, rykning af debitorer, sekretærfunktion - all round ad hoc kontoropgaver.

S
Sekretær 1. maj 2002 - 30. september 2006

Receptionsbetjening, telefonomstilling, bookning af fremvisning, oprettelse af sager, Rekvirering af ejendomsoplysninger, tingbogs oplysninger, ejd. dokumenter, Søgeopgaver af forskellig karakter, Vedligehold af udstilling vedr. ejendomme, referat fra møder, Annoncering, kontakt til dagblade, kontakt til kunder, indkøb af diverse kontorartikler, ansvarlig for frokostordning. Ad hoc praktiske opgaver.

U
Under uddannelse 1. september 2002 - 31. maj 2003

uddannelse til advokatsekretær

P
Pædagog 1. august 1984 - 31. august 2002

Pædagog - Planlægning og udførelse af det pædagogiske arbejde med børn og familier, administrativt, planlægning, vikardækning, ferieplanlægning, projektledelse (Skovbørnehave, Busbørnehave, Børneteatergrupper, ledelse og samarbejde, tværfagligt samarbejde.