Estrid Marianne

socialpædagog
15. marts 1960

Om kandidat

Jeg er uddannet pædagog, og har det meste af mit liv – også før pædagoguddannelsen, arbejdet med mennesker fra vugge til grav indenfor almen- og specialområdet som Social -og Sundhedshjælper og PGU’er. Derudover er jeg uddannet gartner, og denne uddannelse drager jeg også god nytte af i det pædagogiske arbejde.

Som person er jeg positiv, fuld af humor, udadvendt, empatisk, ansvarsbevidst, omstillingsparat, mødestabil, igangsætter og initiativrig. Jeg er selvsændig, men arbejder også godt i teams. Jeg er god til at vurdere og tage udgangspunkt i de forskellige borgers behov og ressourcer, og jeg har teorierne bag mig i det daglige pædagogiske arbejde. Jeg er et meget rummeligt og omsorgsfuldt menneske som brænder det pædagogiske speciale med alt det indebærer.

undertegnede er bevilliget flexjob, så søger job som flexjobber.

Beliggenhed

Uddannelse

P
Pædagogisk diplomuddannelse, social inklusion 09/01/2012

6-ugers kursus modul med afsluttende eksamen i, Inklusion igennem Pædagogisk Idræt.

D
Diverse kurser 01/01/2006

Sprog, kommunikation og pædagogen som sproglig vejleder Natur og bål kursus Pædagogisk Idræt modul 1

P
Professional bachelor som socialpædagog 09/01/2002

Afsluttende bachelorprojekt: Billedskabende virksomhed i pædagogisk arbejde med voksne udviklingshæmmede.

Erhvervserfaring

s
socialpædagog 1. juli 2017 - 1. januar 0001

Bofællesskab paragraf 87. Senhjerneskadede borgere, som får hjælp/støtte til personlig pleje, spisning og deres dagligdag udfra individuelle behov.

P
PÆDAGOG OG LÆRER 1. august 2016 - 31. december 2016

Ansat som pædagog i SFO med børn fra 0 kl. til og med 3 kl. Har arbejdet som kontaktpædagog for 1 kl. og 2 kl. børn/forældre og personale i skoleregi og SFO. Har b.l.a. stået for de kreative aktiviteter inde/ude samt ude livs aktiviteter, Pædagogisk Idræt aktiviteter, hvor det sociale, fysiske, psykiske og kognitive skulle styrkes hos børnene.Arbejdet med længerende varende temaer, m.fl Udarbejdet elevbeskrivelser i SFO og Skoleregi, og andre relevante beskrivelser til tværfagligt samarbejde. Har ligeledes været ansat som lærer i 1kl. og 2kl. hvor jeg har undervist i engelsk, natur og teknologi, matematik, kunst og håndværk, musik og idræt.Deltaget i forældremøder og andre møder i skoleregi og SFO. Har stået for AKT i 1 kl. og 2 kl. samt haft et bredt samarbejde med lærer, kollegaer og forældre. Har undervist i o kl. ved b.l.a. sygdom og fravær af lærer. Har været ansat som pædagog 60% og 40% som lærer i et barselvikariat på SCT Joseph privatskole.

s
socialpædagog 1. november 2015 - 31. januar 2016

Haft ansvar for 12 unge udviklingshæmmede borgere i to kollegiehuse. De unge har modtaget individuel støtte og hjælp til de praktiske og pædagogske opgaver, i deres hjem, "kollegiet" og i deres arbejder og skole, mm Haft et samarbejde med ex terne samarbejdspartnere, STU og FSU, m.fl. Målet er at de unge skal ud at bo i eget hjem. Udarbejdet daglig skriftlighed samt arbejdet ud fra handleplaner.

P
Produktionsmedarbejder 1. marts 2013 - 31. januar 2015

Passet produktion ved maskiner, udtaget timeprøver og observeret timeprøver samt 24 timers prøver, pakket emner, kørt prøvekørsler, daglig rengøring af maskiner, borde, kasser og rum.

P
Pædagog, skolepædagog og støttepædagog afd. Snurretoppen / specielenhed, skolepædagog i indskoling 1. april 2006 - 31. august 2012

Har haft hovedansvaret for kreativt værksted, dyrehold, natur og udeaktiviteter samt pædagogisk Idræt. Har arbejdet med indskoling, været støttepædagog i SFO/skole, udarbejdet div. skriftligt materiale i SFO/skole, deltaget aktivt i de pædagogiske daglige og praktiske gøremål. I specialenheden arb. jeg med unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og har arbejdet tværfagligt med skole, psykologer, forældre, m.fl