Charaka

28. februar 1992

Om kandidat

Beliggenhed

Uddannelse

c
cand.soc. i Udviklingsstudier og International Forhold 01/01/2019

Jeg har indgående viden om at analysere den økonomiske, kulturelle og sociale udvikling ud fra tværfaglige perspektiver og har fået mere erfaring med at arbejde i et interkulturelt miljø, da mine gruppekammerater havde forskelige akademiske og kulturelle baggrund. Derudover har jeg opnået viden om teoretisk tilgang til udvikling og internationale forbindelser, primært fordi mit projekt i 7.semesters har været om udvikling i Sydsudan baseret på EU's udviklingspolitik i forbindelserne til Sydsudan. Under mit specielle har jeg lavet en kvalitativ undersøgelse af erfaringerne fra sydsudanesiske flygtninges diaspora i Danmark. Hvor jeg har undersøgt hvordan sydsudanesiske flygtninge, diaspora konstruerer deres nationalitet og tilhørsforhold i Danmark? og Hvilke udfordringer har sydsudaneserne erfaret med deres nationale identitet?