Carolina Cecilie Heilmann

Vikar
23. januar 1958

Om kandidat

Jeg har en bred erfaring fra det offentlige erhvervsliv med administration, formidling, undervisning og tolkning. Giver en god service internt som eksternt, er struktureret og er løsningsorienteret. Har sprogkundskaber på dansk, engelsk og grønlandsk i skrift og tale.

Lidt om mig selv: Jeg kan lide at læse, skrive, høre musik, lave håndarbejde, rejse, fotografere og i det hele taget udvide min horisont. Er god til at omgås alle slags mennesker og nationaliteter.

Beliggenhed

Uddannelse

Y
Yoga 01/01/1979

Lære asanas, meditation, kaoshiiki, bio-psykologi, brahma-chakra, kiirtan m.m.

T
Tusagassiornermik Ilinniarfik: 08/01/2003

Idéudvikling, coaching og efterkritik, interviewteknik, samspil mellem tekst og billeder, kildesøgning og kildekritik, journalistisk formidling, webjournalistik, medieret og samfundsfag, fortælle teknik, radioproduktion, Tv-produktion og forvaltningsret, internetkursus, avisproduktion, praktik i Grønlands Radio, kulturafdeling Nuuk, praktik i Grønlands Radio, TV kulturafdeling, praktik i Grønlands Radio, Qaqortoq, lave radio udsendelser og en TV-produktion.

E
Erhvervsfaglig videregående Uddanelse i turisme: 01/01/1993

Regnskabslære/driftsøkonomi, Organisation med kommunikation, Edb, Matematik, Samfundsøkonomi, Engelsk og tysk, Produktudvikling og strategisk planlægning, Turisme og samfund, Økonomi, Markedsføring, Kulturforståelse, Turistjura, Ledelse og samarbejde, Markedsanalyse og statistik, Destination, Markedsføringsprojekt, Praktik i Island: Hotel Reykjavik, i alle afdelinger, Incoming og Outgoing turistbureauer i Reykjavik, Turistinformation i Reykjavik Greenland Tourism: Krydstogt-turisme Nuuk Tourism: Planlægge, guide, have kontakt med bådejerne

S
Svømmeinstruktør 01/01/1976

Lære forskellige svømmeteknikker, undervise børn i svømning, valgfrifag i fribevægelse, skitur til Norge, sommerskole efter idrætshøjskolens afslutning, lave teater om idræt, med i Idrætsstævne i Esberg, lidt landbrug, en kanotur i Gudenåen, bustur til Marstal med overnatning i en vandrerhjem

Erhvervserfaring

V
Vikar 1. august 2021 - 31. august 2021

Omsorg for fysisk og mental handicappede beboere Har taget medicinkursus ifm arbejdet

V
Vikar 1. juni 2021 - 31. august 2021

Passe en fysisk og psykisk handicappet kvinde

s
specialarbejder, grønne områder 1. september 2020 - 31. oktober 2020

Fjerne vækster mellem fliser, trimme hæk, fjerne spindelvæv i bygninger,

H
Hospitalsmedhjælper 1. februar 2020 - 31. marts 2020

Rengøring, afspritning af dørhåndtage, udlevering af mad til patienterne, lageropfyldning,

K
Kontormedhjælper 1. november 2018 - 28. februar 2019

Diverse kontorarbejde f.x. opdatering af arbejdsgange, pakke julegaver, gå på indkøb, ledsagelse af beboere til kirkegang, genoptræning og frisør, laminering, udprintning, sætte mapper i system, markulering, overholdelse af gdpr, oplære en kontorassistent i søgning og redigering af billeder.

R
Receptionist, kontor 1. september 2017 - 31. oktober 2017

Kontorarbejde: Salg af værelser, kaffe, redigering af reklamer, klargøring til fore- drag, rengøring, madlavning.

S
Socialarbejder 1. maj 2017 - 30. juni 2017

Bistå lederen af Ajamut, systematisere skabe, reoler m.m., undervise i afspænding og yoga, hygge om brugerne, klargøring til næste dags aktiviteter.

B
Butiksmedhjælper 1. januar 2017 - 31. marts 2017

Betjene kunder, klargøre varer, opsætte varer, rengøre, stryge tøj, prismærke, gøre kassen op, lukke og slukke.

S
Salgsassistent 1. juni 2016 - 31. juli 2016

Tale med kunder, sælge møbler og tøj, stryge tøj, sætte prisskilte, rydde op, støvsuge, støve af, gøre kassen op, lukke og slukke butikken.

S
Specialarbejder, grønne områder 1. oktober 2015 - 31. maj 2016

Fjerne affald i byområder, renholdelse af strande og ved sortering af affald, rengøring af kantine og kontor.

L
Landbrugsmedhjælper 1. januar 2015 - 31. maj 2016

Undervise i yoga, dyrke landbrug, deltage i retreats,

V
Vikar i Hjemmehjælpen i Nykøbing Sjælland 1. februar 2015 - 31. maj 2015

Hjælpe ældre, hjemmeboende, lettere handicappede borgere med personlig pleje, mad og lettere rengøring.

P
Parti sekretær 1. juli 2013 - 31. december 2014

Referent for hovedbestyrelsen, den daglige ledelse og Inatsisartut medlemmer. Korrektur og rettelser af taler og pressemeddelelser. Klargøre og alt praktisk vedr. landsmøde. Personalesager. Opdatering af hjemmeside.

A
Arkivarmedhjælper 1. juli 2012 - 30. juni 2013

Scanne ældre fotos, søge informationer om foto indholdet og indtaste dem i dataarkivet Arkibas.

K
Kontormedhjælper 1. april 2012 - 30. juni 2012

Rense journaler for clips og kopier, pakke dem i arkivæsker i journalnummerorden, og indtaste journalers arkivnummer eller kassation.

A
Arkivmedhjælper 1. februar 2012 - 31. marts 2012

Indtaste data af små tryk og tidsskrifter i Arkibas og scanne billeder.

K
Kontorassistent 1. oktober 2011 - 31. december 2011

Opdatere hjemmeside, oversætte fra engelsk og svensk til dansk, ordrehåndtering og fakturering, rykkerskrivelser til debitorer, telefonpasning, sende varer via PostDanmark og GLS, skrive forslag til opdatering af Aquaproof's hjemmeside, for at gøre den mere læsevenlig, skrive en notits om Aquaproof's deltaggelse i messe til et havemagasin.

c
cafemedarbejder 1. april 2011 - 30. juni 2011

Rengøring og hovedrengøring af Cafeen. Korrekturlæse, finde relevante jobs og sætte jobopslag op i Cafeen, frivillig medhjælper i Sommerbasaren, hænge informationer op i opgangene og uddele mødeindkaldelser i Ladegårdsparken, ændre indretningen.

K
Kontormedhjælper 1. januar 2011 - 31. marts 2011

Udskrive brochurer, skære brochurerne til og folde dem, hænge plakater op i byens forretninger og give dem til forskellige institutioner, udskifte koden på værelsesnøglerne og arkivere regnskaber fra 2010.

I
Informationsmedarbejder 1. januar 2009 - 31. december 2009

Tage billeder, skrive og korrekturlæse nyheder i intranettet, hjemmesiden og personalebladet. Interviewe personalet, opdatere hjemmeside og intranet. Besvarede telefoniske forespørgsler. Bindeled mellem hovedkontoret og lokalafdelinger. Finde og kontakte egnede oversættere. Besøge og indsamle historier i to lokalafdelinger. Indsamle og udskrive artikler om Nukissiorfiit fra indenlandske og udenlandske aviser.

f
faglærer 1. januar 2008 - 31. januar 2009

Forberede undervisning, rette opgaver og give feed-back. Undervise i matematik, dansk og engelsk. Kontakt til lokale virksomheder og fore-dragsholder. Bindeled mellem eleverne og praktikpladser.

L
Landbaseret erhvervskonsulent 1. januar 2001 - 31. januar 2003

Rådgive og give informationer til iværksættere af landbaseret erhverv og til studerende. Konference om iværksætteri og tilrettelægge informationerne. Register over henvendelser Mødereferent af erhvervsudvalgsmøder. Besvare telefoniske-, skriftlige- og personlige henvendelser. Uddele licenser til rensdyr- og moskusoksejagt.

E
Erhvervskonsulent 1. januar 2000 - 31. januar 2001

Læse lovgivningen om journalisering. Rydde op i arkiverne. Skrive informationsmateriale til arkivbrugere. Tolke til og fra engelsk og grønlandsk. Sekretær for forbrugerudvalget. Deltage i hashseminar, og skrive referat af seminaret til forbrugerudvalget og kommunalbestyrelsen. Indberette fangst af hvaler. Holde infomøder med fisker og fangerorganisationens lokalafdeling. Hjælpe et par med at starte egen virksomhed.

E
Ekspedient - økologisk bageri 1. januar 1998 - 31. januar 1999

Åbne og lukke butikken. Ekspedere og holde butikken ren og indbydende. Tælle kassen op.

A
Assistent, og senere som overassistent 1. maj 1997 - 30. juni 1998

Elev- og kursus administration. Ny tiltag jeg foreslog og førte ud i livet: Tage billeder af elever til klasserne og deres studiekort. Referent ved lærerrådsmøder.

C
Cafeteriemedhjælper 1. januar 1993 - 31. januar 1996

Betjene kunder, vaske op, vaske borde, stole og gulv, klargøre maden, og sørge for at der er hyggeligt, rent og pænt.

R
Receptionist 1. januar 1993 - 31. januar 1995

Tjekke gæster ind og ud, sælge souvenirs fra hotellets lobby, gøre morgenmad klar til næste dag, holde de nærmeste omgivelser ryddeligt og rent, tælle kassen op og afstemme.

K
Kostude 1. januar 1991 - 31. januar 1993

Åbne og lukke museet i weekenderne, sælge varer fra kiosken og afstemme kassen.

A
Assistent i bispekontoret 1. januar 1991 - 31. januar 1993

Bogføring, sekretær for biskop. Rydde op i arkivet. Strukturere administration af byernes og bygdernes præster, kateketer og organister. Passe blomster

S
Sekretær for Nuuk Shotokan Karateklub 1. januar 1991 - 31. januar 1992

Sekretær for bestyrelsen, lave oplæg til klubbens avis.

S
Sekretær for direktøren for Landstingets Bureau 1. januar 1988 - 31. januar 1990

Renskrive referater af landstingssamlingerne. Servicere landstingsformanden, landstings-udvalgene og landstingsmedlemmerne. Deltage i det årlige møde mellem danske og grønlandske politikere i Ilulissat. Indrapportere personalets timer og registrere sygefravær.

A
Assistent i lønkontoret 1. januar 1986 - 31. januar 1986

Alt vedrørende manuel lønkørsler og senere indtaste data til digital lønkørsler. Hjælpe en anden by med digitalisering af lønkørsler.

S
Skoleleder i bygden Igaliku 1. januar 1985 - 31. januar 1986

Forberedelse og undervisning af 1., 4., 5. og 6. klasser i alle obligatoriske fag. Ansætte pedel. Fritidsundervisningsleder og bibliotekar.