Camilla Kirstine

Socialpædagog
31. august 1983

Om kandidat

Jeg er 37 år gammel, og bor centralt i Aalborg sammen med min kæreste og 2 piger på 1 og 11 år + min kærestes 11 årige datter, som vi har hver anden weekend. Som person er jeg rolig, velovervejet og livsglad, og mit motto er, at der altid er noget at glæde sig til. Jeg er smilende, omsorgsfuld og nem at omgås, selvom jeg kan være lidt tilbageholdende overfor nye mennesker, men det går dog hurtigt over.
På en arbejdsplads finder jeg som regel hurtigt en plads i personalegruppen, og jeg byder gerne ind med mit perspektiv og ideer, hvilket som regel resulterer i et godt samarbejde med både kollegaer og leder. Et positivt samarbejde med både kolleger og forældre/pårørende er vigtigt for mig, fordi man opnår langt det bedste resultat for alle parter, når man formår at udnytte hinandens kompetencer og medtage de pårørendes perspektiv i samarbejdet.

Beliggenhed

Uddannelse

P
Pædagog (Professionsbacheloruddannelse) 09/01/2011

Pædagog uddannelsen med kulturpædagogisk profil. Linjefag Udtryk, musik og drama. Specialisering Børn og Unge.

H
Hf-enkeltfag (Gymnasial uddannelse) 01/01/2011

Musik C niveau, Psykologi C niveau og Samfundsfag C niveau

R
Receptionist (Erhvervsuddannelse (EUD)) 08/01/2006

Receptionist grundforløbet + 1½ år i lære på Hotel Comwell Rebild Bakker Uddannelsen ikke færdiggjort

H
Hf-enkeltfag (Gymnasial uddannelse) 08/01/2004

Dansk A niveau og Engelsk B niveau

H
Højere forberedelseseksamen (hf) (Gymnasial uddannelse) 08/01/2001

1 år inkl. Eksaminer færdiggjort. Uddannelse ikke færdiggjort.

S
Sproglig gymnasie 08/01/1999

1 år inkl. Eksaminer færdiggjort. Uddannelse ikke færdiggjort.

F
Folkeskole 08/01/1989

Folkeskole afsluttet efter 9. klasse

Erhvervserfaring

S
Socialpædagog 1. august 2018 - 30. november 2020

Pædagogisk arbejde med voksne borgere med fysisk og psykisk udviklingshæmning. Nogle borgere også med autistiske træk, og alle med stort behov for hjælp til personlig pleje. Gruppen jeg var i bestod af flere borgere der fik sonde forplejning, en enkelt borger der blev liftet i og ud af kørestol, seng, bad osv., en borger havde insulinkrævende diabetes, og flere borgere var blebrugere. Jeg og mine kollegaer havde ansvaret for samtlige opgaver både pædagogiske, plejemæssige og praktiske vedr. borgerne i gruppen.

S
Socialpædagog 1. december 2017 - 31. juli 2018

Socialpædagog i et døgntilbud i en afdeling for voksne, udviklingshæmmede mennesker med psykiatriske diagnoser i særforanstaltninger (herunder også domsanbragte). Flere borgere havde til tider udadreagerende adfærd. Jeg havde sammen med mine kollegaer ansvaret for det daglige pædagogiske og praktiske arbejde med borgerne i gruppen. Vi arbejdede 1 til 1 med borgerne ud fra metoden Gentle Teaching.

P
Pædagog 1. august 2015 - 31. juli 2017

Klassepædagog i en 2. klasse, hvor jeg havde holdtimer med lærerne, bevægelses timer i samarbejde med årgangens andre pædagoger, samt stod for understøttende undervisning i klassen. Derudover fungerede jeg også som støtte for 2 børn med ADHD i klassen. Klassepædagog i en 0. klasse, hvor jeg også havde holdtimer med læreren, stod for understøttende undervisning i klassen, samt deltog i planlægning og afvikling af idræts timerne i samarbejde med en lærer. Derudover var jeg også i SFO om eftermiddagen, hvor jeg bl.a. igangsatte forskellige aktiviteter, alt lige fra boldspil til kreative værksteder.

P
Pædagog 1. marts 2015 - 31. juli 2015

Pædagog vikar tilknyttet førskolebørnene, 1. årgang i SFO + lektiecafé i 1. og 3. klasse. Har haft støttetimer i 0. og 1. klasse og understøttende undervisning i 0., 1., 2. og 3. klasse + idræt i samarbejde med en lærer i 3. klasse.

P
Pædagogmedhjælper 1. august 2014 - 31. december 2014

Klubmedarbejder/pædagogmedhjælper i juniorklubben for 4., 5. og 6. klasse + deltog i lektiecafé i 5. klasse. Jeg lavede bl.a. wellness dage med børnene, og havde også et julegave værksted, hvor der blev malet på silketørklæder.

P
Pædagog praktikant i 3. praktik 1. februar 2014 - 31. juli 2014

Pædagog praktikant i 3. praktik Var praktikant i minidussen (førskolebørn) + dussen med hovedvægt på arbejdet med aspiranterne/førskolebørnene. Min vejleder og jeg delte ind imellem børnene op i to grupper, hvor jeg så havde den ene gruppe alene, og holdt samling eller lavede aktiviteter med dem. Jeg lavede desuden et udviklingsprojekt om fællesskab og inklusion, og I den forbindelse lavede jeg bl.a. ”wellness fredag” som en ugentlig aktivitet. Projektet var især succesfuldt i forhold til at skabe relationer mellem de små og lidt større piger i henholdsvis minidus og DUS.

P
Pædagog praktikant i 2. praktik 1. august 2012 - 31. januar 2013

Pædagog praktikant i 2. praktik Var praktikant i dussen i afdelingen for 0. klasses børnene + deltog i 2-4 ugentlige timer i skolen i 0. klasse, og var bl.a. med til at planlægge indholdet i de pædagog styrede timer. Iblandt børnene var der en pige med ADHD, som kom fra en special børnehave, og nu skulle finde sig til rette i en almindelig klasse. Jeg fik hurtigt en god relation til pigen, og endte med at blive primær kontaktperson til hende (med støtte fra en pædagog). Jeg stod bl.a. for at give hende medicin hver dag, og tage mig af hende i de situationer, som var særligt udfordrende for hende. Jeg havde en god kontakt med forældrene, og deltog også i møder med dem og skolepsykologen.

P
Pædagog praktikant i 1. praktik 1. januar 2012 - 31. marts 2012

Pædagog praktikant i 1. praktik Var praktikant i børnehaven og tilknyttet den ene stue. I løbet af min praktiktid lavede jeg blandt andet et musik projekt, hvor jeg i en uges tid havde en lille gruppe børn samlet, for at spille musik og synge ½ time om dagen, og sluttede forløbet af med at børnene spillede ”koncert” for resten af børnehaven.