Asha Abdifatah

social og sundhedshjælper
10. september 1994

Om kandidat

Mit navn er Asha og jeg er en 27 årige pige, der tager sit arbejde seriøst, når jeg har et job. Det kræver at man gøre en stor indsats, og som person prøver jeg altid at gøre mit bedste.

Som person er jeg positiv, empatisk, og ansvarbevidst og er god til at håndtere pressede situationer. Jeg bliver beskrevet som venlig og en der elsker være social, og snak saglig. Det ligger i min natur at have respekt for alt levende, derfor behandler jeg andre mennesker og mig selv med selvværd og respekt.

Jeg er motiveret og forsøger at være altid motiveret hvad angår uddannelse eller arbejde. Jeg er god til at møde til tiden

Jeg er færdig uddannet som social og sundhedshjælper fra Århus social og sundhedsskolen. Jeg søger derfor muligheden for at anvende min tilegnede viden i omsorg og pleje inden for faget. Jeg søger et sted, hvor jeg kan udvikle mig fagligt og personligt.

Mine kompetencer har jeg tilegnet mig igennem mit studium, praktik samt mine erhvervserfaringer. Disse omfatter bl.a. teoretisk viden om især det pædagogisk felt, erfaring med rehabilitering og praktisk erfaring i at arbejde forskellige borgergrupper. Derudover har jeg solide kommunikative evner i skrift og tale, evnen til overblik, selvstændighed såvel som samarbejde og er i besiddelse af god indlevelsesevne og kultur- og menneskeforståelse.

Beliggenhed

Uddannelse

H
Hf-enkeltfag (Gymnasial uddannelse) 01/01/2019

Jeg har haft dansk a, og kemi c som HF-enkeltfag, og har afsluttet kemi c, som jeg gerne ville bruge i fremtiden, når jeg skal søge uddannelse.

S
Social og sundhedsshjælper 01/01/2014
g
grundforløb 08/01/2013

20 uger på grundforløb.

1
10.klasse 01/01/2012

Jeg har 10. klasses afgangseksamen bevis.

f
folkeskole 01/01/2011

Jeg har gået på folkeskole fra 0.klasse-9klasse. Har bare lige markeret hvornår jeg blev færdig med 9.klasse, og har min afgangeksamebevis.

Erhvervserfaring

s
social og sundhedshjælper 1. marts 2020 - 31. januar 2022

Jeg har været ansat som social og sundhedshjælper i Aalborg kommune, og har arbejdet i dagvagten. Under min ansættelse som ssh har jeg blandet andet serviceret borger i eget hjem. De opgaver jeg har erfaret med har været personlig hygiejne, mobilitet, medicinadministration, ernæring og praktisk bistand.

P
Pædagogmedhjælper 1. marts 2019 - 30. april 2019

Jeg har været praktik i daginstitution Bisgården, og var rigtigt glad for det. Jeg lavede mange forskellige aktiviteter. derudover blev jeg rost af pædagogerne, da de synes at jeg var god til faget. Jeg fik løst mange af de udfordringer der høre med til børn, når de ikke kan enes på en pædagogisk måde, hvilket de synes var fremragende. Desuden fik jeg en god relation til børnene på så kort tid, hvilket lederen var imponeret over.

S
Social og sundhedsshjælper 1. oktober 2014 - 28. februar 2015

I min praktikforløb i hjemmeplejen, kom jeg ud til forskellige borger. Det var borgere med osteoporose, eller som var dement og alkoholiker. De resultater jeg opnåede var, at hos den borger som var alkoholiker begyndte at drikke mindre, spiste mere sundere end han plejede og desuden blev bedre til at gør rent I sit hjem. Det var en af de ting jeg var med til at gør, da jeg skulle indrage den viden jeg om rehablitering, og min forkus område var, hvordan jeg skulle hjælpe en borger med at få en bedre livskvalitet. Det var nok en af mine største udfordringer, da det var en kompleks borger jeg havde at gør med.

s
social og sundhedsshjælper 1. marts 2014 - 31. august 2014

I min praktikforløb I plejehjemmet var der flest demente borger I min område, det var de borger jeg skulle arbejde mest med. Der var nogle udfordringer som jeg skulle fuldføre,og det var blandet andet hvor jeg skulle oplæres I at skifte en stomipose og rense en kateter hos en mandelig borger.

a
aflasning 1. januar 2014 - 30. juni 2014

Jeg har været aflaster for et barn med et handicap, hvor mit arbejde primært gik ud på, at jeg skulle tilbringe tid med hende og arrangere nogle oplevelser som en biograftur eller en rundvisning i aros. Vi lavede mange forskellige aktiviteter. Det handlede om at gør hende glad og udvikle hende socialt ved at indgå i forskellige arrangementer sammen med mig.