Annebelle

Ergoterapeut
22. august 1986

Om kandidat

Jeg er både vant til at arbejde selvstændigt og på tværs af faggrupper.

Jeg motiveres af opgaver hvor jeg skal udnytte min faglighed, kreativitet samt samarbejdsevne.Jeg interesserer mig for hjælpemidler og velfærdsteknologi og forsøger at holde mig ajour med den nyeste viden indenfor omra°det.

Min tidligere kolleger vil beskrive mig som smilende, hjælpsom og med stor rummelighed.

Beliggenhed

Uddannelse

E
Ergoterapeut (Professionsbacheloruddannelse) 02/01/2010

På ergoterapi uddannelsen lærer man at udtænke kreative løsninger, som kan hjælpe mennesker med at mestre deres hverdagsliv.Man lærer at håndtere og analysere menneskers behov og at udtænke og vurdere løsningsforslag og man får undervisning i ergoterapi, anatomi og fysiologi samt en række fag som sygdomslære, sociologi, psykologi, kommunikation, velfærdsteknologi samt hjælpemiddelformidling.

Erhvervserfaring

E
Ergoterapeut 1. marts 2021 - 31. oktober 2021

ADL, dysfagivurderinger, afprøvning og bestilling af hjælpemidler, samarbejde med primærsektor, tværfagligt samarbejde, tilpasning af håndskinner, instruktion af håndøvelser

e
ergoterapeut 1. september 2017 - 31. august 2018

ergoterapeut på neurologisk afdeling -Ansat under barsel

e
ergoterapeut 1. september 2014 - 31. august 2017

Ergoterapeut på Ortopædkirurgisk afdeling Fra denne stilling har jeg bl.a. erfaring med: *Patient informationsmøder *Instruktion og afprøvning af hjælpemidler post operativt *Bestilling og indstilling af hjælpemidler *ADL vurderinger af ortopædkirurgiske- og medicinske patienter *Dysfagi screening af medicinske patienter *Dokumentation i den elektroniske patientjournal I min funktion som hjælpemiddelansvarlig har jeg bl.a. erfaring med: *Indkøb og vedligeholdelse af hjælpemidler *Vejlede kolleger og borgere *Deltagelse i hjælpemiddelmesser *Holde sig ajour med nyeste viden og lovgivning indenfor området

e
ergoterapeut 1. januar 2013 - 31. januar 2014

Ergoterapeut på neurologisk afdeling i 6 mdr samt en måned på geriatrisk afdeling Fra denne stilling har jeg bl.a. erfaring med: - Patientforløb på afdelingen og i patientens eget hjem efter udskrivelse - Tæt tværfagligt samarbejde, tværfaglige konferencer mm. - Tæt samarbejde med pårørende - Udarbejdelse af genoptræningsplaner - OTIPM - Barthel Scoring af geriatriske patienter - ADL vurderinger - Dysfagi vurderinger - Bestilling af hjælpemidler