Visitationssygeplejersker til lægevagten i Region Sjælland

Joboversigt

  • Udsendt dato
    6. august 2022
  • Udløbsdato
    30. september 2022


Job beskrivelse

Vi vil være en moderne lægevagt med mange kompetencer

Vi søger sygeplejersker til visitationen i lægevagten, som 1. oktober 2022 overtages af Region Sjælland. Vi har ambitioner om at skabe en moderne lægevagt, som i tæt samarbejde med de kliniske funktioner rykker sundhedsvæsnet endnu tættere på den enkelte borger.

Du kommer til at indgå i et teamsamarbejde med læger om at sikre det gode forløb, hvor borgerne føler sig trygge og godt behandlet.

Som visiterende sygeplejerske vil du have arbejdssted i den centrale visitation i lægevagten på Næstved Sygehus og du vil have kombinerede opgaver med de kliniske funktioners sundhedsrådgivning og e-care KOL (et tilbud til borgere med KOL om at deltage aktivt i at lave målinger af iltmætning og puls i eget hjem og efterfølgende sende data til e-platformen til videre behandling). De daglige vagter vil således være en blanding af rene visitationsvagter kombineret med vagter, der omfatter opgaver for de kliniske funktioner.

Dine opgaver vil være

  • Besvarelse af opkald fra borgere på lægevagt telefonen.
  • Besvarelse af opkald på den sundhedsfaglige rådgivning og e-care KOL.
  • Visitation af borgere ud fra visitationsguide til enten afslutning, konsultation hos lægevagt eller behandling efter lægefaglig delegation.
  • Dokumentation af borgernes akutte problemstillinger samt behandlingsplaner i MedWin.

Det forventer vi

At du er uddannet sygeplejerske med en bred sygeplejefaglig baggrund fra lægepraksis eller relevant hospitalsafdeling.

At du har erfaring med at foretage en systematisk og løsningsorienteret vurdering af, hvilken hjælp borgeren har behov for.

At du evner at gennemføre en struktureret og rammesættende samtale, hvor borgeren føler sig imødekommet i sit behov.

At du indgår i teamsamarbejdet med læger og bidrager med din sundhedsfaglige viden.

At du løbende opdaterer dig på ny viden og deltager i relevant kompetenceudvikling.

Det kan du forvente

Et introduktions- og kompetencegivende forløb i starten af din ansættelse.

Et dynamisk tværfagligt arbejdsmiljø med god mulighed for lægefaglig sparring.

En organisation med stor sammenhængskraft mellem de akutte områder – somatiske sygehuse, psykiatrien, de kommunale akuttilbud og den præhospitale indsats.

Løbende tilbud om kurser, uddannelse og kompetenceløft.

Topmotiverede kolleger med en professionel og løsningsorienteret tilgang til tingene. Kolleger som sætter borgerne først og drives af at hjælpe dem til den rette behandling.

At du er med til at udvikle en ny funktion i lægevagten, som giver dig indflydelse på at skabe en varieret hverdag med spændende opgaver.

Om Region Sjællands Lægevagt

Region Sjællands nye lægevagt varetager fra 1. oktober 2022 borgernes behov for hjælp ved akut opstået sygdom uden for egen læges åbningstid. Vi tager imod opkald fra borgerne, kører på sygebesøg i lægevagtsbiler og bemander lægevagtskonsultationer fordelt 11 steder i regionen.

Vores mål er at bidrage til at skabe øget sammenhæng, nærhed og kvalitet i den akutte behandling af borgerne i Region Sjælland. Det betyder bl.a., at vi arbejder for at afslutte flest mulige behandlinger tæt på eller i borgernes eget hjem. Vi er en datadrevet lægevagt, som løbende vil blive udviklet med afsæt i den nyeste viden og erfaringer fra bl.a. borgere og fagpersoner. Vi lægger vægt på at være en fællesskabsbaseret arbejdsplads, hvor forskellige faggrupper bidrager med det, de er bedst til. Ligesom vi prioriterer et tæt samarbejde med bl.a. sygehuse, psykiatrien, almen praksis og kommuner højt.

Løn og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen finder sted i lægevagten i Det Nære Sundhedsvæsen.

Stillingen er på 37 timer pr. uge eller efter aftale.

Dit arbejdssted vil være på Næstved Sygehus.

Yderligere oplysninger

Har du lyst til at høre mere om stillingen, så kontakt faglig leder, Anita Hall-Nørregaard Jensen på arj@regionsjaelland.dk eller tlf.: 9356 8670.

Du kan læse mere om strategien ”Sundhed tæt på dig” og ”Sundhedsaftalen”, som danner grundlaget for vores vision.

Du kan se vores organisationsdiagram herog vores præsentationsvideo af Det Nære Sundhedsvæsen her.

Ansøgning

Søg ansættelse via linket. Vedhæft ansøgning og cv.

Samtaler afholdes løbende.

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed