Vil du være med til at styrke MILSIK ved Helikopter Wing?

Joboversigt

  • Udsendt dato
    21. november 2022
  • Udløbsdato
    1. januar 2023


Job beskrivelse

Sikkerheden er ikke blevet bedre i Europa, og vi mangler dig til at styrke MILSIK området på HW.
Kravene til den fysiske sikkerhed ændres løbende, og du skal være med til at sikre at vi gør de rigtige ting rigtigt?

Om os

Helicopter Wing er hjemsted for alle Forsvarets helikoptere og Flyveskolen. Vi træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter, og vi varetager uafbrudt samfundskritiske beredskaber samt støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet og Politiets Aktionsstyrke. På Flyvestation Karup driver vi den militære lufthavn og uddanner Forsvarets kommende piloter og besætningsmedlemmer.

Vi er konstant indsat og operationstempoet er generelt højt. Vi tror på at mangfoldighed, samarbejde på tværs af enheder og faglige skel, og ikke mindst en tryg fælles arbejdsplads skaber styrke i opgaveløsningen. Du bliver derfor en del af et godt hold af engagerede kolleger, som i fællesskab løser opgaver med mening.

Om stillingen

Som MILSIK er du en del af det nyoprettede sikkerhedselement under A2. A2 er organisatorisk placeret i HW Operationsafdeling (O-AFD) og sektionen består af: Efterretningselementet, Mission Support elementet, operativ IT element og sikkerhedselementet. Du er en del af teamet på tre medarbejdere bestående af en SSG, en OS (dig) samt en konstabel/C100.

MILSIK opgaver som du bl.a. skal løse:
– Støtter HW SIKOF ved driften af den militære sikkerhed ved HW.
– Gennemfører sikkerhedsuddannelse i koordination med SIKOF og tilsikrer ENH SIKOF er klædt på til at gennemføre lokal sikkerhedsuddannelse for eget personel.
– Støtter HW SIKOF ved varetagelse af sikringsprojekter for HW gennem lokale SIKOF eller SIKBM.
– Støtter ved årlig mønstring af klassificerede sager og materiel.
– Rapporterer om brud på den militære sikkerhed og andre sikkerhedsmæssige hændelser.

Ligesom i resten at forsvaret, er der en konstant udvikling og der må derfor påregnes uddannelse og kursus aktivitet for yderligere styrkelse af dine kompetencer indenfor sikkerhedsområdet.

Rejselyst vil blive stillet med gode oplevelser i ind- og udland i forbindelse Site Survey, øvelser, kurser, uddannelse og certificering.

Om dig

Du er oversergent. Alternativt er du sergent, der er vurderet egnet til nærmeste højere grad. Virket som MILSIK kræver gode samarbejdsevner, både med chefer og ledere, dine direkte kolleger, øvrige myndigheder på flyvestationen samt eksterne samarbejdspartnere.

Du har med fordel nogle kompetencer inden for MILSIK, men ellers kan interessen gøre det op for meget, og du vil løbende få de nødvendige uddannelser.

Du skal kunne trives i A2’s dynamiske team med et delt fokus på hhv. sagsbehandling og praktisk specialistvirke for at understøtte den operative virksomhed.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CH A2, KN Magnus Færtz på mail: [email protected] eller tlf.: 72 84 87 22 på hverdage mellem kl. 0800 og 1500.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail [email protected]

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. januar 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HW
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.
Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed