Vil du være med til at drive musikken videre i Himmelev Sogn?

Joboversigt

 • Udsendt dato
  1. maj 2022
 • Udløbsdato
  31. maj 2022

Job beskrivelse

Ved Himmelev Sogn søger vi en organist og korleder, gerne på fuld tid (37 timer ugentligt). Stillingen kan også opdeles i 2 deltidsstillinger – en organist og en korleder.

 

Stillingen(erne) er ledig(e) pr. 1.7.2022 eller snarest herefter. Ansættelse sker ved Himmelev Sogns Menighedsråd beliggende på Fynsvej 69, 4000 Roskilde.

 

Sognet har mange og mangeartede musikalske opgaver, der ønskes udført, men vi har også allerede en fuldtidsorganist med en fagligt fleksibel profil. Derfor er vi åbne for enten én fuldtidsansat eller to deltidsansatte kirkemusikere.

 

Om os:

Vi er et stort sogn med næsten 10.000 folkekirkemedlemmer og to flittigt brugte kirker.

 

Himmelev Kirke er en traditionel middelalderkirke med et 14-stemmers Jensen og Thomsen-orgel. I tilknytning til kirken ligger vores sognegård med sognelokaler, køkken og kontorer, herunder et organistkontor.

 

Trekroner Kirke er landets nyeste med en spændende arkitektur og et skønt, nyt Frobenius-orgel på 28 stemmer og tre manualer samt et Yamaha koncertflygel.

 

Derudover har vi tre plejehjem, ét hospice, tre skoler og et væld af daginstitutioner. Vi betjener desuden Roskilde Klosterkirke, som råder over et lille, men historisk, romantisk orgel med to manualer og pedal.

 

Sognet er kendetegnet ved en rigtig god kirkegang og et højt aktivitets- og ambitionsniveau. På trods af de to forskellige kirker og sognets tre forskellige bydele, ser vi os selv som ét samlet sogn og forsøger i vores kirkelige arbejde at understøtte denne vision.

 

Opgaver:

Følgende opgaver skal løses i samarbejde med sognets nuværende fuldtidsansatte organist:

 

 • Spille til tjenester i sognets kirker, plejehjem og hospice
 • Sørge for kortilbud – på sigt for alle aldersgrupper

Vi har allerede et omfattende korarbejde i gang, men ønsker, at dette vokser yderligere

 • Spille til f.eks. meditationsgudstjenester, rytmiske gudstjenester og børnegudstjenester
 • Organisere koncerter og andre arrangementer

 

Vi forventer ikke, at du som kommende medarbejder skal kunne det hele. Men vi håber at finde medarbejder(e), der kan supplere vores nuværende organist bedst muligt og indgå konstruktivt i et samarbejde omkring musikken.

Om dig:
Himmelev Sogn er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau. Vi har mange gudstjenester og kirkelige handlinger, mange præster, stor salmevariation og adskillige tjenestesteder. Derfor forventer vi følgende af en kommende medarbejder:

 

Som organist:

 • Godt, stabilt liturgisk orgelspil
 • Evne og lyst til at spille på meget forskellige orgler samt klaverer
 • Musikalsk og mentalt overskud
 • Selvstændighed, initiativ og fleksibilitet

 

Som korleder:

 • Evne til at arbejde selvstændigt med et kor
 • Vilje til at lade korarbejdet indgå i kirkens øvrige liv samt åbne sig mod omverdenen
 • Lyst og evne til at arbejde med flere forskellige aldersgrupper

 

Vi hører meget gerne fra dig, hvad end du er:

 • Korleder med ønske om én eller to arbejdsdage ugentligt (forventeligt 9-14 timer)
 • Organist med ønske om deltid og en ”ren” spillestilling (forventeligt 23-28 timer)
 • Kirkemusiker med interesse og kompetencer for begge dele (mulighed for fuld tid)

 

I din ansøgning bedes du angive, om du har interesse og kompetence i hele stillingen eller dele af den. Angiv ønsket beskæftigelsesgrad og opgaver, du søger.

 

Kontakt os gerne for en snak om, hvilke kombinationsmuligheder du vil kunne indgå i.

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010. Er organisten uddannet og omfattet af Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) sker ansættelsen efter overenskomst for akademikere i Staten.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 289.853 kr. – 423.631 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.285 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. OK tillæg på 963,99 kr. (nutidskroner).

 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.492 kr. – 394.182 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.150 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.964 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 31.641,50 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

 

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrationschef Ole P. Nielsen på telefon 29 39 84 08 eller mail opn@km.dk og organist Jakob Lundbak på telefon: 40 26 33 52 eller mail jakob@himmelevsogn.dk.  

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7160fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31.5.2022 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 25 (perioden 20.-24.6.2022)

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

Beliggenhed