Joboversigt

 • Udsendt dato
  27. december 2022
 • Udløbsdato
  21. februar 2023


Job beskrivelse

På Nordstjernen søger vi dels en kollega der vil varetage et fast vikariat frem til september 2023. dels et antal faste afløsere der ansættes med et fast timetal og indgå i weekenderne på Nordstjernen. 

På Nordstjernen har vi et fagligt stærkt nattevagtsteam, som skaber meningsfuld velfærd for børn og unge med et handicap, og vores nye kollega, skal arbejde ud fra nattevagtteamets missionserklæring:

 • Tryghed

 Vi er nærværende og rolige, så natten bliver tryg og forudsigelig for det enkelte barn.

 •  Barnets behov

Vi har viden om børnegruppen og justerer vores handlinger ud fra det enkelte barns behov.

 • Forældreinddragelse

Vi inddrager forældre og skaber sammenhæng i barnets liv.

 

Hvad kan vi tilbyde dig?

 • Et fagligt stærkt nattevagtsteam, der udviser stor ansvarlighed over for de faglige opgaver og organisationen.
 • En arbejdsplads, der leverer høj faglig kvalitet, og som prioriterer tiden til kollegial sparring og ekstern supervision, samt intern og ekstern efteruddannelse.
 • En arbejdsplads, der udvikler organisationen igennem tværgående praksisfællesskaber. 
 • En arbejdsplads, der sætter faglige mål sammen med barnet og familien, og som har en stærk vision om børneinddragelse.
 • Et arbejdsfællesskab, hvor der er plads til skævheder, hvor vi har en uformel tone og kan grine sammen, af os selv og hinanden.

Hvad forventer vi af dig?

 • Du har en uddannelse som pædagog, ergoterapeut eller pædagogisk assistent eller social- og sundhedsassistent.
 • Det er en fordel, at du har erfaring med det specialiserede handicapområde.
 • Du har erfaring med plejeopgaver, eller mod på at lære det.
 • Du har erfaring med børn og unge, der har behov for en strukturereret pædagogisk tilgang.
 • Du arbejder systematisk, målrettet og dokumenterer dit arbejde skriftligt.
 • Du reflekterer over din faglige praksis.
 • Du har gode samarbejdsevner, og bidrager til et godt teamsamarbejde og et tillidsfuldt kollegaskab.

 

Nordstjernen om natten

Nordstjernen er et specialiseret døgn- og aflastningstilbud til børn og unge, der har betydelig og varig nedsat funktionsevne. Målgruppen er børn og unge fra 0-18 år med udviklingshæmning, autisme, opmærksomhedsforstyrrelse, eller multipel funktionsnedsættelse.

Du bliver en del af et fast nattevagtsteam med 8 kollegaer, der har ansvar for 25-30 børn mellem 4 og 18 år i yder- og nattetimerne.

Der er 4 – 5 nattevagter på arbejde hver nat, hvor der er en klar ansvarsfordeling i forhold til opsyn med børnene og de praktiske opgaver, samtidig med at der er et tæt samarbejde, hvor man hjælper hinanden med de opgaver, der skal løses. Nattevagterne møder kl. 23.00, hvor der er 15 minutters overlap med aftenvagterne, og holder fri kl. 07.30, når de har hjulpet med at tage børnene op.

Nattevagternes primære opgave er at have opsyn med børnene. Det betyder, at nattevagterne går en runde i husene to gange i timen, afhængig af hvilke børn, der overnatter og hvilke behov de har.

Der er nogle faste praktiske opgaver, som skal løses om natten som for eksempel vasketøj, rengøring af det fælles køkken og forberedelse af morgenmad i husene. Derudover kan der være praktiske opgaver som for eksempel rengøring.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår ift. gældende overenskomst.

Der indhentes referencer samt børne- og straffeattest, hvis du tilbydes en stilling.

Arbejdstiden for stillingen er 35 timer i ugen og du skal være indstillet på at arbejde hver anden weekend. Som nattevagt møder du kl. 23.00-07.30 på hverdage og kl. 23.00-08.00 i weekender, skoleferier og på helligdage. Der er mulighed for at indgå en lokal arbejdstidsaftale om udskydelse af fridøgn, så man arbejder 7 nætter og har 7 nætter fri, derudover har nattevagterne personalemøde en formiddag hver 6. uge.

Vil du vide mere:

Vi du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte daglig leder Simon Knudsen på tlf. 20 92 70 32 eller forstander Anja Lyngklip på tlf. 20 93 26 74.

Derudover kan du finde flere informationer på vores hjemmeside: www.nordstjernenstruer.dk

Ansøgning med vedhæftet relevante bilag sendes via link på struer.dk

Vi afslutter ansættelsesprocessen senest den 1. marts, og vi afvikler løbende ansættelsessamtaler efter først til mølleprincip.
 

Hvem er vi?
I Struer Kommune er det opgaven, der sætter holdet. Det er din faglighed og gode dømmekraft, der skal være fundamentet for det samspil, du skaber med borgeren og virksomhederne.
Sammen skaber vi stærke partnerskaber og er fælles om at udvikle fremtidens velfærd. Men hvad er fremtidens velfærd? Vi har ikke svarende alene. Derfor skal vi have medarbejdere, der sætter spørgsmålstegn og borgere og virksomheder, som udfordrer. Vi stiller krav til os selv, men vi forventer ligeledes noget af borgerne og virksomhederne. Gode løsninger kommer, når alle bidrager til fællesskabet. 

Læs mere om Struer Kommune

Lydens By
Vi er Lydens By. Lyden er en inspirationskilde til nye projekter og initiativer, der kan realisere kommunens vækstpotentialer og styrkepositioner til et lokalsamfund, som mennesker har lyst til at besøge, arbejde og bo i.

For os er det naturligt at vores byudvikling tager udgangspunkt i lyd, og vores kunstværker bruger lyden aktivt. Vi arbejder med, hvordan lyd påvirker livskvaliteten positivt hos demente, indlæring hos børn eller fraværet af lyd skaber arbejdsglæde.

Lyd er i vores DNA.Læs mere om vores visioner og strategier.

Går du med flyttetanker?
Du har lyst til at søge ovenstående stilling, men er lidt i tvivl om, hvilke muligheder du har for at flytte til? Måske er det nødvendigt, at din partner også finder job i området? Struer Kommune har en Tilflytterservice, hvor du eller din partner ganske gratis og uforpligtende kan få direkte og personlig hjælp, hvis du går med overvejelser om at flytte til Struer. Kontakt Tilflytterservice på [email protected] eller 96 84 87 94. 

Du er også velkommen til at søge inspiration på www.flyttilstruer.dk 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed