Vikar Region Midt søger servicemindede medhjælpere til Pilebakken i Salten, Specialområde Socialpsykiatri Voksne, Region Midtjylland

Joboversigt

 • Udsendt dato
  2. august 2022
 • Udløbsdato
  24. august 2022


Job beskrivelse

Søger du et meningsfyldt arbejde – enten på fuld tid eller deltid (fx studiejob) – hvor du kan bidrage til en arbejdsplads, der hver dag arbejder for at gøre en forskel for borgere med socialpsykiatriske problemstillinger? Er du ligeledes en holdspiller og trives du med arbejdsopgaver af praktisk karakter kombineret med arbejdsopgaver relateret til borgerne? Så er det måske dig vi står og mangler.

Vikar Region Midt (VRM) søger vikarer til Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO). SVO er i udvikling og vækst og søger nu medhjælpere, der i det daglige kan hjælpe det faglige personale med både praktiske opgaver, men også opgaver der kalder på teamarbejde med en faglig kollega. Ved Specialområde Socialpsykiatri Voksne er borgeren i centrum og vi er meget dedikerede i arbejdet med at højne borgernes livskvalitet.

SVO vægter ligeledes en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø højt, og du vil få et alsidigt job i et uformelt miljø. Da du skal kunne varetage både praktiske selvstændige opgaver og opgaver relateret til borgerne i samarbejde med en faglig kollega, kalder jobbet på, at du både kan arbejde selvstændigt og er samarbejdsstærk.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være at:

 • Hjælpe det faglige personale med opgaver som 2. mand/kvinde ved beboerrelaterede aktiviteter
 • Hjælpe det faglige personale med forflytninger som 2. mand/kvinde
 • Hjælpe med det praktiske arbejde samt personlige pleje ved borgere hvor du er 2. mand/kvinde
 • Hjælpe med at gøre eftermiddags- og aftenkaffen klar
 • Deltage i praktiske gøremål

Du vil få et godt lokalt introduktionsprogram med bl.a. et obligatorisk 3 dages kursus og en mentorordning, så du er godt klædt på til at varetage opgaverne. Uddannelse og erfaring er ikke et krav. Er du studerende eller i andet job, vil du vil få indflydelse på egen arbejdsplan, hvorfor arbejdet fint kan kombineres med studie eller andet arbejde.

SVO tilbyder:

 • En arbejdsplads i udvikling, med stort fokus på faglig- og personlig udvikling, arbejdsglæde og trivsel
 • Indflydelse på egen arbejdsplan
 • Et grundigt introduktionsprogram og onboarding med mentorordning
 • En meningsfuld hverdag på en arbejdsplads, hvor der er tid til fordybelse i den enkelte borger
 • Et helt særligt kollegialt samarbejde med dygtige kollegaer og et godt fællesskab
 • Mulighed for kompetenceudvikling og kurser

Hvad kommer du med:

 • Engagement og du er initiativrig
 • Du er serviceminded og bidrager med det gode humør
 • Du kan både arbejde godt selvstændigt og er samtidigt samarbejdsstærk
 • Du kan se gennem diagnoser og prioriterer det hele menneske
 • Du kan støtte op om det særligt gode teamarbejde

Om Pilebakken
Pilebakken har et stærk fokus på at styrke opgaverne omkring somatisk og psykiatrisk indsats. De arbejder med at støtte borgerne i at anvende og udvikle egne ressourcer fysisk, psykisk og socialt i deres hverdagsliv. Pilebakken er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud for mennesker, der i en kortere eller længere periode har brug for en specialiseret indsats i et rummende og omsorgsgivende miljø. Botilbuddet har plads til 33 borgere og retter sig mod voksne +50 år, som er præget af symptomer beskrevet i diagnoser som skizofreni, demens, misbrug og personlighedsforstyrrelser. Flere har dom til behandling. På Pilebakken er der et stort fokus på relations arbejdet med den enkelte borger. Deres daglige plejeindsats hos beboerne er præget af en professionel tilgang, hvor hver borger mødes individuelt og respektfuldt.

Pilebakken er et af botilbuddene inden for Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO) ved Region Midtjylland. SVO´s kerneopgave handler om borgeren. De løser den i samarbejde med borgeren, hvor de fokuserer på at styrke dennes oplevelse af livskvalitet, mestring af selvbestemmelse og muligheder for selvhjulpenhed. Samarbejdet foregår altid ud fra en oprigtig interesse for den enkelte borgers håb og drømme og med afsæt i det enkelte menneske som unikt.

Åbent hus
Du har muligvis ikke kendskab til området og ønsker et større indblik i botilbuddet og Specialområde Socialpsykiatri Voksne. Netop derfor kan SVO tilbyde en invitation til en introduktionsaften, hvor du får en introduktion til botilbuddet og specialområdet. Her er der mulighed for at høre nærmere og møde potentielt kommende kollegaer, inden du søger jobbet og starter på kursus.

Introduktionsaftenen finder sted d. 18. august 2022 kl. 17-18.30 på Pilebakken, Pilevej 4, Salten, 8653 Them.
Tilmelding sker blot via mail med navn og antal deltagere til asvikar@rm.dk senest d. 15/8. Der vil være let forplejning.

Obligatorisk kursus
Der er planlagt kursus d. 1., 6. samt 8. september alle dage kl. 16-21. Kurset afvikles på Gårdhaven Liseborgvej 63. 8800 Viborg. Deltagelse alle tre dage er obligatorisk.

Ansøgning og ansættelse
Du bliver tilknyttet som vikar i Vikar Region Midt med arbejdssted på Pilebakken. Løn efter gældende overenskomst.
Ved tilknytning indhentes straffeattest, hvilket accepteres elektronisk. Ansøgning med angivelse af om du søger deltid eller fuld tid samt bilag sendes via linket senest d. 24. august 2022

Ansættelsessamtaler afholdes løbende og tiltrædelse er d. 1. september 2022.

Du er meget velkommen til at kontakte funktionsleder Jan Nielsen ved spørgsmål på
tlf. 7846 3791.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed