Viceskoleleder til Søgårdsskolen

3. august 2022

Joboversigt

  • Udsendt dato
    3. august 2022
  • Udløbsdato
    18. august 2022


Job beskrivelse

Vi søger en dynamisk og erfaren leder til Gentofte Kommunes specialskole Søgårdsskolen pr. 1. oktober 2022 eller før.
Søgårdsskolen søger en viceskoleleder med ledelseserfaring og viden indenfor det specialpædagogiske område, som sammen med den øvrige ledelse kan være en samlende kraft og medskaber af retningen på en skole, der består af en mangfoldig elevgruppe og forskellige faggrupper, fordelt på flere matrikler. Du skal kunne udvikle og pleje en stærk og sammenhængende skolekultur. En kultur præget af involverede og engagerede medarbejdere og forældre, og hvor elevens trivsel, personlige udvikling og faglige læring er i fokus.

Vi ønsker en viceskoleleder med et stærkt etisk værdikompas, der sammen med elever, medarbejdere og forældre vil fortsætte skolens gode udvikling. Som leder er du tydelig og forstår at skabe tillidsbaserede relationer – både internt og eksternt.

Du skal :

  • være ambitiøs på skolens vegne have pædagogiske visioner og et administrativt overblik
  • kunne indgå i tæt dialog med forældre, personale og andre aktører omkring skolen
  • turde udfordre rammerne indenfor det specialpædagogiske område og i det samlede skolevæsen i Gentofte Kommune.

Du er positiv og anerkendende i din ledelsesstil, og du har stærke kommunikative kompetencer baseret på dialog og medinddragelse.

Som viceskoleleder har du det daglige ledelsesansvar for en eller flere af vores afdelinger, projektudvikling, overordnet rekruttering af personale, kompetenceudvikling m.m..

Skolen:

Søgårdsskolen er Gentofte Kommunes specialskole. Vi er en teambaseret og udviklingsorienteret skole. Skolen er afdelingsopdelt og rummer ca. 100 børn og unge fra børnehaveklasse til 10. klassetrin. Vi har et helhedsorienteret tilbud, hvorfor lærere og pædagoger og andre tværfaglige samarbejdspartnere arbejder meget tæt sammen. Der er tilknyttet skolefritidsordning(GFO) for skolens elever i skoleferier. Fritidsordningen er en integreret del af skolens samlede virke.

Vi er fokuserede på, at ethvert af vores børn og enhver af vore unge bliver til nogen og til noget, hvilket også beskrives i Gentofte Kommunes vision på skoleområdet, Læring Uden Grænser samt Søgårdsskolens værdiprogram og læringsgrundlag.

Yderligere oplysninger:

Ansøgningsfrist: d. 18. august 2022 kl. 12:00

1.samtale forventes mandag d. 22. august 2022

2. samtale forventes mandag d. 29. august 2022

For de kandidater, der udvælges til 2. samtale, vil der blive foretaget personlighedstest i dagene mellem 1. og 2. samtale, derudover indhentes referencer efter nærmere aftale.

Aflønning fastsættes efter forhandling med relevant forhandlingsberettiget organisation.

I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse på børne- og ungeområdet skal indhentes børne- og straffeattest.

Vi arbejder digitalt i Gentofte Kommune. Derfor modtages ansøgninger udelukkende via den digitale ansøgningsformular.

Læs mere på: http://www.gentofte.dk eller: Søgårdsskolen (aula.dk)

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed