Vi søger en uddannet pædagog til privat socialpædagogisk opholdssted for unge i Aarhus kommune

Joboversigt

 • Udsendt dato
  2. august 2022
 • Udløbsdato
  28. august 2022


Job beskrivelse

Vi søger en uddannet pædagog, socialrådgiver eller beslægtet uddannelse, helst med erfaring fra lignende arbejde, til et socialpædagogisk opholdssted for unge i aldersgruppen 12 år – 25 år – til en fast stilling med 37 timer pr uge.

Ansøgningsfrist: 28.08 2022 

Ansøgning: med relevante papirer og CV sendes pr. mail til: jt@fondenbakkegaarden.dk

Yderligere oplysninger: telefonisk henvendelse til: forstander Jesper Tønder 2015 1839

Arbejdstid: Du må påregne arbejdstider fordelt på eftermiddage-aften og døgn, i både hverdage og weekender.

Løn: Er til forhandling og efter vurdering af konkret erfaring, kompetencer og kvalifikationer

Organisationen: Opholdsstedet Birkebo ligger i Sabro, Aarhus kommune og er en afdeling under Fonden Bakkegården, der driver 6 forskellige opholdssteder i Århus og Randers området. Vi er i alt omkring 45 – 50 fastansatte, suppleret med en række faste og løse vikarer.

Du kan læse meget mere om os, på vores hjemmeside: www.fondenbakkegaarden.dk

Målgruppen: Vores målgruppe er 1 ung i alderen 13 – 25 år med fx nedenstående udfordringer og vanskeligheder:

 • Sociale tilpasningsvanskeligheder – anti- og/eller dyssocial adfærd
 • Massivt omsorgssvigt, opvækstbetingede manglende strukturer og rammer
 • Indlæringsvanskeligheder og/eller mangelfuld kontinuitet i skolegang
 • Udredte og ikke udredte psykiatriske problematikker, som f.eks. ADHD, ADD, Autisme med videre..
 • Verbalt og fysisk udadreagerende adfærd
 • Personligheds- og tilknytningsforstyrrelser
 • Unge med svag begavelse eller lav IQ
 • Unge med et mildt til aftagende misbrug
 • Unge med domsanbringelse eller ungdomssanktion fase 2 og 3 

Arbejdspladsen:

Vi er 3-5 fastansatte, uddannede robuste pædagoger der arbejder både tæt sammen og individuelt målrettet, metodemæssigt- og udviklingsorienteret med et højt fagligt kompetence- og dokumentationsniveau.

I den pædagogiske dagligdag arbejder vi for, at skabe gode omsorgsfyldte nære relationer til de unge i et anerkendende, udviklingsorienteret, inkluderende og rummeligt pædagogisk miljø. Arbejdet er baseret på samvær, samtale og samarbejde med tydelige fagligt bevidste nærværende pædagoger, der sætter overskuelige og tydelige strukturer, rammer og regler, såvel fælles, som individuelle differentierede.

Værdierne i det pædagogiske arbejde er baserede på: Relation – kognition – struktur – mentalisering, samt en inddragende, helheds- og ressourceorienteret indsats. Vi søger gennem disse pædagogiske tilgange, at skabe rum, retning og muligheder for de unge, med henblik på, at fremme deres evne til, at tage ansvar for sig selv og deres personlige og sociale udvikling.

Arbejdet udføres primært gennem relationen mellem pædagogen og den / de unge, ved brug af fx motiverende og stimulerende udviklingssamtaler, med en høj grad af aktiv inddragelse og ansvarliggørelse af den unge selv, i forhold til personlige mål og delmål. Arbejdet foregår ligeledes i forhold til det socialt- og aktivitetsbaserede samvær der foregår i mange former på mange forskellige og differencierede niveauer.

Vi har ligeledes et tæt koordineret samarbejde med netværket, sagsbehandlerne og forældrene omkring den enkelte ung, samt et koordineret samarbejde med en lang række af forskellige relevante og tilknyttede fagpersoner f.eks.: skole- og uddannelses institutioner, misbrugsbehandlere, psykologer, psykiatrien, læger, tandlæger, fritidsaktiviteter m.v.

Vi kan tilbyde dig:

 • en travl, fagligt bevidst, udfordrende og dynamisk arbejdsplads 
 • en fagligt kompetent og dybt engageret personalegruppe
 • løbende supervision med vores psykolog, samt hyppig ledelsesmæssig coaching
 • en høj grad af medarbejderinddragelse, samt et fagligt og personligt udviklingsrum
 • løbende kursus- og kompetenceudviklingstilbud til medarbejderne min. 3 – 4 årligt
 • nogle unge i basal trivsel og motiverede for udvikling

Vi forventer af dig, at du:

 • er uddannet pædagog, socialrådgiver eller anden beslægtet relevant uddannelse
 • er fagligt kompetent og har relevant erfaring fra lignende jobs
 • har gode evner for både verbal og skriftlig faglig formidling og dokumentation 
 • er i stand til at modtage og give konstruktiv kritik til både unge og kolleger
 • er i stand til at samarbejde og reflekterer over dig selv og din praksis
 • har et afklaret menneskesyn og du kan arbejde både selvstændigt og kollektivt koordineret

Kørekort:

B(Almindelig bil),

Vi afholder ansættelsessamtaler d. 30 august 2022 for egnede ansøgere

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed