Vi søger en socialrådgiver eller socialformidler til Børne-, Unge- og Familierådgivningen i Herlev

Joboversigt

 • Udsendt dato
  5. august 2022
 • Udløbsdato
  19. august 2022


Job beskrivelse

Da en af vores dygtige rådgivere har søgt nye udfordringer, har vi en stilling ledig til besættelse med opstart enten 15. september eller 1. oktober 2022.

Om os
Børne-, Unge- og Familierådgivningen er organiseret i distriktsteams omkring Herlev Kommunes tre folkeskoler; Byskolen, Kildegårdsskolen og Gl. Hjort/Lindehøjskolen. Denne organisering muliggør et tæt samarbejde med skolerne og institutionerne i de enkelte sager.
Vi har etableret kompetenceteammøder på skolerne og daginstitutionsområdet, som tager afsæt i et nyere syn på tværprofessionelt samarbejde og relationel koordinering, som bl.a. handler om, at alle fagligheder byder ind ift. hvad opgaven kalder på, og hvor børnenes og familiens/netværkets ressourcer i højere grad inddrages.   

I Børne-, Unge- og Familierådgivningen arbejder 16 distriktsrådgivere med indsatser ift.  børn og unge i mere eller mindre udsatte miljøer samt med børn og unge, der har funktionsnedsættelser og har en foranstaltning efter § 52, stk. 3. Specialrådgivningens fire rådgivere varetager sagsbehandlingen i forhold til handicapkompenserende ydelser til forældre, der har børn med varigt nedsat funktionsevne. Underretningsteamets tre rådgivere foretager 24-timers vurderinger og handler i akutte sager, og vores to familieplejekonsulenter arbejder med børn og unge, der er i aflastning eller er anbragt i en plejefamilie. Afdelingen har også en STU-koordinator, som målgruppevurderer unge til særligt tilrettelagt uddannelse samt to administrative rådgivere, der betaler regninger og har andre understøttende funktioner i afdelingen. Ledelsen i Børne-, Unge- og Familierådgivningen består af den øverste leder af afdelingen og to teamledere med ansvar for både det faglige og det personalemæssige.

Afdelingen er en del af Center for Børn, Unge og Familier, som udover Børne-, Unge- og Familierådgivningen består af Sundhedsplejen, Tandplejen og Familiehuset, som udgøres af Kernen med familiekonsulenter og kontaktpersoner samt døgninstitutionen Dildhaven

Det her kendetegner vores kommende kollega

 • Hvis du er nyuddannet, er det en fordel, hvis du har været i praktik i en myndighedsafdeling inden for børne- og ungeområdet samt derudover har erhvervserfaring.
 • Du skal kunne arbejde systematisk med fokus på lovmedholdelighed.
 • Du skal have lyst til at udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner.
 • Du skal kunne være mødefacilitator på opfølgningsmøder og netværksmøder ud fra SOS.
 • Du skal se fordelen i tværprofessionelt samarbejde.
 • Du bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø for at alle kan yde deres bedste til opgaveløsningen.

Vi kan tilbyde dig
 

 • En afdeling med et højt fagligt niveau og god stemning.
 • Et team og en afdeling, der hjælper, støtter og bakker hinanden op.
 • God mulighed for faglig sparring hos teamlederne.
 • Vi arbejder ud fra tilgangene i Åben Dialog, SOS og ICS, som bliver understøttet af DUBU (digitalisering udsatte børn og unge).
 • Vi er FIT parallelbedømmere.
 • Vi arbejder målrettet med børn og unges progression, da det er vigtigt for os at se, at vores indsatser hjælper børnene og de unge.
 • Der er mulighed for en hjemmearbejdsdag om ugen.
 • Afdelingen har fast ekstern supervision.
 • I efteråret 2023 flytter vi på et nybygget rådhus.

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en 37 timers stilling med flekstid. Løn- og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst samt efter principper om ny løn.

Vi indhenter reference fra tidligere ansættelse, hvis du bliver tilbudt stillingen. Vi indhenter også børneattest og udvidet straffeattest i forbindelse med ansættelse.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 19. august 2022 kl. 8.00. 

Ansættelsessamtaler afholdes den 22. august 2022.

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål til stillingen, eller til hvordan det er at være ansat hos os, er du velkommen til at kontakte teamleder Tina Bohl-Kristensen på 3033 5015 eller leder af Børne-, Unge- og Familierådgivningen Signe Elsvor på 4452 6065. Du er i øvrigt meget velkommen til at kontakte vores TR Mehmoona Iqbal på 4452 6083.

Søg stillingen
Du søger stillingen online. Husk at vedhæfte din ansøgning, CV og andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe ”Spam/uønsket post”.
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed