Vi søger en overterapeut (tidligere afdelingsterapeut) til medicinsk-onkologisk gruppe i Afdeling for Fysio- og Ergoterapi på Herlev-matriklen (HGH)

23. september 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  31. oktober 2022


Job beskrivelse

Motiveres du af at lede en tværfaglig gruppe af fysio- og ergoterapeuter, så I sammen kan skabe de bedste patientforløb? Sætter du pris på en alsidig arbejdsdag med mange bolde i luften og mulighed for at sætte dit eget præg på hverdagen? Kan du svare ja til dette, så kan det være dig vi søger som vores nye overterapeut (tidligere betegnet som afdelingsterapeut).

Om dig – hvem søger vi?

Som overterapeut vil du have ansvaret for medicinsk-onkologisk gruppe og skal kunne lede og balancere mellem sikker drift og udvikling af specialet. Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer:

 • At du er uddannet fysio- eller ergoterapeut, samt har en lederuddannelse på master- eller kandidatniveau, eller har ambitioner om at tage uddannelsen på sigt
 • Har erfaring med personaleledelse, hvor du er en synlig leder for medarbejderne, samt er nysgerrig og besidder en naturlig gennemslagskraft
 • Er god til at skabe trivsel og engagement blandt dine medarbejdere, samt er modig og tør at gå forrest
 • Har et bredt kendskab til sundhedsvæsnet, også gerne i forhold til sektorovergange
 • Besidder gode kommunikative egenskaber, samt en pragmatisk tilgang til brug i tilspidsede situationer

Opgaven som overterapeut forudsætter et tværfagligt samarbejde med bl.a. sygeplejersker, læger samt andre faggrupper på tværs af hospitalets mange afdelinger og i andre sektorer. I den forbindelse lægger vi vægt på, at du:

 • Har patientens forløb i fokus og interesserer dig for, hvor og hvordan fysio- og ergoterapi har størst værdi og hvor vi kan/skal udvikle os
 • Har en tillidsbaseret tilgang, lytter til medarbejdernes inputs og udviklingsideer
 • Kan facilitere gode tværfaglige samarbejdsrelationer med afdelingerne og sikre afdelingens deltagelse i specialernes faglige udvikling
 • Har et tæt samarbejde med forskning- og udviklingsgruppen om retning, udvikling og prioritering

Om os – hvem er vi?

Herlev og Gentofte Hospital (HGH) er et af Region Hovedstadens fire akuthospitaler. På HGH er vores ambition ’Godt behandlet’. Det betyder, at patienter bliver fagligt godt behandlet. Patienter og pårørende bliver set, hørt og inddraget så de også føler sig godt behandlet. Personalet bliver godt behandlet i deres arbejde. Det er en ambition som hele hospitalet arbejder med i det daglige.

Afdeling for Fysio- og Ergoterapi har omkring 130 ansatte. Vi er en samlet afdeling med én afdelingsledelse og med medarbejdere og opgaver på to matrikler. Du vil blive leder for medicinsk-onkologisk gruppe på Herlev-matriklen, der for nuværende består af ca. 25 fysio- og ergoterapeuter, som dækker de medicinske og onkologiske afdelinger på Herlev. På Herlev er der yderligere to overterapeuter, med hver deres medarbejdergruppe, med flere specialer i hver gruppe. Du vil komme til at sidde i kontorfællesskab med de to overterapeuter. Endvidere vil du indgå i et tæt samarbejde med overterapeuten for medicinsk gruppe på Gentofte-matriklen.

Du vil blive en del af en samlet ledergruppe bestående af i alt fem overterapeuter og afdelingens Chefterapeut, som I alle refererer til.

Dine ansvarsområder som afdelingsterapeut

Strategisk ledelse, med fokus på et tværfagligt ledelsessamarbejde, hvor du skal kunne afgrænse, prioritere og eksekvere med afsæt i hospitalets og afdelingens overordnede strategier. Endvidere skal du arbejde med at oversætte strategierne til meningsfulde og praksisnære mål for medarbejderne.

Faglig ledelse, med fokus på et mono- og tværfagligt samarbejde, hvor du skal kunne koordinere patientforløb i overensstemmelse med faglige mål, lovgivning og hensynet til patienten. Det er dit faglige ansvar at lede den faglige udvikling og sikre innovation i samarbejde med specialets/områdets terapeut med specialfunktion.

Personaleledelse og driftsledelse hvor du skal sikre den daglige opgaveløsning – rekruttere, motivere og fordele opgaver herunder kunne planlægge medarbejdernes arbejdstid ud fra hensyn til opgaver, arbejdsmiljø, overenskomster og økonomi. Arbejde med relevant og effektiv driftsmålsstyring, målopfyldelse og ressourceudnyttelse i eget område og sikre kvalitet, aktivitet og patienttilfredshed i patientforløbene.

Vi tilbyder dig

En medicinsk-onkologisk gruppe, der servicerer mange afdelinger på hospitalet samt også indgår i flere forskning- og udviklingsprojekter på tværs af hospitalets afdelinger, samt i monofagligt regi.

En stor central terapi med en etableret forskningsenhed med professor, seniorforsker og udviklingsterapeuter.

Et lederteam med mulighed for ledelsessparring og et tillids- og respektfuldt samarbejde, hvor ens kompetencer kan komme i spil på tværs af grupperne. Innovative ideer bliver hilst velkommen og vi arbejder med en fornuftig balance mellem proces og beslutninger for at sikre fremdrift. Hos os er der altid mulighed for at være med til at præge og udvikle faglighed, samt arbejdsgange i forhold til terapeuters fremtidige funktioner og ydelser.

Ansættelse

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Evt. kvalifikationstillæg kan drøftes. Stillingen er en fast stilling på Herlev-matriklen med 37 timer/ugen. Tiltrædelse pr. 1. december 2022 eller snarest derefter.

Vil du vide mere?

Ønsker du yderligere information om stillingen kan du kontakte Chefterapeut Rikke Sigvardt på telefon: 20 20 54 69.

Ansøgningsfristen er 20. september 2022. Der afholdes 1. ansættelsessamtale 29. september og 2. ansættelsessamtale 5. oktober.

Organisationsdiagram

Region Hovedstadens ledelsesgrundlag

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed