Vi søger en Faglig koordinator til ungeindsatsen i Vordingborg Kommune

21. november 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  21. november 2022
 • Udløbsdato
  11. december 2022


Job beskrivelse

Vil du med høj faglighed og en nærværende tilgang være med til at styrke og udvikle ungeindsatsen for de unge i alderen 15-24 år i Vordingborg Kommune?

I Vordingborg Kommune har vi stort fokus på at styrke ungeindsatsen igennem en sammenhængende og målrettet indsats, der skal sikre, at alle unge bliver aktive deltagere i samfundet. Derfor blev Ungecenter under Borger og Arbejdsmarked etableret pr. 1. april 2019, hvor ressourcer og kompetencer er samlet på tværs af de forvaltninger og fagligheder, der arbejder med unge.

Vi er i alt 29 medarbejdere, 1 teamleder og 1 afdelingsleder i centeret, som har ansvaret for den samlede indsats for unge i alderen 15-24 år lige fra grundskolevejledningen, iværksættelse af servicelovens foranstaltninger på børne- og voksenområdet og beskæftigelsesområdet. En samling af området har skabt en unik mulighed for at koordinere indsatsen og sikre den bedst mulige understøttelse af de unges vej. Vi har stadig et tæt og koordineret samarbejde med Børn og Familie, Center for Rusmidler, virksomhedsservice, skoleafdelinger, ungdomsuddannelserne, PPR, SSP og andre lokale aktører på ungeområdet.

Arbejdsopgaverne
Som faglig koordinator understøtter du den faglige udvikling i Ungecenteret og medvirker til, at alle unge oplever at have én indgang i Vordingborg Kommune. Dette gør du bl.a. ved at understøtte og udarbejde procedurer i tæt samarbejde med medarbejderne og ledelsen, der er med til at sikre, at alle unge kommer i kontakt med netop de medarbejdere, der kan støtte den unge frem mod uddannelse eller arbejde via en målrettet og koordineret plan mellem fagområderne og forskellige overgange for den unge, så de ambitiøse mål med ungeindsatsen indfries.

Som socialfaglig koordinator skal du i tæt samarbejde med ledergruppen bidrage til at sikre den socialfaglige kvalitet og udvikling af opgaveløsningen. En central opgave er også at koordinere sagsarbejdet i teamet, tilrettelægge og afholde faglige teammøder, undervise i faglige værktøjer, deltage i tværfaglige møder mm. Det er en fordel, hvis du har indgående kendskab til LØFT, SOS, DUBU og ICS.

Du skal være en stærk formidler i både skrift og tale, være opsøgende i din tilgang til medarbejderne og være konstruktiv i din feedback og faglige sparring. Udover at yde faglig og juridisk sparring til sagsbehandlerne får du også til opgave at lave sagsgennemgange med den enkelte sagsbehandler, bidrage til udviklingen og implementeringen af arbejdsgange, bistå afdelingens medarbejdere i særlig komplekse og akutte sager samt sikre, at sagsbehandlingen opfylder de juridiske, økonomiske og forvaltningsmæssige krav og rammer.

Din rolle vil blive at

 • yde faglig sparring i forhold til sagsbehandlingen iht. Servicelovens børne- og voksenområdets bestemmelser og Lov om aktiv Beskæftigelsesindsat og understøtte faglig kvalificering af sagsbehandling
 • bistå med planlægning og tilrettelæggelse af sagsbehandling i Ungecenteret med fokus på sikker drift, hvor faglighed og økonomisk bevidsthed skal gå hånd i hånd
 • understøtte lovmedholdelighed og høj kvalitet i sagsbehandlingen – dels i det daglige arbejde, men også i forbindelse med månedlige sagsgennemgange med sagsbehandlerne og som mødeleder på diverse faglige teammøder
 • understøtte styringen af sagsbehandlingen i forbindelse med overgangen til det 18. år
 • deltage i møder sammen med sagsbehandlerne i komplekse sager eller som del af oplæring af sagsbehandlerne
 • planlægge og faciliteter faglig udvikling i form af fx oplæg eller workshops
 • udvikle og kvalificere vores sagsbehandling fx arbejdsredskaber
 • understøtte ledelsestilsyn
 • bistå med klagesagsbehandling
 • koordinere samarbejdet med andre forvaltninger

 Vi ønsker, at du

 • Har relevant uddannelse og erfaring som fx socialrådgiver, socialformidler eller lignende
 • Har kendskab til servicelovens børne- og voksenparagraffer og/eller beskæftigelsesområdet og mod på at lære alle områder indgående
 • Kan yde faglig sparring og sikre kvalitet og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen
 • Kan overskue og håndtere komplekse problemstillinger og er vant til at arbejde hurtigt og i krydspres
 • Har en inddragende tilgang både overfor kollegaer og de unge og deres familier/netværk
 • Er løsningsfokuseret, god til at prioritere samt har en stor arbejdsradius
 • At du som person er dynamisk og handlingsorienteret
 • Har gode empatiske evner og erfaring med at give kollegial faglig feedback og sparring
 • Er robust og kan have travlt uden at miste overblikket – selv i pressede situationer og korte deadlines
 • Har forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation

Vi tilbyder

 • Et spændende job med udfordringer og gode muligheder for at præge Ungeindsatsen
 • Åbne, dygtige og engagerede kolleger med mange forskellige faglige baggrunde og erfaringer
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Et arbejdsmiljø, der lægger vægt på samarbejde, udvikling og faglig sparring
 • En arbejdsplads med godt humør og højt til loftet
 • En arbejdsplads i en kommune med ambitioner på Ungeområdet

I Borger og Arbejdsmarked bliver du en del af
Vores center rummer både Borgerservice samt hele beskæftigelses- og Ungeindsatsen mfl., og er derfor et stort arbejdsfællesskab, som bygger på mange forskellige faglige, personlige og kulturelle baggrunde.

Vi arbejder aktivt med at optimere og udvikle sammenhængskraften på tværs af organisationen, ligeledes har vi øget fokus på at vores borgere og virksomheder oplever at modtage en værdig sagsbehandling. Som medarbejdere har vi stor indflydelse og medbestemmelse inden for rammerne, gode udviklingsmuligheder for den enkelte, stor frihed i opgaveløsningen og verdens bedste kolleger.

Vi uddyber gerne
Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte Kira Ziethen, leder af Ungecenteret, på tlf. 2927 3061.

Det praktiske:

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling, og aflønningen sker efter gældende overenskomst og principperne i Ny løn.

Forventet start er 1. februar 2023 eller hurtigst muligt

Ansøgningsfrist
11. december 2022

Samtaler
Finder sted fredag d. 16. december 2022. Inden samtalen vil du få tilsendt en case, som skal fremlægges ved samtalen.
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed