Vi søger en dygtig kollega til spændende opgaver om de videregående uddannelsesinstitutioners økonomi

Joboversigt

 • Udsendt dato
  3. august 2022
 • Udløbsdato
  28. august 2022


Job beskrivelse

Er du økonom eller generalist med flair for tal, og har du lyst til at arbejde med de videregående uddannelsesinstitutioners økonomi og forvaltning? Har du mod på en bred kontaktflade både internt i ministeriet og med institutionerne under ministeriet? Så er du måske den nye medarbejder i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens Kontor for Institutionsøkonomi.

Vi skaber fundamentet for fremtiden
Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.

Om stillingen
Du ansættes i Kontoret for Institutionsøkonomi, hvor vi har ansvaret for opgaverne vedrørende universiteterne, professionshøjskolerne, erhvervsakademierne samt de maritime og kunstneriske uddannelsesinstitutioners økonomi.

Kontoret står således for opgaver i forhold til de videregående uddannelsesinstitutioners økonomiske rapportering, revision og økonomistyring, og varetager styrelsens tilsyn med de videregående uddannelsesinstitutioners økonomi. Vi løser desuden opgaver vedrørende de videregående uddannelsesinstitutioners bygningsforvaltning og øvrige investeringer, og forbereder f.eks. aktstykker til Folketingets Finansudvalg. Vi står også for budgetteringen til finansloven og udbetalingen af driftstilskud til uddannelses- og forskningsaktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioner samt for udgifter til Statens Uddannelsesstøtte. Vi administrerer et finanslovsbudget på ca. 50 mia. kr. årligt.

Kontoret har ca. 20 medarbejdere og er organiseret i teams.

Vi har nu en ledig stilling i det team, der varetager tilsynet med de videregående uddannelsesinstitutioners økonomi og forvaltning samt opgaverne med uddannelsesinstitutionernes regnskabsaflæggelse og økonomistyring. Teamets opgaver bidrager til at skabe størst mulig gennemsigtighed og samtidig understøtte en effektiv økonomiforvaltning på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Dine vigtigste opgaver vil være:

 • Opfølgning på uddannelsesinstitutionernes årsrapporter som led i tilsynet med institutionernes økonomi og forvaltning
 • Udviklingen af fælles retningslinjer for institutionernes årsrapporter og revisionen af institutionerne
 • Fortolkning og udvikling af regelgrundlaget på økonomiområdet
 • Arbejde med data vedr. de videregående uddannelsesinstitutioners økonomi og regnskaber.

Som led i dine opgaver vil du bidrage til direktionsbetjening og lejlighedsvist betjening af ministeren og departementschefen.

Du vil således få en bred opgaveportefølje med forskellige typer opgaver, som du vil komme til at løse i løbende dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og eksterne interessenter som for eksempel Økonomistyrelsen og Rigsrevisionen. Du vil desuden få en stor kontaktflade til kolleger og øvrige kontorer internt i styrelsen og i ministeriets departement.

Du kan læse mere om ministeriet, styrelsen og kontoret på www.ufm.dk.

Er du vores nye kollega?
Du har en relevant samfundsvidenskabelig eller økonomisk akademisk uddannelse, eller tilsvarende, og har gerne erfaring fra en politisk styret organisation eller en videregående uddannelsesinstitution. Du er også velkommen til at søge, hvis du er nyuddannet.

Vi forestiller os derudover, at du:

 • Er analytisk stærk og i stand til hurtigt at sætte dig ind i nye områder og problemstillinger
 • Har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner
 • Har gode samarbejdsevner og mod på en bred kontaktflade til institutionerne under ministeriet
 • Har interesse for at arbejde med data
 • Gerne har kendskab til de statslige regler på økonomiområdet

En ambitiøs og social arbejdsplads
Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener, at en god kultur med dialog og samarbejde er en forudsætning for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

Løn og ansættelsesvilkår
Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Stillingen er som fuldmægtig eller specialkonsulent, afhængig af dine kvalifikationer. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Anders Christian Lauger på tlf. 72 31 85 77, e-mail andl@ufm.dk.

Søg stillingen
Klik på knappen ”søg stillingen” eller søg via vores hjemmeside www.ufm.dk/job-i-ministeriet. Din ansøgning med relevante bilag skal være uploadet senest søndag den 28. august.

Vi forventer at holde to samtalerunder i uge 35 og 36. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres en personlighedstest.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Lige Adgang.

Om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen løfter vi en bred portefølje af faglige og administrative opgaver og projekter, der understøtter videreudvikling af dansk forskning, videnbaseret innovation og en løbende kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser i et godt internationalt samspil på både forsknings- og uddannelsesområdet. Det sker i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører med afsæt i dyb faglighed på de relevante områder. Styrelsen har også ansvaret for den ordinære uddannelsesstøtte (SU) og en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende samt ansvaret for drift og udvikling af SU-systemer, studieadministrative it-systemer mv.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed