Vagtgående bioanalytiker, Klinisk Immunologisk afdeling, Blodbanken Holbæk

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  19. september 2023
 • Udløbsdato
  4. oktober 2023
 • Karriereniveau
  Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

Vi søger en ny kollega i afdelingen. Har du lyst til at arbejde med blodtypeserologi og donortapning, og har du lyst til at have vagt alene, hvor du selv skal tage beslutningerne, så er muligheden her nu.

Vi tilbyder

 • En fast stilling 37t/uge til besættelse 01.12.23, eller efter aftale
 • En stilling i en stor organisation – Klinisk Immunologisk Afdeling, Region Sjælland
 • En stilling, hvor du får et stort ansvar, og hvor du skal kunne arbejde selvstændigt
 • En stilling med mange spændende udfordringer, og arbejdsdage der sjældent er ens
 • En arbejdsplads med mange nye udfordringer og godt psykisk arbejdsmiljø.
 • En arbejdsplads, hvor vi har travlt, men hvor vi også prioriterer at have det sjovt sammen
 • Skønne, motiverede og humørfyldte kolleger; bestående af bioanalytikere, sygeplejersker og SSA´er
 • Et certificeret laboratorium efter ISO 9001:2 008

Arbejdsopgaver

 • Et arbejdsområde der omfatter funktioner i forbindelse med laboratorieanalyser, relateret til blodtransfusioner af patienter.
 • Speciallaboratorie med blodtypeserologiske udredninger og hæmostaseanalyser (Rotem)
 • Arbejdsfunktioner relateret til udlevering og håndtering af blodkomponenter og væv til patientbehandling
 • Donortapning, både fuldblod og plasmaferese,
 • Donorindkaldelse og modtagelse af donorer.
 • Vagter efter oplæring i eksisterende rulleplan

Arbejdstider:

 • Dagvagt hverdage kl. 07.30 til 15.00
 • Tappevagter kl. 12.00 – 20.30 (ca. 1 gang/måned)
 • Vagt hverdage: Kl. 14.30 til 22.30 og derefter rådighedsvagt fra bolig/vagtværelse til kl. 07.30.
 • Vagt weekend og helligdage: Kl. 07.30 til 15.00 og derefter rådighedsvagt fra bolig/vagtværelse til kl. 07.30

Vi ønsker

 • Ansøgere med uddannelse som bioanalytiker. Gerne med erfaring med Klinisk Immunologi
 • Ansøgere, som taler, læser, skriver og forstår dansk
 • At du er udadvendt, positiv, har gode samarbejdsevner og et godt overblik
 • At du er fleksibel og omstillingsparat, da afdelingen til stadighed forandres og udvikles
 • At du kan og vil yde en god service også i pressede situationer
 • At du er engageret og motiveret
 • At du er robust og kan lide at have travlt
 • At du har flair for it og er vant til pc’en som et dagligt arbejdsredskab

Klinisk Immunologi og blodbank er en fælles, regional afdeling, som samlet hører under Sjællands Universitetshospital (SUH). I organisationen er der ca.140 ansatte. Hovedafdelingen er på nuværende tidspunkt placeret i Transfusionscentret i Næstved. Her udføres, udover donortapning og patientnære analyser, al komponentproduktion, virusanalyser og immunologiske udredninger. Denne flyttes til Køge, når laboratoriebygningen på det nye Universitets Sygehus står klar i 2025.

Donortapning og patientnære analyser er placeret på Regionens eksisterende sygehuse, samt i den mobile tappebus. De mobile tappesteder i Ringsted og Kalundborg bemandes af tappepersonalet i Holbæk. Der kan forekomme tapninger i den mobile tappebus.

I Holbæk er der 5 faste tappere og 8 vagtgående bioanalytikere. Vi forventer en øgning af personalet i 2024, da vi skal udvide vores plasmatapninger.

Afdelingen er uddannelsesaktiv, og vi har bioanalytikerstuderende.

Afdelingen er akkrediteret af DANAK efter DS/ISO 15189 og inspiceres af Styrelsen for patientsikkerhed i forhold til blodforsynings- og vævsloven.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende aftale / overenskomst og principperne om Ny Løn.

Yderligere oplysninger om stillingen og funktionsbeskrivelse fås ved kontakt til Overbioanalytiker Dorte Lønne, 93 56 82 53/ 29 40 50 87

Ansøgningsfrist 04.10.23

Samtaler forventes afholdt d. 10.10.23

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed