Våbenteknisk assistent til Fregatten NIELS JUEL

Joboversigt

  • Udsendt dato
    21. november 2022
  • Udløbsdato
    15. januar 2023


Job beskrivelse

Har du lyst til at gå forrest og være den der sørger for at holdet løser opgaverne i fællesskab? Og har du samtidig fagligheden som våbenteknikker på plads? Så søger vi en dygtig mellemleder til våbensektionen på NIELS JUEL og kan tilbyde masser af spændende udfordringer i en hverdag med fleksibilitet og alsidighed.

Om os

Fregatten NIELS JUEL er den tredje af i alt tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen – alle med basehavn i Korsør, og skibene er søværnets største sejlende enheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt. Det er en af Danmarks mest komplekse arbejdspladser, når det drejer sig om mangfoldighed af moderne teknologi og menneskeligt samspil.

Våbensektionen indgår i tæt samarbejde med elektroniksektionen, og varetager vedligehold, fejlfinding og drift af skibets våben-, elektronik-, sensor- og kommunikationssystemer.
Våbensektionen består af elleve mand, én officer, to befalingsmand og ni menige, heriblandt både faglærte og ufaglærte teknikere. I våbensektionen er det vigtigt for os at fastholde et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone med respekt for den enkelte kollega.

Om stillingen

Som våbenteknisk assistent (VTA) er det dig, der er daglig leder af våbensektionens teknikkere. Det indebærer: planlægning, udstikning og udførsel af opgaver på daglig og ugentlig basis, koordination med sektionens officer og befalingsmand (VTO og VTB), samt medarbejdersamtaler.

Når vi sejler vil en typisk arbejdsdag bestå af et morgenmøde med VTO og VTB hvor vi gennemgår dagens program og opgaver, efterfulgt af en mønstring hvor du udstikker opgaver til teknikkerne. I løbet af dagen vil din opgave være at assistere med arbejdsopgaverne, føre kontrol og generelt sørge for at tandhjulene holder sig smurte og i slutningen af dagen give en status på det udførte arbejde. Du vil være den folk går til når noget går i stykker og det er dig der sørger for at finde den rette til at løse problemet, derfor forventes det at du kender både systemerne og vores ansatte til fingerspidserne.

I basehavn (Korsør) vil mængden af arbejdsopgaver variere meget. Typisk vil der være meget arbejde i forbindelse med klargøring til sejlads og afrigning efter sejlads, men der er altid noget løbende vedligehold der skal udføres. Det vil stadig være dig der udstikker opgaver og sørger for at følge op på dem ligesom det er dig der holder styr på trådende og ved hvilke opgaver der er blevet udført og hvilke der mangler.

I 2021 har vi cirka 100 sejldage som hovedsageligt er øvelsessejlads samt overvågning i det arktiske område. Næste år gennemgår IVER sit 5-årige hovedeftersyn, hvorfor der må forventes væsentligt færre sejldage, men stadig en masse spændende udfordringer da der også er våbensystemer som skal opgraderes.

I våbensektionens ledelse stræber vi efter at have et godt samarbejde mellem VTO, VTB og VTA så vi både har arbejdsområder vi selv har ansvaret for, men også kan dække ind for hinanden i tilfælde af ferie, kursus eller frihedsafvikling. Derfor forventes det også at du kan tage ansvar for mere administrative opgaver såsom mønstring af materiel, bestillinger og oprettelse af fejlmeldinger.

Om dig

Du møder i stillingen med åbent sind og er klar til at gøre dit yderste for at blive en integreret del af våbensektionen, sektionens og divisions ledelse, og resten af besætningen.

Du er omstillingsparat og klar til at indgå i et omskifteligt og dynamisk miljø. Det vil sige, at du er indforstået med, at skibet, som en del af den danske regerings værktøjskasse, med kort varsel kan blive sendt af sted eller blive udsat for ændringer i dets oprindelige planer.

Til tider vil din hverdag være hektisk. Du kan tænke klart i pressede situationer, hvor du vil blive bedt om at komme med tekniske løsninger på akut opståede problemer. Du kan tænke kreativt og har et drive samt en faglig stolthed. Du skal være typen, som ønsker at løse problemet frem for omgå det.

Du skal nyde at arbejde sammen med andre og vide hvem du skal sætte til at løse opgaverne, så du holder hele sektionen i gang i stedet for bare at gøre tingene selv.

Kvalifikationer
Krav:
– At du har gennemført Grundsergentuddannelsen(GSU) eller er indstillet, og kan gennemføre uddannelsen.
– At du har et svendebrev som automatikteknikere.
– At du allerede er, eller kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
– At du allerede er, eller kan erklæres egnet til internationale operationer.

Du skal være egnet til røgdykning.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Våbenteknisk Befalingsmand René Andreassen tlf. 72 85 43 98, Mobil: 31207464, mail [email protected]

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail [email protected]

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. januar 2023 og samtaler forventes afholdt fra uge 3 til 6. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed