Ungerådgivere (socialrådgivere/socialformidlere) med blik for styrket modtagelse søges til Ungecenter Vordingborg

Joboversigt

 • Udsendt dato
  21. november 2022
 • Udløbsdato
  14. december 2022


Job beskrivelse

Vil du være med til at styrke og udvikle arbejdet med udsatte børn og unge i en tværfaglig enhed med ansvar for alle unge fra 15-24 år i Vordingborg Kommune? Vi søger en dygtig ungerådgiver (socialrådgivere/socialformidlere) med sagsbehandlererfaring, der sammen med os vil skabe de bedste muligheder for udsatte unge i alderen 15-23 år.

Om os
Vordingborg Kommune ønsker at styrke området og opnormere vores Ungeindsats. I Vordingborg Kommune har vi stort fokus på at styrke ungeindsatsen igennem en sammenhængende og målrettet indsats, der skal sikre, at alle unge bliver aktive deltagere i samfundet. Derfor blev Ungecenter under Borger og Arbejdsmarked etableret pr. 1. april 2019, hvor ressourcer og kompetencer er samlet på tværs af de forvaltninger og fagligheder, der arbejder med unge.

Vi er i alt 37 ansatte – heriblandt 1 afdelingsleder, (snart) 2 teamledere og en faglig koordinator. Stillingen er forankret i et mindre team på 10 Ungerådgivere. I Ungecenteret har vi sammen ansvaret for den samlede indsats for unge i alderen 15-24 år lige fra grundskolevejledningen, iværksættelse af servicelovens foranstaltninger på børne- og voksenområdet og beskæftigelsesområdet. En samling af området har skabt en unik mulighed for at koordinere indsatsen og sikre den bedst mulige understøttelse af de unges vej. Vi har stadig et tæt og koordineret samarbejde med Børn og Familie, Center for Rusmidler, virksomhedsservice, skoleafdelinger, ungdomsuddannelserne, PPR, SSP og andre lokale aktører på ungeområdet.

Dine primære arbejdsopgaver

 • Rådgivning og vejledning til de borgere, samarbejdspartnere eller andre aktører, der henvender sig til Ungecenteret, herunder at modtage og afklare sager fra Børn og Familie mhp. at træffe afgørelse om børnefaglig undersøgelse, yde vejledning og lettere rådgivning baggrund i nye henvendelser og underretninger, visitere til forløb under §§11.3 og 11.2 samt viderehenvise til civilsamfund og andre lokale aktører.
 • Vagtfunktion i akutte sager.
 • Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser efter SEL § 50.
 • Sagsbehandling og iværksættelse af foranstaltninger (SEL § 52 – § 76 m.fl.).
 • Koordinering af tværfaglige samarbejdsrelationer omkring den unge og familien.
 • Sikre tidlige tværfaglige samarbejdsrelationer omkring den unge og familien.
 • Sikre tidlige tværfaglige indsatser og opfølgning.
 • Arbejde i DUBU og med ICS i din hverdag.

Du får ansvar for
I Ungecenteret ønsker vi at udvikle vores arbejde med styrket modtagelse af de unge og deres familier. Du kommer derfor til at få en central rolle i denne proces, hvor vi skal arbejde målrettet på at sikre, at de, der er i målgruppen for Ungecenterets ydelser, modtager støtte, at støtten etableres så hurtig som muligt, og at det er den rette støtte fra start i forløbet mhp. at hjælpe borgeren ned i indsatsniveau og tilbage i en almindelig hverdag. Samtidig skal en styrket modtagelse også sikre, at de borgere, der ikke er i målgruppen for ungecenterets ydelser, bliver guidet videre til civilsamfundets aktører eller andre sektorer, der måtte være relevante.

Vi lægger vægt på, at du

 • Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler.
 • Du har en nærværende, nysgerrig og inddragende tilgang til samarbejdet med de unge og deres familier.
 • Du sikrer en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for de unge og deres familier.
 • Du kan operere indenfor serviceloven og er vant til at træffe afgørelser og videreformidle disse.
 • Du har fokus på faglig udvikling og sparring

Som vores kommende kollega bidrager du med
Du har en løsningsorienteret og inddragende tilgang i dit arbejde – både ift. kollegaer og de unge og deres familier/netværk. Du trives med teamarbejde, har flair for det administrative arbejde og it-systemer og kan arbejde selvstændigt og struktureret. Derudover er du udviklingsorienteret og har lyst til at bidrage til udviklingen af Ungecenteret. Funktionen byder på mange forskelligartede opgaver i en til tider travl hverdag, så du skal trives med tempo i arbejdet, samtidig med at du skal kunne prioritere i dine mange opgaver.

I Borger og Arbejdsmarked bliver du en del af
Vores center rummer både Borgerservice samt hele beskæftigelses- og Ungeindsatsen mfl., og er derfor et stort arbejdsfællesskab, som bygger på mange forskellige faglige, personlige og kulturelle baggrunde.

Vi arbejder aktivt med at optimere og udvikle sammenhængskraften på tværs af organisationen, ligeledes har vi øget fokus på at vores borgere og virksomheder oplever at modtage en værdig sagsbehandling. Som medarbejdere har vi stor indflydelse og medbestemmelse inden for rammerne, gode udviklingsmuligheder for den enkelte, stor frihed i opgaveløsningen og verdens bedste kolleger.

Vi uddyber gerne
Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte Kira Ziethen, leder af Ungecenteret, på tlf. 2927 3061.

Det praktiske

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne i Ny løn.
Forventet start er 1. februar 2023 eller hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist
13. december 2022

Samtaler
Vi afholder ansættelsessamtaler mandag d. 19. december 2022. Inden samtalen vil du få tilsendt en case, som skal fremlægges ved samtalen.
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed