Ungecenter søger en engageret og fagligt stærk teamleder til styrkelse af nærværende ledelse

21. november 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  21. november 2022
 • Udløbsdato
  11. december 2022


Job beskrivelse

Vil du være med til at lede udviklingen af ungeindsatsen for de unge i alderen 15-24 år i et fremadskuende center, der med de unge for øje, arbejder med at omsætte politiske mål meningsfuldt i praksis? Og kan du sætte faglig retning og have lyst til at lede både individuelt og teambaseret og på tværs i organisationen til gavn for de unge og deres familier/netværk?

Om os
Vordingborg Kommune ønsker at styrke området og opnormerer derfor med en ekstra teamleder til vores Ungeindsats. Ungeindsatsen i Vordingborg er en sammenhængende og målrettet indsats, der skal sikre, at alle unge bliver aktive deltagere i samfundet. Derfor blev Ungecenter under Borger og Arbejdsmarked etableret pr. 1. april 2019, hvor ressourcer og kompetencer er samlet på tværs af de forvaltninger og fagligheder, der arbejder med unge.

Vi er i alt 37 ansatte – heriblandt 1 afdelingsleder, (snart) 2 teamledere og en faglig koordinator. Sammen har vi ansvaret for den samlede indsats for unge i alderen 15-24 år lige fra grundskolevejledningen, iværksættelse af servicelovens foranstaltninger på børne- og voksenområdet og beskæftigelsesområdet. En samling af området har skabt en unik mulighed for at koordinere indsatsen og sikre den bedst mulige understøttelse af de unges vej. Vi har stadig et tæt og koordineret samarbejde med Børn og Familie, Center for Rusmidler, virksomhedsservice, skoleafdelinger, ungdomsuddannelserne, PPR, SSP og andre lokale aktører på ungeområdet.

Dine primære arbejdsopgaver

 • Nærværende personaleledelse både individuelt og teambaseret med fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljø og faglige udvikling.
 • Medarbejdersamtaler fx omsorgssamtaler, MUS mm.
 • Faglig sparring og understøttelse i det daglige arbejde.
 • Understøtte implementeringen af faglige udviklingstiltag, fx den kommende ”Barnets Lov”.
 • Understøtte arbejdet med inddragelse af netværk og civilsamfund.
 • Deltage aktivt i ledergruppen og det tværfaglige samarbejde mellem afdelingerne i det samlede center.
 • Samarbejde på tværs af kommunens centre og andre relevante private og offentlige aktører.

Du får ansvar for
Som teamleder i Ungecenter bliver du en del af den samlede ledelsesgruppe i Borger og Arbejdsmarked bestående af centerchefen, fem afdelingsledere og (snart) 8 teamledere. Du får ansvaret for den daglige ledelse af teamets medarbejdere, og sammen med afdelingslederen og den anden teamleder har i sammen ansvaret for den fælles ledelse af det samlede Ungecenter.

Dine vigtigste opgaver er at lede driftsnært med fokus på sikker drift, hvor faglighed og styring går hånd i hånd, og du sætter den daglige og faglige kurs i sagsforløbene, så de mange borgere, som Ungecenteret servicerer, oplever at blive mødt tilfredsstillende og effektivt af medarbejderne, der har de bedste betingelser for at løse deres opgaver. Med andre ord er teamlederens primære funktion at sikre den socialfaglige kvalitet og udvikling af opgaveløsningen.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har relevant uddannelse og erfaring som fx socialrådgiver, socialformidler eller lignende med kendskab til Servicelovens børne- og voksenparagraffer og/eller beskæftigelsesområdet.
 • Er faglig bredt velfunderet indenfor vores ressortområde og med mod på at lære alle områder indgående at kende.
 • Har erfaring som leder eller koordinator fra det socialfaglige felt, at du har et skarpt blik for ledelse, og har lyst til at være del af en ledergruppe, hvor vi samarbejder om den samlede ledelse og udvikling af centret.
 • Kan lede fagligt både opad, nedad og på tværs i centret.
 • Kan omsætte politiske beslutninger og strategier meningsfuldt til praksis i samarbejde med resten af ledelsen.
 • Evner og har lyst til at arbejde både på tværs i huset og samarbejde med mange forskellige private og offentlige aktører.

Som vores kommende kollega bidrager du med
Du har god forståelse for at være leder i en politisk styret organisation, og tager ansvar for prioriteringen indenfor rammen af lovgivning, sociale indsatser og økonomi. Du kan kommunikere tydeligt både skriftligt og mundtligt på flere niveauer, og du byder ind med forslag til sagsnær udvikling samt driften i afdelingen og kan gennemføre forandringer med åbenhed, inddragelse og gennemsigtighed.

Derudover har du gode samarbejdsevner, er god til at tage sunde konflikter og lede med åbenhed og gennemsigtighed. Det betyder i praksis, at du er retningsvisende, og du kan delegere opgaver og med tillid kan lede med fokus på kerneopgaven i tråd med den faglige retning og de opsatte mål.

I Borger og Arbejdsmarked bliver du en del af
Vores center rummer både Borgerservice samt hele beskæftigelses- og Ungeindsatsen mfl., og er derfor et stort arbejdsfællesskab, som bygger på mange forskellige faglige, personlige og kulturelle baggrunde.

Vi arbejder aktivt med at optimere og udvikle sammenhængskraften på tværs af organisationen, ligeledes har vi øget fokus på at vores borgere og virksomheder oplever at modtage en værdig sagsbehandling. Som medarbejdere har vi stor indflydelse og medbestemmelse inden for rammerne, gode udviklingsmuligheder for den enkelte, stor frihed i opgaveløsningen og verdens bedste kolleger.

Vi uddyber gerne
Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte Kira Ziethen, leder af Ungecenteret, på tlf. 2927 3061.

Det praktiske

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne i Ny løn.
Forventet start er 1. februar 2023 eller hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist
11. december 2022

Samtaler
Vi afholder ansættelsessamtaler torsdag d. 15. december 2022. Inden samtalen vil du få tilsendt en case, som skal fremlægges ved samtalen.

Ledelsesprofil
Lederne i kommunen arbejder ud fra et ledelsesgrundlag – se her. Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressourcer, og derfor arbejdes der strategisk med medarbejderprofiler, som er et fælles udtryk for, hvad vi alle skal kunne, uanset hvor i organisationen vi er ansat, og hvilken stilling vi har.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed