Undervisningsassistent i byplanlægning fra Roskilde Universitet

16. september 2023

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  16. september 2023
 • Udløbsdato
  28. september 2023
 • Karriereniveau
  Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, søger undervisningsassistent i byplanlægning fra 1. oktober 2023 eller snarest muligt derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år.

Ansvar og opgaver
Undervisningsassistenten forventes selvstændigt at kunne varetage undervisningsopgaver, normalt af elementær karakter, eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Undervisningsassistenten varetager undervisning inden for nordisk byplanlægning i henhold til RUC’s regler.

Kvalifikationer
Ansøgere skal have en kandidatuddannelse eller tilsvarende inden for det samfundsvidenskabelige område gerne med specialisering indenfor byforskningen.

Der lægges endvidere vægt på følgende undervisningskvalifikationer:

 • Erfaring med vejledning af studieprojekter på kandidatniveau
 • Erfaring med forelæsning og undervisning på bachelor og kandidatniveau
 • Erfaring med undervisning af internationale studerende

Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner.

Bedømmelse
I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på;

 • Undervisnings og vejledningserfaring på universitetsniveau indenfor by og planlægningsområdet
 • Forskning der relaterer sig til nordisk byudvikling

Mere information
For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt studieleder Lasse Koefoed på 31725096

Ansættelsesvilkår
Du vil i stillingen referere til Camilla Schmidt, konstitueret dekan, IMT.

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om Timelønnet undervisning samt Cirkulære om Censorvederlag.

Udvælgelse til faglig bedømmelse

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde:

1. Motiveret ansøgning

2. CV

3. Dokumentation for uddannelse

4. Undervisningsportfolio (læs mere om undervisningsportfolio på Roskilde Universitet her)

5. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 28. september 2023.

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.
Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad. Vi uddanner kompetente tværfaglige kandidater og skaber videnskabelige resultater af højeste kvalitet gennem åbenhed, involvering og videndeling.
Roskilde Universitet har ca. 6.500 studerende, 900 ansatte og 800 mio. kr. i årlig omsætning.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed