Ukrainian teachers and early childhood educators to nursery, day care and school provisions

Joboversigt

 • Udsendt dato
  11. april 2022
 • Udløbsdato
  6. juni 2022

Job beskrivelse

Skanderborg municipality are looking for Ukrainian staff to help establish and run nursery, day care and school provisions for Ukrainian refugees with a basis for residence.

About the position
As a teacher or early childhood educator you will be working at a separate school offer or daycare for Ukrainian refugees at a permanent address. You will work with Danish early childhood educators and teachers.

Your qualifications
As a teacher/early childhood educator you must

 • be a qualified early childhood educator/teacher in Ukraine or have experience of employment in Ukrainian nurseries/daycare or from teaching children in Ukraine
 • be able to communicate in spoken English
 • have a residence permit in Denmark, either as a permanent resident or with a residence in accordance with the ‘new special law’.

About Children and Young People
Children & Young People deals with persons in the municipality between the ages of zero and 18. This includes everything from schools, daycare, PPR and health care to SSP (cooperation between social services, school and the police) and special and social counselling. The task of Children and Young People is to support each family’s efforts to create a good life for their children, in which children and young people thrive and develop in a safe environment. This is all part of the political vision that all children have the right to a good childhood and experiencing joy, security, commitment, enthusiasm and resilience in order to meet life’s challenges.


Salary and conditions of employment

Employment will be a task-related appointment. The employment is full time, i.e. 37 hours per week. Part-time employment can be negotiated. Start-up as soon as possible. Salary will be in accordance with the Danish collective agreements in this line of work.

If you want to know more
For further information, please contact Mogens Sønderby via mobile (+45) 22 39 34 12 or email mogens.sonderby.nielsen@skanderborg.dk.

Application deadline
June 6th, 2022. We will be conducting job interviews on an ongoing basis.
If you wish to apply for the position, please write a short motivation for your application, a description of your education and experience and enclose your CV. Attach your diploma if possible.
To apply for the position – press “Søg stillingen”.

Ukrainske lærere og pædagoger til skole og dagtilbud for ukrainske flygtninge
Skanderborg Kommune søger ukrainske lærere og pædagoger til at indgå i etablering og drift af vuggestue, børnehave- og skoletilbud til ukrainske flygtninge med opholdsgrundlag.

Om stillingen
Som lærer eller pædagog skal du undervise ukrainske flygtningebørn i en særskilt skole eller dagtilbud på en fast adresse. Du vil komme til at arbejde sammen med danske pædagoger og lærere.

Kompetencer
Som lærer/pædagog skal du

 • være uddannet pædagog/lærer i Ukraine eller have erfaring fra ansættelse i ukrainske vuggestuer/børnehaver eller undervisningstilbud
 • kunne kommunikere mundtligt på engelsk
 • have opholdstilladelse i Danmark, enten som fastboende eller med ophold efter ”den nye særlov”.

Om Børn og Unge
Børn & Unge beskæftiger sig med kommunens borgere mellem nul og 18 år. Dette dækker over alt fra skoler, dagtilbud, PPR, og sundhedstjeneste til SSP og special- og socialrådgivning. Børn og Unges opgave er at understøtte den enkelte families bestræbelse på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse vil foregå som en opgaverelateret ansættelse. Ansættelsen er fuldtid med 37 timer ugentligt. Der kan forhandles om deltidsansættelse. Løn i overensstemmelse med de danske overenskomster på området.

Hvis du vil vide mere
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, kan du rette henvendelse til Mogens Sønderby på telefon 22 39 34 12 eller mail mogens.sonderby.nielsen@skanderborg.dk.

Frist
6. juni. Ønsker du at søge stillingen, bedes du skrive en kort motivation for din ansøgning, en beskrivelse af din uddannelse og erfaring samt medsende dit CV. Vedhæft om muligt dit uddannelsesbevis. Ansøgning mærkes ”Ansøgning lærer/pædagog”.
Ansættelsessamtaler foretages løbende.

 

Beliggenhed