Uddannet minedykker til Søværnets Dykkertjeneste (SDT)

Joboversigt

  • Udsendt dato
    21. november 2022
  • Udløbsdato
    5. december 2022


Job beskrivelse

Er du uddannet minedykker, og ønsker du dig tilbage til en alsidig og dynamisk arbejdsplads i et professionelt miljø, med yderligere specialiseringsmuligheder inden for militær dykning og maritim ammunitionsrydning – så har Søværnets Dykkertjeneste en ledig stilling som Minedykker!

Om os

Søværnets Dykkertjeneste (SDT) indgår i 2. Eskadre, der bl.a. opstiller enheder til nationale som internationale maritime dykker- og ammunitionsrydningsoperationer. Division 25 har de seneste år blandt andet været indsat i internationale operationer i Afghanistan, Det Indiske Ocean (OPERATION OCEAN SHIELD), Hormuz-strædet (AGENOR/EMASoH) og i Middelhavet (OPERATION RECSYR og OPRECLIB).
Herudover støtter SDT det nationale sikkerhedsberedskab, blandt andet med støtte til politiet og andre myndugheder. SDT har i den forbindelse støttet med flere opgaver som har trukket opmærksomhed i både ind- og udland. SDT arbejder oftest i det operative og ”skarpe” miljø, hvilket stiller krav til fleksibilitet og omstillingsparathed.

Om stillingen

Stilingen som minedykker ved Søværnets Dykkertjenestes (SDT) er en konstabelstilling og byder på en varieret dagligdag med en bred vifte af opgaver under og over vandet.

SDT’s primære opgave omhandler maritim ammunitionsrydning, udførsel af særlige dykkeropgaver for Forsvaret, støtte til politiet samt Maritim Force Protection af Søværnets sejlende enheder.
SDT operere både i nationalt og internationalt regi og der kan forventes udsendelser samt opgaver som strækker sig over flere uger ad gangen.

Vi tilbyder et alsidigt job med udvikling, kurser og efteruddannelse samt mulighed for specialisering inden for vores mange arbejdsområder. Der vil være en høj grad af frihed under ansvar og mulighed for fleksibilitet i tjenesten.

Du vil have medindflydelse på planlægningen af almindelige arbejdsdage og afspadsering, da din daglige arbejdsgang vil blive planlagt i samarbejde med de øvrige i afdelingen. Der vil være mulighed for at udvikle sig løbende ved kurser og lignende i perioder. Derudover en alsidig hverdag og et stærkt kammeratskab i en højt specialiseret enhed.

Om dig

Du er initiativrig, psykisk robust, effektiv og kan holde hovedet koldt i pressede situationer.
Du er i stand til at arbejde selvstændigt og samtidigt har evnen og lysten til at indgå i et lille team af specialister.
Desuden er det vigtigt, at du værdsætter et stærkt fællesskab samt sociale relationer mellem kollegaer, samt at du holder dig god form, da tjenesten kan være både fysisk og psykisk krævende.

Krav:
• Du skal være uddannet minedykker i Søværnet og kunne indgå i Danmarksvagten umiddelbart efter ansættelse.
• Du skal være eller kunne godkendes kunne sikkerhedsgodkendes til niveau Hemmeligt, og du skal kunne opretholde denne i hele ansættelsesforholdet.

Helbredskrav:
• Du skal have en godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
• Du skal være helbredsgodkendt til dykning i Søværnet.
• Du skal have en godkendt og registeret basistest og kunne bestå de operative krav, der stilles til minedykkere ved SDT.
• Du skal have grundvaccination.

Desuden vil det være ønskeligt hvis du har:
• Kendskab til gummibåde og påhængsmotorer.
• Kørekort til bil, gaffeltruck, kran og lastbil med anhænger.
• Sejladserfaring fra Søværnets skibe.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte SSG Christian Gammeltoft tlf: 29220088 eller KL Henrik Nilsson tlf: 41860244.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail [email protected]

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 5. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed