Uddannet lærer til Djurslandsskolen (Barselsvikariat)

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  20. september 2023
 • Udløbsdato
  25. september 2023
 • Karriereniveau
  Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

Djurslandsskolen søger en uddannet lærer til et barselsvikariat på 37 timer ugentlig på vores afdeling i Fjellerup snarest muligt eller senest pr. 1. november 2023.

Djurslandsskolen er en specialskole i Norddjurs Kommune for børn med behov for vidtgående og vedvarende specialundervisning. Her går cirka 140 børn i skole fra børnehaveklasse til 10. klasse. Alle børnene modtager et individuelt tilrettelagt skole- og fritidstilbud.

Skolen har to afdelinger fordelt på tre matrikler:
• Djursvej, som er henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskolingsafdeling for elever med generelle indlærings- og udviklingsvanskeligheder. I alt ca. 70 elever.
• Fjellerup og Stenvad er tilsvarende henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskolingsafdeling for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder. I alt ca. 70 elever.

På Djurslandsskolen skal eleverne have mulighed for at få opfyldt deres behov for:

 • Forbundethed – det vil sig oplevelsen af at høre til i fællesskabet på egne præmisser 
 • Anerkendelse – det vil sige at blive set, hørt og mødt som den person, man er 
 • Bevægelse – det vil sige muligheden for at handle i situationen, ud fra de forudsætninger, man har 
 • Kontrol – det vil sige at opnå overblik over de opgaver og handlemuligheder, man har

Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup og Stenvad henvender sig til elever med specifikke indlæringsvanskeligheder og tilbyder skole- og fritidstilbud for børn og unge med bl.a. autismespektrumforstyrrelser, specifikke udviklingsforstyrrelser og ADHD. Alle elever er potentielt normaltbegavede, men nogle kan have forskellige skolefaglige vanskeligheder. Eleverne har i særlig grad behov for støtte og hjælp til at indgå i sociale fællesskaber.

Vi søger en uddannet lærer med specialpædagogisk erfaring eller stor interesse inden for området. Der er gode muligheder for faglig sparring med kolleger. Vi arbejder efter folkeskoleloven og tilbyder eleverne undervisning i de forskellige skolefag, under hensyntagen til deres individuelle behov. Stillingerne kræver gode samarbejdsevner på tværs af faggrupper, gode evner til at arbejde relationelt, højt engagement samt evnen til at finde kompetente løsninger for alle elever. Vi vægter et tæt og tillidsfuldt forældresamarbejde højt, og du har som kontaktlærer den direkte forældrekontakt ift. en mindre gruppe af elever. Det er vigtigt, at du kan skabe gode rammer for et frugtbart udvidet forældresamarbejde.

Vi kan tilbyde et fleksibelt og meget dynamisk samarbejdsklima, hvor lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og et specialistteam, bestående af psykolog og terapeuter, arbejder tæt sammen i selvstyrende teams om at skabe helhed og sammenhæng i børnenes skolegang og fritid.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: Mandag den 25. september 2023. Ansøgninger bedes sendt elektronisk på Emply.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført torsdag den 28. september 2023.

Yderligere oplysninger om skolen kan fås ved henvendelse til skoleleder Kasper Bak Sørensen på tlf.: 89 59 22 30, afdelingsleder i Fjellerup/Stenvad Birte Kofoed på tlf.: 51 48 96 93.

Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs – Organisations- og ledelseskodeks

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed