Joboversigt

 • Udsendt dato
  11. april 2022
 • Udløbsdato
  6. juni 2022

Job beskrivelse

Dybkærskolen søger nye kollegaer, der er optaget af at skabe de bedst mulige rammer for børnenes læring, udvikling og trivsel gennem tæt samarbejde med dygtige kolleger.

Til vores indskoling søger vi en lærer på fuld og en lærer på 80% som kan læse følgende fag:

 • Dansk på 1. eller 3. årgang
 • Musik (både i indskolingen og på mellemtrin)
 • Natur/ teknik
 • Engelsk
 • Billedkunst

Desuden søger vi en læsevejleder som brænder for at hjælpe elever og kollegaer.

Du vil blive en del af et læsevejleder team, som står foran at skulle revidere skolens læsestrategi inkl. arbejdet med Den ordblindevenlig skole. Du vil både have timer til vejledning af kollegaer og til undervisning af børn. Vejlederne på skolen har de sidste år arbejdet med co-teaching, så hvis du har arbejdet med det, vil det være en fordel.

Udover funktionen som læsevejleder skal du også kunne læse dansk og evt. et af følgende fag tysk, musik eller HDS. Stillingen er på 100%

Du vil desuden blive klasselærer, og det forventes at du indgår i et tæt teamsamarbejde med både lærere og pædagoger.

Dybkærskolen er en to til femsporet skole med 670 dejlige elever fra 0. – 9. klasse og et attraktivt fritidstilbud til elever fra 0. – 6. klasse. Vores elevgruppe er mangfoldig og repræsenterer et bredt udsnit af det danske samfund, hvilket vi oplever som en stor kvalitet, dette understøttes af en aktiv og positiv forældrekreds og skolebestyrelse. Vi er udskolingstilbuddet for eleverne fra Grauballe og Gødvad skole og har derfor et tæt og godt samarbejde med disse skoler.

Dybkærskolen ligger i Silkeborgs nordøstlige hjørne i Gødvadområdet, som er et aktivt lokalområde med mange fritidstilbud. Skolen er ikke længere tidssvarende eller stor nok, hvorfor vi er i gang med at bygge en ny skole til børnene på Dybkærskolen. Skolen står klar primo 2024.

Vi er cirka 80 ansatte på skolen fordelt mellem lærere, pædagoger, medhjælpere, sekretærer, assistenter og ledelse. Vi arbejder organisatorisk ud fra tanken om en faseopdelt skole, hvor man arbejder tæt sammen i årgangsteam. Der er et tæt samarbejde mellem skole og fritidsdel.

Vi søger en lærer, der sammen med skolens øvrige personale og ledelsen vil medvirke til, at skolens pædagogiske arbejde med læringssyn og dannelsesgrundlag understøttes og videreudvikles i et tæt samarbejde.

Vi forventer, at du:

 • er et engageret og robust menneske med empati og et stort hjerte for børns læring og trivsel
 • er fagligt og didaktisk velfunderet
 • har fokus på elevernes potentialer, og ser det som din fornemmeste opgave at hjælpe dem med at bruge disse, og at dette sker i et tæt samarbejde med dine kollegaer, ledelse og ikke mindst forældrene.
 • har styr på din klasserumsledelse og din faglighed, samt lyst til at medvirke til at udvikle kreative løsninger på en skole i udvikling.
 • er samarbejdsorienteret og har lyst til at indgå i skolens arbejde med professionelle læringsfællesskaber i en forståelse af, at vi er lærende sammen.

Vi tilbyder:

 • en skole hvor værdierne faglighed, glæde, fællesskab og nysgerrighed er i centrum
 • en skole, hvor det pædagogiske personale arbejder i PLF (professionelle læringsfællesskaber)
 • et spændende og levende miljø med en masse dejlige børn og forældre
 • en arbejdsplads med et højt fagligt niveau og en velorganiseret teamstruktur
 • en arbejdsplads der er optaget af at gøre det bedst mulige, og derfor tør gå nye veje
 • en inkluderende arbejdsplads med gode kolleger, hvor der er plads til en god snak, grin og godt humør

Læs mere om os på: https://dybkaerskolen.aula.dk/ 

Yderligere information:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder for indskolingen, Agnete Klitte Ramhøj på tlf. 2126 4804 eller skoleleder Bibi Holm på tlf. 2622 4248.

Vi indkalder kandidater til samtaler løbende, og afslutter processen, når den rette er fundet.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.
 
Vi indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, vi ønsker at ansætte.

Beliggenhed