Tilkaldevikarer til Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave

Joboversigt

 • Udsendt dato
  18. november 2022
 • Udløbsdato
  19. december 2022


Job beskrivelse

Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave søger et antal engagerede og fleksible tilkaldevikarer.

Om os
Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave er en integreret institution, der består af skole fra 0.-10. klasse og børnehave for børn i alderen 2-6 år. Vi tilbyder viden, indsigt og vidtgående specialundervisning og -pædagogik for børn og elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser – primært med diagnoser inden for det autistiske spektrum.

Skolen er opdelt i børnemiljø (børnehave, børnehaveklasse og indskoling), mellemtrin og udskoling. Der arbejdes tværfagligt og teambaseret. Børnehavens personale udgøres af pædagoger og pædagogmedhjælpere, mens skolens personale omfatter lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Der arbejdes begge steder ud fra pædagogiske læreplaner, børnehaveklassens kompetenceområder og skolens fagrække. Såvel i børnehave som skole udarbejdes der individuelle læringsplaner. Ud over understøttende læringsaktiviteter skal man varetage forskelligartede praktiske opgaver som fx hjælp i spisesituationer, toiletbesøg mv.
Undervisningen foregår fra kl. 8.30-15.00 og der tilbydes pasningsmoduler fra kl. 7.00-8.30 og fra kl. 15.00-16.00.

Arbejdstiden er fra kl. 7.00-16.00.

Vi tilbyder

 • en innovativ og udviklingsorienteret personalegruppe, der med respekt for hinandens fagområde og kompetencer arbejder tværfagligt
 • et udviklende miljø præget af dygtige kolleger i et tæt tværfagligt samarbejde
 • en dynamisk arbejdsplads, hvor stadig udvikling, ansvar og medindflydelse er nøgleord
 • et job med spændende pædagogiske og menneskelige udviklingsmuligheder

Om dig
Du:

 • er robust og stabil
 • kan møde ind med kort varsel
 • skal indgå i strukturen for læringsmiljøet, der understøtter det enkelte barn/børnegruppen
 • er tydelig, rammesættende og tryghedsskabende
 • er på forkant i relationen
 • er psykisk stærk, udviser tålmodighed, er rolig og afbalanceret i en travl hverdag, da børn/elever kan være både fysisk og verbalt udadreagerende
 • kan kommunikere anerkendende med børn, forældre, kolleger, ledelse og andre samarbejdspartnere
 • har et positivt menneskesyn og vilje til at bidrage til en konstruktiv samarbejdskultur på arbejdspladsen

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingerne er med tiltrædelse snarest muligt.
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skolens kontor på 63 75 35 00, og spørg efter vikarkoordinator Susanne Møller eller en ledelsesrepræsentant.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er mandag den 19. december 2022. Ansættelsessamtaler afholdes fortløbende fra primo januar 2023. 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed