Terminalhjælper til 2. Nationale Støtteelement i Vordingborg

Joboversigt

  • Udsendt dato
    22. september 2022
  • Udløbsdato
    4. oktober 2022


Job beskrivelse

Vi søger en korporal eller overkonstabel til at varetage den daglige terminaltjeneste ved 2. Nationale Støtteelement (2 NSE).

Om os

2 NSE er en underafdeling i 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Vi er i alt 42 soldater, som er hjemvendt fra mission i 2021. Vi indsættes i 4. kvartal i NFP LVA hold 2 med forventet hjemkomst APR – MAJ 23.

Derefter overgår vi til NRI beredskab i 2023. Vi er en enhed med et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold.

2 NSE kommer til at udgøre kernen af 4 NSBTN bidrag til missioner i første halvår af 2024.

Om stillingen

Terminalsektionen består af i alt ni mand. En TMBM/SF(SSG), en TMBM/GF(OS), to TMBM(SG) og fem TMHJ(KP/KS).
Sektionen er underlagt forsyningsdelingen og har to kontorer i NSE bygning som danner base for alle vores aktiviteter. Du vil herfra have dit daglige arbejde i sektionen, såvel som med NSE øvrige sektioner.

Til dagligt indgår du i uddannelse og terminalvirke.

Under operativ indsættelse er du en del af et terminalhold, hvor du får ansvar for at føre et terminalhold.

På øvelser og i mission skal du udfærdige dokumenter samt pakke og surre gods. Her er du også kører på de køretøjer og løftemateriel, der anvendes.

Du kommer til at arbejde i en multimodal verden. Ved landtransport skal du håndtere gods både på lastbiler og tog. Ved flytransport skal du håndtere passagerer, gods og post, blandt andet på nationale C-130 fly og EH 101 helikoptere, og også på udenlandske transportfly.

Hvis vi anvender skibe i en opgaveløsning, skal du arbejde i et havneområde, hvor du klargør materiel, køretøjer og farligt gods under opmarch. Dette gælder for både sø- og lufthavne, nationalt og internationalt.

Du vil på sigt kunne indgå som hjælpeinstruktør i uddannelsen af medarbejderne på terminalholdet og i resten af 2 NSE indenfor bl.a. surring og lastsikring.

Du skal være indstillet på at deltage på et stort antal kurser og uddannelser i de første 1-2 år, samt efterfølgende repetition. Kurser som ADR, IATA, IMDG, RID, pakning og surring, smitteminimering og posttjeneste indgår i vores uddannelse. Kørekort til lastbil og bus tilbydes løbende såvel som truck- og teleskoplæssercertifikater. Uddannelserne som er både civile og militære og skaber et godt fundament for en logistikkarriere, både civilt og militært.

Du skal forvente at deltage i nationalt beredskab fra 2023 og INTOPS i starten af 2024, sammen med en stor del af PSN fra 2 NSE.

Om dig

Du er korporal eller overkonstabel og gerne have gennemført korporal uddannelse. Såfremt du ikke har gennemført korporaluddannelsen, men har et stort udviklingspotentiale og er erklæret klar til at gennemføre modul I, kan du ansættes på en uddannelsesaftale.

Som korporal skal du være den modne fagspecialist, som specialiserer sig i terminaltjeneste og oparbejder erfaring inden for de relevante fagområder af terminaltjenesten ved et nationalt støtteelement. Du har minimum 2 års tilfredsstillende militær tjeneste med relevant INTOPS-erfaring, og du kan pålægges et tungere ansvar, end man vil kunne forvente af en overkonstabel.

Du er villig til at fokusere på de føringsmæssige kompetencer i tjenesten og er bevidst om de menneskelige forudsætninger, der kræves som gruppefører og instruktør.

Arbejdet som korporal og TMHJ kræver er en person med overblik, og som kender sektionens materiel og køretøjer. Et kendskab til logistiktroppernes organisation og teknologi er ønskeligt. Du vil gerne løse opgaver som en del af et team. Du bør have flair for arbejdet med pc, da al dokumentation skabes i sektionen. Programmer som EXCEL, DG-Office og flymanifester er eksempler på dokumenter, vi anvender bredt.

Dit arbejde vil i perioder være selvstændigt, specialiseret og ansvarsfuldt. Det vil være en fordel, hvis du allerede har erfaringer som terminalhjælper, gerne fra en udsendelse.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 2 NSE, kaptajn Mikael L. Arildsø på telefon 40 37 71 90 eller mail TRR-4B-200A@MIL.DK alternativt kan du kontakte NSE-Befalingsmand Chefsergent Jesper Erbs på telefon 20 22 76 12 eller mail TRR-4B-BTNBM@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 4. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Ud over den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder.
Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed