Teknisk Officer Wing Quality Management

Joboversigt

  • Udsendt dato
    5. august 2022
  • Udløbsdato
    1. september 2022


Job beskrivelse

Fighter Wing Skrydstrup (FW) søger en engageret teknisk officer til Wing Quality Management hos Aviation Safety (AS). Er du interesseret i kvalitet, kvalitetssystemer og jagten på løbende forbedringer i en stor dynamisk organisation, hvor der kræves ansvarsbevidsthed og gode samarbejdsevner i opgaveløsningen, er du måske vores nye kollega.

Om os

På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.
Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.
Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste – ikke efternavn, køn eller alder.

Aviation Safety er organiseret direkte under Chefen for Fighter Wing og arbejder uvildigt med flyvesikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitet.
AS arbejder i det daglige løbende med at sikre, at FW kan operere med kampfly på en sikker og forsvarlig måde.
Chefen for AS er i dagligdagen Safety Manager på FW med ansvar for flyvesikkerhedssystemet, mens NK AS er Wing Quality Manager med ansvaret for kvalitetssystemet. Der er i alt 9 ansatte i AS.
AS har i dagligdagen en stor berøringsflade med hele FW, da en del af arbejdet foregår ude i organisationen. Tonen i enheden er meget uformel, hvor alle gerne hjælper på tværs af snitflader og opgaver. Det daglige arbejde i enheden foregår i storrumskontor og der vil være mulighed for hjemmearbejde. Arbejdet i AS er præget af en dynamisk og fleksibel tilgang til opgaverne.

Om stillingen

Som teknisk officer hos AS indgår du i Wing Quality Management teamet på 4 medarbejdere, hvor du skal arbejde med kvalitet, kvalitetssystemer og Human Factors.
Din primære opgave vil være at sikre, at FW efterlever bestemmelser og processer, og løbende arbejder på at optimere disse. Du bliver derfor en vigtig brik, som vil være med til at sikre, at FW kan gennemføre F-16, og på sigt, F-35 operationer på en sikker og forsvarlig måde.

Som kvalitetsmedarbejder i AS skal du uddannes som auditor og bidrage til sagsbehandlingen inden for kvalitetsområdet. Du skal ligeledes gennemføre en Human Factors uddannelse.
Dine hovedarbejdsområder i tæt samarbejde med kollegaerne i AS og ved FW enheder vil være:

– Videreudvikling og vedligeholdelse af FWs kommende IT platform for kvalitetsledelse, flyvesikkerhed og miljøledelse, herunder FW QMS håndbog (FW BST 260-2 og tillæg).

– Medvirke til udvikling af KPIere for ledelsessystemet.

– Tilrettelæggelse og gennemførsel af audits, gennemførsel af Human Factors-undersøgelser og undervisning indenfor kvalitet .

– Føre statistik for kvalitets-, kontrol- og auditvirksomheden.

– Support til enhederne ifm. at etablere, dokumentere, anvende og vedligeholde et kvalitetssystem der følger principperne fra ISO 9001 og er i overensstemmelse med Danish Military Airworthiness Requirements (DKMAR).

– Fungere som sparringspartner for FLYSIK i tekniske forhold.

Der kan forventes omkring 1 til 2 ugers rejseaktivitet om året.

Om dig

Du er teknisk officer fra flyvevåbnet, kaptajn eller såfremt du er premierløjtnant uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Vi forventer, at du:

• Er engageret og tillidsskabende med gode samarbejdsevner, men samtidig evner at arbejde selvstændigt
• Er social anlagt med godt humør
• Har god situationsfornemmelse med en positiv tilgang til mennesker og opgaver
• Besidder gode analytiske evner
• Kan formulere dig i tale og skrift
• Besidder gode engelskkundskaber
• Har erfaring med projektledelse og er god til at afslutte opgaverne.
• Har god indsigt i og interesse for IT systemer og databaser (SAP, MS Office pakken)
• Har indsigt i DKMAR, alternativt tilbydes DKMAR uddannelsesmoduler efter ansættelsen.

Uddannelse som Lead auditor (kvalitet) og kvalitetskoordinator (opbygning af kvalitetssystemer) – tilbydes ifm. ansættelse.
Såfremt du ikke har de nødvendige uddannelser og kvalifikationer for at kunne bestride stillingen, skal du være indstillet på at gennemføre disse uddannelser, både i Danmark og i udlandet.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN Henning Bossen, Wing Quality Manager ved Fighter Wing Skrydstrup på telefon nr. 51857557

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er 1. september 2022. Samtaler forventes afholdt uge 35-36, 2022. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed