Teamleder til Visitationen i Brøndby Kommune

23. september 2022

Joboversigt

  • Udsendt dato
    23. september 2022
  • Udløbsdato
    20. oktober 2022


Job beskrivelse

Er du en faglig stærk og samarbejdsorienteret leder, så har du nu chancen for at blive teamleder for visitatorer og udskrivningskoordinatorer i Visitationen i Brøndby Kommune. 12 erfarne medarbejdere med høj faglighed og stort engagement står klar til at udvikle myndighedsområdet sammen med dig.

 

Som teamleder i Visitationen, får du ansvaret for myndighedsområdet inden for personlig pleje og praktisk hjælp, borgere der udskrives fra hospitalet, visitation til pleje- og ældreboliger samt visitation til kommunens midlertidig pladser. Du bliver daglig leder for 9 visitatorer og 3 udskrivningskoordinatorer, som glæder sig til at tage i mod dig.

Visitationen består af 31 ansatte fordelt på følgende teams: Visitatorer/udskrivningskoordinatorer, hjælpemiddelterapeuter, sagsbehandlere samt et hjælpemiddeldepot og en administrativ stab – en afdeling med mange forskellige fagligheder, der skal spille sammen. Du referer til og er nærmeste sparringspartner til lederen af Visitationen, som indgår i den øverste ledergruppe i Ældre og Omsorg.

Visitationens vision er ”Længere ud –tættere på”, hvor vi vægter det relationelle samarbejde og den sociale kapital i samarbejdet med hjemmeplejen og øvrige samarbejdspartnere. Vi er optaget af fremtidens myndighedsområde, og du skal være med til at understøtte en proces, som frigiver tid til det borgernære arbejde. Du skal understøtte og videreudvikle det relationelle tætte samarbejde med vores leverandører. Vi vægter kommunikation- og samarbejdsevner højt. Vi arbejder ud fra konceptet ”Styrket Borgerkontakt”, og du har med fordel erfaring med klagehåndtering og forventes at kunne indgå i dette.

Vi er på udkig efter en faglig dygtig leder, som kan omsætte visionen til den daglige drift. Du er motiverende, meningsskabende og sætter retning – alt i mens du yder sparring i komplekse sager og er tovholder på teamets udviklingsprocesser. Vi er i gang med implementering af PDSA-cirklen som metode i forbedringsarbejdet, og vi har brug for en leder som kan drive udviklingstiltag og processer fra idefase til de er sat i drift.  

Du får en plads i NUB (NEXUS udvikling og beslutning), som er Ældre og Omsorgs tværgående EOJ gruppe, hvor du repræsenterer myndighedsområdets perspektiv i den fælles dokumentationspraksis. Ældre og Omsorg implementerer nyt dokumentstyringssystem (MyGuides) og du bliver en del af projektgruppen samtidigt med, at du er tovholder for nedskrivning og revidering af teamets arbejdsgange og instrukser.

 

Vi tilbyder:

–          En erfaren medarbejdergruppe med høj faglighed og stort engagement, der glæder sig til at videreudvikle området sammen med dig

–          En teamlederstilling i krydsfelt mellem drift, værdier og lovgivning

–          Medansvar for at finde løsninger, der understøtter fremtidens velfærd i et samarbejde med din chef, dine kollegaer, medarbejdere, borgerne og en lang række andre aktører

–          Ansvar for at sikre effektiv ledelse og drift af teamet

–          En uhøjtidelig men ambitiøs organisation med fart på

Du er god til:

–          At sætte mål, retning og at hjælpe medarbejderne med at have borgeren som udgangspunkt

–          At lytte og skabe en god og positiv dialog

–          At få det bedste frem i hver enkelt medarbejder

–          At se Visitationen i sammenhæng med omverdenen og skabe inspirerende samarbejdsflader

–          At formulere dig tydeligt og korrekt såvel mundtligt som skriftligt

Det er vigtigt for os, at du:

–          Har en sundhedsfaglig baggrund

–          Har dokumenteret ledelseserfaring eller et stort lederpotentiale

–          Har erfaring inden for visitation og/eller udskrivningskoordination

–          Har juridisk indsigt og erfaring fra myndighedsområdet

–          Har økonomisk indsigt og analytisk kapacitet

–          Har erfaring fra en politisk styret organisation

–          Er ledelsesmæssigt i stand til at understøtte, udvikle og vedligeholde fælles værdibaseret kultur med tydelige rammer og frihed under ansvar

–          Holdspiller af hjertet og evner at etablere og være deltagende i et udviklende samarbejde på tværs af organisationen

 

Yderligere oplysninger om stillingen:

Hvis du vil vide mere om stillingen, så ring til leder af Visitationen Sofie Nelmark Arenbrandt tlf.: 5120 7334 eller en send mail på sonea@brondby.dk.

Aflønning og ansættelse

Ansættelse snarest muligt og gerne senest 1. december 2022.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.

Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ansøgningsfrist

Torsdag d. 20. oktober 2022 kl. 23.59. Der afholdes samtaler i uge 43

Vi forbeholder os retten til løbende at tage kandidater til samtale, og annoncen kan blive afpubliceret, hvis rette kandidat haves før fristen.

 

 

 

 

Søg stillingen via ‘ansøg’-knappen. Her kan du uploade din ansøgning og CV samt evt. relevant dokumentation. 

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skal forevise straffeattest. Ved beskæftigelse og direkte kontakt med børn under 15 år, indhentes der også en børneattest.

Brøndby Kommune har røgfri arbejdstid. 

Brøndby er en centralt beliggende hovedstadskommune med cirka 35.500 indbyggere. Byens puls er præget af fællesskab, mangfoldighed og en stærk idrætskultur. Vi er en kommune med kant og spændende kontraster med bolig- og erhvervsområder, skove, grønne områder og Strandparken med havet og indsøerne.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed