Teamleder til Team Støtte- og Kompetencepædagoger – Amager

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  10. oktober 2022


Job beskrivelse

Genopslag

Vores teamleder for støtte- og kompetencepædagogteamet er gået på efterløn, og derfor søger vi en ny teamleder til Den Tværfaglige Support, Børne- og Ungdomsforvaltningen på Amager.

Er du en erfaren og engageret leder med relevant efteruddannelse og stærke faglige kompetencer indenfor det pædagogiske felt? Så er chancen for at blive vores nye ledelseskollega der nu.

I støtte- og kompetencepædagogteamet er der ca. 35 fagligt stærke og meget engagerede pædagoger, som i det daglige understøtter vores personale og ledelser i områdets daginstitutioner, KKFO’er og klubber for 0-18 årige.

Du vil være den daglige personaleleder for teamet, og som teamleder vil du sammen med områdets øvrige to teamledere indgå i et ledelsesteam sammen med områdechefen og den faglige chef.

Du skal både kunne sikre den strategiske ledelse i et tæt samarbejde med områdets øvrige ledelse samt løse ledelsesopgaver af både faglig, personalemæssig og administrativ karakter.

En vigtig del af teamlederens opgave er desuden at bidrage til organisering og udvikling af det tværfaglige samarbejde, som er et bærende element i vores arbejde, og som er organiseret i Ressourceforum og Ressourcecenter på dagtilbud og i skoler.

Særligt for denne stilling er, at du skal have kendskab til dagtilbudslovgivningen og til specialpædagogisk bistand på 0-6 års området. Vi har fokus på udvikling af de tidlige og forebyggende indsatser samt på kontinuerligt at skabe og understøtte dagtilbud, fritidstilbud og skoler til at øge egen kapacitet i tilbuddene for herigennem at sikre de mest optimale lærings- og børnefællesskaber for alle børn. Ligeledes har vi et stærkt fokus på at styrke kvaliteten i overgange for børn fra et miljø til et andet samt på at sikre høj kvalitet i det pædagogiske arbejde med miljøerne.

Hvad skal du?
Du skal være optaget af at arbejde med faglig udvikling i teamet og i vores support til dagtilbud, fritidstilbud og skoler. Du skal derfor have meget stærke samarbejdsevner og forstå værdien i inddragelse og videndeling. Du skal kunne lede på baggrund af Københavns Kommunes Børne- og Ungepolitik samt med stor loyalitet i forhold til vores støttekoncept og grundlag for kompetencepædagogernes arbejde.

Som leder skal du også have blik for helhedsorienterede løsninger – både i det nære team og på tværs af vores tværfaglige samarbejde. Du skal evne at prioritere og kommunikere tydeligt og med stor hjælpsomhed til vores samarbejdspartnere både på skrift og i tale.

Hvad kan du?
I en travl hverdag er det din fornemste opgave at holde fokus og retning samt et strategisk blik på den samlede opgaveportefølje og support. Som personale- og faglig leder skal du være anerkendende og lyttende samt yde sparring på faglige udfordringer til teamets og supportens øvrige medarbejdere samt i høj grad til vores pædagogiske ledere, klyngeledere, fritidsinstitutionsledere og skoleledere. Du evner stærk faglig og personalemæssig distanceledelse, da dine medarbejdere har deres daglige praksis og færden ude i institutionerne og sjældent er fysisk tilstede på forvaltningen.

Hvem er du?

 • Du er uddannet pædagog eller har anden relevant pædagogisk uddannelse samt relevant lederuddannelse
 • Du har faglig og ledelsesmæssig erfaring indenfor vores område
 • Du næres af at arbejde med forandringsprocesser og tværfagligt samarbejde
 • Du kan som leder skabe engagement, motivation og arbejdsglæde – også på distance
 • Du er dynamisk, innovativ og fleksibel
 • Du er en dygtig kommunikator og samarbejdspartner for både interne og eksterne ledere

Hvad får du?

 • Et fagligt stærkt ledelsesteam
 • En fagligt spændende og varieret arbejdsdag
 • En dejlig arbejdsplads, hvor høj kvalitet i opgaveløsning er tæt forbundet med stor arbejdsglæde
 • Et personaleteam med stærke faglige ambitioner på børnenes vegne
 • Et personaleteam, som har en super trivsel, og som glæder sig til at samarbejde med dig som leder

Ansættelsesvilkår
Vi ønsker stillingen besat snarest, efter aftale og gerne senest den 1. december 2022.

I forbindelse med ansættelsen indhenter vi børne- og straffeattest samt referencer.

Send CV og uddannelsesbeviser sammen med din ansøgning.

Yderligere oplysninger
Du kan få mere at vide om stillingen hos faglig chef Lisbeth Juul Aggerholm på 2942 1988.

Du kan finde et organisationsdiagram for hele Børne- og Ungdomsforvaltningen via dette link:
Organisation i Børne- og Ungdomsforvaltningen | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Du kan finde Københavns Kommunes støttekoncept via dette link:
https://buf.kkintra.kk.dk/sites/buf.kkintra.kk.dk/files/%27Til%20ledere%20og%20medarbejdere%27-Vejledning%20til%20support%20fra%20st%C3%B8tteteam.pdf

Søg via linket senest mandag den 10. oktober 2022

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed