Sygeplejersker til nyoprettede stillinger med udvidet introduktionsforløb ved bosted Pilebakken, Region Midtjylland søges

Joboversigt

 • Udsendt dato
  6. august 2022
 • Udløbsdato
  21. august 2022


Job beskrivelse

Er du nyuddannet, eller ønsker du at udvikle dine kompetencer i nye rammer? Så læs med her. I Specialområde Socialpsykiatri Voksne har vi som noget nyt oprettet stillinger med et særligt grundig introduktionsforløb over 3 måneder til dig, som er helt ny inden for området.  

Ved bosted Pilebakken søger vi lige nu sygeplejersker, som motiverede for at få et indgående kendskab til arbejdet med voksne med socialpsykiatriske problemstillinger gennem et helt nyt introduktionsforløb. Som sygeplejerske på Pilebakken vil du indgå i et inspirerende tværfagligt team, hvor vi prioriterer udvikling af dine færdigheder og tid og rum til fordybelse i det daglige arbejde.

Gennem stillingen vil vi bl.a. tilbyde dig

 • grundig introduktion til målgruppen
 • rolig opstart med 3 måneders introduktionsforløb med gradvis inkludering i arbejdstidsplanen
 • massere tid og rum til refleksion
 • hyppig sparring med afdelingslederen og central placeret mentor
 • kompetenceudvikling gennem vores fagpilot
 • kompetente og imødekommende kollegaer
 • en arbejdsplads i rivende udvikling
 • Indflydelse på egen arbejdstidsplan

På Pilebakken værdsætter vi det stærke tværfaglige miljø og understøtter altid at møde borgerens håb og drømme gennem en professionel og nysgerrig tilgang til opgaverne. Ved Pilebakken vil du arbejde med alsidige arbejdsopgaver og sammen med teamet bidrager du til at sikre kvaliteten af vores kerneopgave, ved at gå i dybden med psykiatrisk sygdom og samtidig sikre den somatiske indsats.

Vi søger en kollega der

 • Er nyuddannet eller erfaren med ønske om at prøve kræfter med et andet område som sygeplejerske.
 • Er motiveret for at få et indgående kendskab til arbejdet med voksne med socialpsykiatriske problemstillinger.
 • Har en evne til at omsætte teori til praksis til gavn for borgeren.
 • Formår at være tydelig og nærværende i mødet med borgere og kollegaer.
 • Har lyst til at indgå i et konstruktivt og inspirerende tværfagligt team bestående af bl.a. pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, m.fl.
 • kan arbejde med blandede arbejdstider og hver anden weekend.

Om Pilebakken
Pilebakken har et stærk fokus på at styrke opgaverne omkring socialpsykiatrisk indsats. Vi arbejder med at støtte borgerne i at anvende og udvikle egne ressourcer fysisk, psykisk og socialt i deres hverdagsliv. Vi er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud for mennesker, der i en kortere eller længere periode har brug for en specialiseret indsats i et rummende og omsorgsgivende miljø. Vores botilbud med plads til 34 borgere retter sig mod voksne +50 år med komplekse problemstillinger herunder psykiatriske diagnoser, misbrug og demens. Flere har dom til behandling. På Pilebakken er der et stort fokus på relations arbejdet med den enkelte borger. Vi har en professionel tilgang til borgerne hvor hver borger mødes individuelt og respektfuldt i forhold til den daglige støtte.

Pilebakken er et af botilbuddene inden for Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO) ved Region Midtjylland. SVO´s kerneopgave handler om borgeren. Vi løser den i samarbejde med borgeren, hvor vi fokuserer på at styrke dennes oplevelse af livskvalitet, mestring af selvbestemmelse og muligheder for selvhjulpenhed. Samarbejdet foregår altid ud fra en oprigtig interesse for den enkelte borgers håb og
drømme og med afsæt i det enkelte menneske som unikt.

Online introduktion
Du har muligvis ikke kendskab til området og ønsker et større indblik i botilbuddene og Specialområde Socialpsykiatri Voksne. Netop derfor kan SVO tilbyde en invitation til en introduktionsaften, hvor du får en introduktion til botilbuddet og specialområdet. Her er der mulighed for at høre nærmere og møde potentielt kommende kollegaer inden du søger jobbet.

Introduktionsaftenen finder sted d. 16.08.2022 kl. 17-18.30 på vores online platform
Tilmelding sker blot via mail med navn og antal deltagere til soc.svo.rekruttering@rm.dk senest d. 12.08.2022. Ved tilmelding modtager du et link og en kode, som du skal bruge for at tilgå onlinemødet.

Ansøgning og ansættelse
Vi forestiller os at stillingen er fuldtid men den kan tilpasses den rette kandidat.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Ved ansættelse indhentes straffeattest, hvilket accepteres elektronisk.

Ansøgning med bilag sendes via linket senest d. 21. august 2022. Ansættelsessamtaler afholdes fredag d. 26. august 2022 og tiltrædelse er d. 1. oktober 2022.

Du er meget velkommen til at kontakte konstitueret afdelingsleder Jette Klejs Petersen ved spørgsmål på tlf. 29 12 04 21 eller konstitueret daglig leder Lene Møller Sandermoen på tlf.: 92 43 61 27 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil
medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed