Sygeplejersker søges til Mavekirurgi, Regionshospitalet Viborg

Joboversigt

 • Udsendt dato
  6. august 2022
 • Udløbsdato
  25. september 2022


Job beskrivelse

Ønsker du at få bred erfaring inden for det spændende speciale Mavekirurgi, gode kollegaer og nærværende ledelse? Så er der nu en fantastisk mulighed for at blive vores nye kollega på Mavekirurgisk Afsnit i Viborg.

Mavekirurgisk Afsnit søger sygeplejersker fra pr. 1. november 2022 eller efter aftale.
Stillingerne er faste fuldtidsstillinger på 37 timer/uge med skiftende vagtlag og der må påregnes at arbejde hver 3. weekend.

Vi søger nyuddannede og erfarne sygeplejersker der:

 • Er interesseret i eller har erfaring i det mavekirurgiske speciale
 • Har lyst til at arbejde med akut og elektiv kirurgisk sygepleje
 • Har lyst til faglig og personlig udvikling
 • Har lyst til at indgå i positivt kollegialt samarbejde

Vi tilbyder:

 • En stilling inden for et bredt og spændende speciale
 • Store faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • Individuel introduktionsprogram med tæt opfølgning og mentor ordning
 • Arbejde hver 3. weekend i skiftevis 8- og 12-timers vagter
 • Indflydelse på egen arbejdsplanlægning via ” Min tid ”
 • Struktureret onsdagsundervisning og "jump in" undervisning af personalet
 • Mulighed på sigt at arbejde i mavekirurgisk klinik – afhængig af interesse og kvalifikationer.
 • Nye rammer, hvor patienterne som udgangspunkt har enestuer
 • Tydelig og nærværende ledelse

Om sengeafsnittet:
På Mavekirurgisk afsnit varetager vi primært behandling og pleje af patienter med kirurgiske lidelser i den øvre del af mave- tarmsystemet, altså spiserør, mavemund, mavesæk, tolvfingertarm, galdeveje og bugspytkirtel. Afsnittet har også regionsfunktion i fedme kirurgi, pleje og behandling.
Vi har overvejende korte og færre længerevarende forløb, som både kan være simple men også komplekse pga. forskellige årsager.

Ud over det mavekirurgiske speciale har vi også brystkirurgiske patienter, som overvejende behandles dagkirurgisk/ ambulant.

Vi arbejder med tildelt patientpleje i teams med makkerskab mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistent. Vi har stor fokus på fagligheden og kvaliteten af det arbejde vi levere, og der arbejdes kontinuerligt på dette område til gavn for patienterne, pårørende, personalet og tværfaglig samarbejdspartnere.

Vi har et velfungerende studieunit, hvor vi varetager uddannelse af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever.

Vi lægger stor vægt på det gode arbejdsmiljø. Det skal være sjovt at komme på arbejde,
og alle medarbejdere skal mødes af den rette mængde udfordringer. Når man er parat
til det, er der vid mulighed for at få nøglefunktionsposter og specialfunktioner, som kan
medvirke til, at man bliver ved med at lære og udvikle sig.

Afsnittet kendestegnes ved dygtige og engagerede medarbejdere med forskellige kompetence niveauer, og god til at sparre med hinanden.  

Der er høj til loftet med nytænkning. Gode idéer værdsættes og lyttes til. Vi kan rigtig godt lide at være fremme på beatet, og vi er altid åben for afprøvning nye forbedringstiltag m.m.

Vi har en meget positiv, afslappet og uhøjtidelig omgangstone, med plads til humor og forskellighed. Vi har mange sociale arrangementer, som man kan deltage i, i det omfang, man har lyst til.
Vi er en del af Kirurgi sammen med Tarm- og Karkirurgisk sengeafsnit. Vi har et meget velfungerende samarbejde på tværs, som medvirker til en høj grad af fleksibilitet. Vi er i november 2019 flyttet i nye fysiske rammer og de 3
sengeafsnit er samlet på samme etage.

Kirurgi rummer derudover i alt 5 klinikker, som delvist bemandes af oplært personale fra de forskellige sengeafsnit.
Der er en oversygeplejerske ansat i hvert af de 3 sengeafsnit. Oversygeplejerskerne samarbejder på tværs, hvilket frigiver tid til at deltage i den daglige drift tæt på personalet.

Ansøgningsfrist: 25. september 2022
Stillingsbetegnelse: Sygeplejerske
Tiltrædelse: 1. november 2022 eller efter aftale
Arbejdssted: Hospitalsenhed Midt
Afdeling: Kirurgi, Heibergs Alle 4 8800 Viborg
Beskæftigelsestype: Fast
Arbejdstid: Fuldtid
Kontaktperson: Majbritt Kyung Hee Søgaard
Telefon: 7844 6373

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg,
Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200
ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.
De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig
profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest
specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af
personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel
ansættelse.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til oversygeplejerske Majbritt Søgaard (7844 6373).

Du er også meget velkommen til at komme og besøge os.

Din ansøgning:
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest d. 25/9-22. Der vil være ansættelsessamtale onsdag 28/9-22.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed