Sygeplejerske til Urologisk Ambulatorie i Næstved

Joboversigt

  • Udsendt dato
    28. december 2022
  • Udløbsdato
    27. januar 2023


Job beskrivelse

En af vores erfarne og dygtige sygeplejersker har, efter 15 år i vores afdeling, valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger vi en ny kollega. Stillingen er ledig 1. marts 2023 og er på 37 timer om ugen eller efter aftale.

Ambulatoriet i Næstved er en del af Urologisk Afdeling, som er fordelt på to matrikler, en afdeling i Roskilde og en afdeling i Næstved. Der er et tæt samarbejde mellem de to afdelinger. Begge varetager den urologisk funktion for hele Region Sjælland. Vi har fokus på det gode patientforløb samt udvikling af det tværfaglige samarbejde omkring patienten.

Udviklingen af sygeplejen prioriteres højt. Afdelingen har en klinisk udviklingssygeplejerske, som sammen med ledelsen i afdelingen og personalet varetager den sygeplejefaglige udvikling i afdelingen.

Aktuelt skal vi i gang med at implementere perineale prostata biopsier. Og der ud over, er vi i samarbejde med fysioterapien, i gang med at etablere et træningsprogram for mænd med prostatakræft, samt et nyt projekt omkring bækkenbundstræning.

Aktiviteten i ambulatoriet foregår primært på afsnit 5. Ambulatoriet har åbent fra mandag til fredag i tidsrummet 7-16.

I ambulatoriet varetager læger og sygeplejersker i fællesskab undersøgelse og behandling af patienter med forskellige urologiske lidelser.

I sygeplejeambulatoriet varetager sygeplejerskerne selvstændigt behandlinger. Herunder urodynamiske undersøgelser, blæreskylninger og oplæring i selv kateterisation, samt kontrol cystoskopier.

Aktiviteten i dagkirurgisk foregår på afsnit 6. Afsnittet er åbent fra mandag til torsdag i tidsrummet kl. 7-18.

Afsnittet varetager den præ-og post operative sygepleje og er normeret til 14 sengepladser. Patienterne er udelukkende elektive urologiske patienter, som ofte har en cancer diagnose. Afsnittet arbejder i tæt samarbejde med operationsafdelingen.

Afdelingen modtager studerende i 3. semester. Vi har to uddannede kliniske vejledere, men hele personalegruppen deltager i den daglige vejledning.

Hver 6. weekend vil der være vagt på vores sengeafsnit i Roskilde. Dette for at styrke samarbejdet på tværs af matriklerne og for at øge kendskabet til de enkelte patient forløb. Du er selv med til at bestemme vagt typen i weekenden.

Vi søger en sygeplejerske:

Som er god til at arbejde selvstændig og som samtidig kan være en del af et hold.

Som har interesse for den korte og kompakte patientkontakt.

Som har gode kommunikative- og formidlingsevner, i arbejdet med de korte patientforløb.

Som stræber efter at yde den bedste sygepleje.

Som aktivt bidrager til det gode arbejdsmiljø i afdelingen.

Som har høj arbejdsmoral, gode samarbejdskompetencer og et højt fagligt niveau.

Vi tilbyder:

Et veltilrettelagt introduktions program, hvor du følger din mentor den første måned og undervejs har du planlagte samtaler med både mentor og oversygeplejerskesygeplejerske om, hvordan din introduktion forløber, så vi hurtigt kan justere forløbet.

Et udviklingsorienteret speciale, som vægter en hverdag, hvor du oplever et godt arbejds- og læringsmiljø.

En afdeling med fokus på at styrke udviklings-og forbedringsarbejdet og, hvor vi hver uge har undervisning og tavlemøder.

Årlig deltagelse på Skills Station.

En alsidig og faglig spændende hverdag med både elektive operationspatienter og ambulante patienter.

En afdeling, hvor vi vægter åbenhed, dialog og tillid – så vi spiller hinanden gode og gør plads til hinandens forskelligheder.

En afdeling som er kendt for godt kollegaskab med stor hjælpsomhed. Ansvarsbevidste kollegaer, som har det godt sammen og som tager godt imod nye kollegaer.

15 engagerede og kompetente kollegaer, der yder sygepleje på et højt fagligt niveau.

Dit primære fremmøde vil være i ambulatoriet i Næstved, med weekendvagt hver 6. uge på urologisk sengeafdeling i Roskilde.

Kom gerne på besøg.

Du er velkommen til at komme på et uforpligtende besøg, eller du kan ringe og høre nærmere hos Oversygeplejerske Lis Blaabjerg. Tlf. 56 51 30 61 eller souschef Helle Pihl tlf. 56 51 44 92. Der bliver løbende afholdt ansættelsessamtaler.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed