Sygeplejerske til koordinering og kvalificering af den sundhedsfaglige indsats på det social- og specialpædagogiske bosted Trekløveret

Joboversigt

 • Udsendt dato
  6. august 2022
 • Udløbsdato
  25. august 2022


Job beskrivelse

Om jobbet

På det social- og specialpædagogiske bosted Trekløveret i Kalundborg søger vi nu en faglig stærk sygeplejerskeuddannet kollega til at påtage sig opgaven med at koordinere og kvalificere den sundhedsfaglige indsats hos os. Hvis du søger ansvar i dit arbejdsliv, gode arbejdsbetingelser samt muligheden for at sætte afgørende præg på sundhedsfaglige indsatser, mener vi, at dette job vil være for dig!

Vi ved Trekløveret hører inde under Det Sociale Voksenområde – Center 1 i Kalundborg Kommune og er et bosted for 22 skønne voksne mennesker i alle aldre med forskellige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Vi har beliggenhed på Lerchenfeldvej i Kalundborg. Beboerne bor i egen lejlighed fordelt over fire grupper med hvert sit forbindende fællesrum. De væsentligste dimensioner i vores pædagogiske tilgang er anerkendelse, omsorg, relationsdannelse, tillid og respekt for menneskets ret til højest mulig grad af indflydelse på egen livsførelse. Kombineret med vores pædagogiske ambitioner om at danne rammer for så meningsfulde, indholdsrige og glædesfyldte liv som muligt for vores beboere har vi et ønske om at skabe de bedste betingelser for beboernes sundhed og helbredsmæssige tryghed; og det er her, du vil komme til at spille en helt central rolle!

Stillingen er på 30 t. ugentligt, og dine arbejdsopgaver vil primært bestå af:

 • Koordinering af daglige sundhedsfaglige opgaver
 • Identificering og analyse af sundhedsfaglige problemstillinger hos beboerne
 • At være forløbskoordinator på komplicerede forløb for husets beboere (herunder eventuelle terminale plejeforløb)
 • Løbende sparring med pædagogisk personale og daglig leder
 • Implementering og evaluering af nye sundhedsfaglige tiltag
 • Medicindosering og FMK-opdatering

Din profil

Vi leder efter dig, der:

 • er uddannet sygeplejerske
 • besidder en høj grad af faglig selvtillid og hviler i dig selv
 • med fordel har erfaring inden for det specialiserede voksenområde (dog ikke et krav)
 • evner at træffe fagligt velbegrundede beslutninger, at skabe og bevare overblik samt at kunne uddelegere opgaver
 • kan prioritere selvstændigt i sine opgaver og tilpasse sig en til tider omskiftelig hverdag
 • kan arbejde arbejde vidensbaseret og opsøge nødvendig viden for at kunne løse opgaver kvalificere
 • formår at formidle sundhedsfaglig viden og opgaveinformation til pædagogisk uddannet personale
 • besidder stærke tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsevner
 • kan danne trygge relationer til beboerne og derudover yde tryghedsskabende kommunikation med pårørende
 • er hjertevarm, omsorgsfuld, rummelig, rolig, nærværende og har en oprigtig interesse for menneskets i al dets mangfoldighed

Derfor skal du vælge os

Hos os tilbydes du:

 • en høj grad af indflydelse af på egen daglige arbejdsgang
 • en afgørende og betydningsfuld rolle som nøgleperson ift. udviklingen af den sundhedsfaglige indsats på Trekløveret samt den kliniske beslutningstagen
 • arbejdstider der er forenelige med familieliv (helligdag-, weekend- og vagtfri stilling)
 • en varieret hverdag med vekslende opgaver og mulighed for nære relationer til husets fantastiske beboere
 • fast sparring med centerets sundhedsfaglige udviklingskonsulent og specialesygeplejerske
 • faste undervisnings- og sparringsdage med centerets tværgående sundhedsteam bestående af fem øvrige sundhedsfagligt uddannede personaler
 • et job hvor der vil blive værnet om din tid til løbende videnssøgning og -opdatering til gavn for løsningen af de sundhedsfaglige opgaver

Løn og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Hvis du vil vide mere

Ved behov for yderligere oplysninger om stillingen kontakt da:

Konstitueret afdelingsleder Mikkel Morgen ved Trekløveret på tlf. 40 45 39 54 eller mail (mibm@kalundborg.dk)

Sundhedsfaglig udviklingskonsulent Randi Studsrød på tlf. 24 96 45 60 eller mail (rast@kalundborg.dk)

Ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk via link.

Ansøgningsfrist 25. august / samtaleindkaldelse 26. august / ansættelsessamtaler 29. august ml. 9-15.00.

Om os

Det Sociale Voksenområde – Center 1 yder pædagogisk og praktisk støtte til borgere med varige funktionsnedsættelser og forskellige former for problemstillinger, herunder udviklingshæmning, synshandicap, autisme, fysiske handicaps, senhjerneskader, multiple handicaps, kommunikationsnedsættelse, m.v.

Det Sociale Voksenområde – Center 1 er udgjort af botilbud, aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse geografisk placeret i Kalundborg Kommune.

Vi er ca. 330 pædagogiske og sundhedsfaglige medarbejdere, 6 administrative medarbejdere, 6 afdelingsledere, 1 sundhedsfaglig udviklingskonsulent, 1 pædagogisk udviklingskonsulent og 1 centerchef.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed