Sygeplejerske med specialfunktion til nyoprettet team – en super spændende kombination af akut og medicinsk! Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Gødstrup

Joboversigt

 • Udsendt dato
  27. december 2022
 • Udløbsdato
  29. januar 2023


Job beskrivelse

Vi har teamet – nu mangler vi dig, der har evnerne til jobbet som sygeplejerske med specialfunktion!

 

I Medicinsk Afdeling har vi startet et team med det bedste fra to verdener: både det medicinske speciale og det akutte speciale! Det er en super spændende kombination, som skal skabe endnu mere effektive forløb for vores medicinske patienter.

Vi er godt i gang; nu mangler vi bare dig, der vil være med til at at gå forrest! Naturligvis i tæt sammenhæng med det team, der allerede er ansat – og de, der er på vej ind i teamet.

Patienterne i det medicinske korttidsafsnit er indlagt til afklaring og behandling og bliver derefter enten overflyttet til stamafdeling eller udskrevet efter endt ophold i vores team. Det er derfor af stor betydning, at du kan være en del af både skiftende og akutte patientforløb.

Brænder du for de medicinske accelerede forløb og vil du være en del af et skarpt hold? Så er det dig, vi mangler – og gerne pr. 1. marts 2023 eller efter aftale.

 

Hvem er du?

Dine faglige kvalifikationer:

Vi forestiller os, at:

 • du er uddannet sygeplejerske med bred erfaring – evt. både medicinsk og akut.
 • du har lyst til at gå i front både i den daglige opgaveløsning og i forhold til den faglige profilering.
 • du har lyst til administrative opgaver i kombination med klinisk arbejde.
 • du har høje relationelle og kommunikative kompetencer.
 • du kan være i et nyt team, som ligger i et veletableret afsnit.
 • du har gerne erfaring med kvalitets- eller udviklingsarbejde.
 • du brænder for i fællesskab at værne om og dyrke det gode arbejdsmiljø.
 • du har flair for IT-systemer.
 • du har gerne videreuddannelse på minimum diplomniveau – eller påtænker dette.

 

Dine personlige kvalifikationer:

Vi forestiller os, at:

 • du er beslutningsdygtig og formidler med klare budskaber.
 • du er mødestabil, har en høj arbejdsmoral og er omstillingsparat.
 • du vægter ansvarlighed og ordentlighed højt.
 • du er til fart over feltet og trives i et miljø, hvor to dage ikke er ens.
 • du er nysgerrig, positiv og imødekommende.
 • du er loyal over for trufne beslutninger.
 • du er opsøgende og vil dele din viden med dine kollegaer.
 • du har mod – mod til at kæmpe for et godt team!
 • du ser en styrke i at arbejde tæt i et tværfagligt team.

Vi tilbyder et job i et spændende team! Du får mulighed for at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil og videreudvikle disse og hermed bidrage til vores faglighed og kultur i afdelingen.

 

Hvem er vi?

Teamets fysiske placering er i Sengeafsnit for Lungesygdomme, og leder af teamet er oversygeplejerske Michael Ahle Stadsbjerg.

Antallet af sengepladser er aktuelt 3 døgnåbne (mandag til fredag). Derudover har vi 2 subakutte tider, hvor patienterne møder direkte ind i sengeafsnittet efter visitation fra Akutafdelingen.

Lægefagligt er afsnittet organiseret under det geriatriske speciale. Der vil i dagtid være tilstedeværelse af speciallæge og en eller flere uddannelseslæger, som sammen vil lægge planer for patienterne i det medicinske korttidsafsnit. Ofte vil speciallægen i korttidsafsnittet være geriater, men der vil også være speciallæger fra andre specialer. Vagtholdet af læger vil have tæt tilknytning til afsnittet hele døgnet.

I Sengeafsnit for Lungesygdomme er der derudover plads til 18 lungemedicinske patienter.

 

Patientgruppen i korttidsafsnittet er:

§  Cerebralt påvirkede patienter, hvor årsagen ikke er fastlagt.

§  Patienter med organpåvirkning, hvor årsagen ikke er fastlagt.

§  Patienter, som evt. vil kunne udskrives i løbet af kort tid:

§  Infektionspatienter, som forventes skiftet til tablet/udskrives med hjemme-i.v. antibiotika.

§  Dehydrerede/elektrolyt-derangerede patienter, som måske kan udskrives efter rehydrering.

§  Intoksikerede patienter.

§  Patienter, som ved indlæggelsen vurderes at profitere af en ganske kort indlæggelse.

 

Teamet er kendetegnet ved:

 • Korte akutte accelererede patientforløb.
 • Ikke to dage er ens.
 • Tæt samarbejde med kollegaerne fra Sengeafsnit for Lungesygdomme.
 • Et konstruktivt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med tværfaglige konferencer.
 • At gensidig anerkendelse, viden- og erfaringsdeling og kvalitetsudvikling er en naturlig del af hverdagen.
 • Plejeformen og alle de gode tilbud – og det gode arbejdsmiljø bliver som i Sengeafsnit for Lungesygdomme, hvilket vil sige, at du tilbydes: refleksion, ugentlig undervisning, coachingsamtaler, etisk refleksion, mulighed for videreuddannelse og faglig udvikling og en KLASSE velkomst. 

   

Vi tilbyder dig:

 • Mulighed for at sætte dit præg på et nyt team!
 • Mulighed for at kombinere det medicinske og det akutte.
 • Udviklings- og administrative opgaver – i tæt samarbejde med oversygeplejersken – i kombination med klinisk arbejde.
 • Yderst dedikerede kollegaer.
 • En hverdag præget af uforudsigelighed, hvor vi holder fokus på kvalitet og udvikling.
 • Ugentlig undervisning, tavlemøde og refleksionsseance.
 • Høj prioritet af klinisk kompetenceudvikling, og vi anvender bl.a. SKIK som redskab til læring.
 • Weekend-arbejde hver 3. weekend i 8-timers vagter.
 • Engagerede kolleger, som interesserer sig for hinanden og sætter pris på at bevare vores gode arbejdsmiljø.
 • Et afsnit, hvor vi har flere dage med kage end uden.
 • Flagene ligger klar til at blive sat op på din første dag!

 

Se stillings- og funktionsbeskrivelsen her

 

Vi tilbyder gerne en følgevagt, en uforpligtende kop kaffe og/eller en Pepsi Max!

 

Du kan læse mere om Medicinsk Afdeling og Afsnit for Lungesygdomme på vores hjemmeside https://www.regionshospitalet-goedstrup.dk/

 

Har du spørgsmål eller ønsker at lave aftale om et besøg hos os, så tøv ikke med at kontakte:

Oversygeplejerske Michael Ahle Stadsbjerg tlf. 7843 0438. Mail: [email protected]

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

 

Du kan søge stillingen ved at klikke på søg job. Vedhæft din ansøgning og dit CV sammen med relevante bilag.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest søndag den 29. januar 2023.

 

Samtaler forventer vi at holde tirsdag den 31. januar eller efter aftale.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed