Sygeplejerske med souschef-funktion til SUH, Køge

Joboversigt

 • Udsendt dato
  6. august 2022
 • Udløbsdato
  24. august 2022


Job beskrivelse

Kunne du tænke dig nye kompetencer?

Spændende stilling med mulighed for erhvervelse af lederkompetencer som souschef.

Vil du samarbejde med en engageret personalegruppe på et alment intensivafsnit med en varieret hverdag?

Intensivafsnit i Køge søger en sygeplejerske med souschef-funktion. Stillingen er på 37 timer per uge.

Vi er landets yngste universitetshospital, og vores ambition er at være blandt de førende indenfor det intensive speciale. Vi ønsker at styrke vores kliniske arbejde ved at benytte den nyeste evidens og herved opnå høj kvalitet og faglighed. Vi er under forandring, som følge af at vi vokser. Derfor har vi brug for at udbygge vores lederteam med en souschef, som vil indgå i et udvidet lederteam og sammen med personalet skabe en fælles vision for afdelingens fremtid.

Vi har 10 intensive behandlingspladser. Afsnittet er normeret til godt 54 stillinger.

Når universitetshospitalet i Køge er færdigbygget i 2025, vil der være 38 intensive sengepladser, og alle specialer i Region Sjælland vil blive samlet på Sjællands Universitetshospital. Der venter os mange nye og spændende opgaver i den sammenhæng.

I dag er vi én afdeling med Intensivafsnit I12 Roskilde, og vi har allerede nu fælles faglige arbejdsgrupper og uddannelsesfunktion med Intensivafsnit.

De 2 afsnit har en fælles oversygeplejerske, ledende overlæge og uddannelsesansvarlig. Begge afsnit har en klinisk afdelingssygeplejerske samt souschef, som også vil være nogle af dine nærmeste samarbejdspartnere.

Dine ansvarsområder

 • Fremme samarbejde i plejegruppen og sikre faglig vejledning og supervision af personalet.
 • Have overblik over de personalemæssige kompetencer og ressourcer i afsnittet og se styrken i personalets kompetencer på Intensiv.
 • At deltage i det gode samarbejde med et højt informationsniveau og skabe viden om rammer og vilkår.
 • Medansvar for årlige apparatur-ansøgninger til Intensiv.
 • Indgå i arbejdsmiljøarbejdet.
 • Behandling af utilsigtede hændelser på Intensiv.
 • Stedfortræder for afdelingssygeplejersken.

Det forventer vi af dig

 • Dansk autorisation som sygeplejerske.
 • Specialuddannelse i intensivsygepleje.
 • Ledelsesuddannelse eller lyst til ledelsesuddannelse.
 • Minimum 4 års klinisk erfaring og gerne 2 års speciale erfaring.
 • Erfaring som ansvarshavende og/eller koordinator.
 • Erfaring med udviklingsarbejde.
 • Er fleksibel, problemløsende og initiativrig.
 • Kommunikerer åbent, så der skabes tillid, og misforståelser undgås.
 • Trives med indflydelse og det at tage ansvar.
 • Arbejder for et godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø.
 • Du er, som udgangspunkt, i dagvagt på hverdage, men deltager i weekendvagter ca. hver 3. weekend.

Det er vores ambition i fællesskab at udvikle et lederteam med et tæt og loyalt samarbejde til gavn for hele personalegruppen og afdelingens fremtid.

Intensivafsnit i Køge er en del af Anæstesiologisk Afdeling, der har ca. 450 ansatte fordelt på 2 matrikler i Roskilde og Køge. Ud over et intensivafsnit på hver matrikel har afdelingen anæstesi, operation, dagkirurgi og sterilcentral på begge matrikler. Desuden er et Tværfagligt Smertecenter i Køge samt en simulationsenhed i Roskilde også en del af afdelingen. Vi har desuden en veludbygget, tværfaglig forskningsenhed, der dækker hele afdelingen.

Anæstesiologisk Afdeling ledes af en chefsygeplejerske og en cheflæge.

Ansøgningsfristen er den 24. august 2022, og der vil løbende blive afholdt samtaler.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed