Sygeplejerske i fast stilling til P3

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  13. september 2023
 • Udløbsdato
  22. oktober 2023
 • Karriereniveau
  Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

Vil du være med til at gøre en forskel for psykiatriske patienter og deres pårørende i helt nye rammer?

Har du lyst til at arbejde i et integreret affektiv afsnit med tæt kollegialt samarbejde, og hvor trivsel og faglighed er i højsæde? Så læs videre!

Vi søger en sygeplejerske til en fast stilling. Lige nu arbejder vi weekend, hver anden uge, men fra oktober måned tilbydes vagtplan med arbejde hver 3. weekend for dem, som ønsker dette. Hvis dette opslag fanger din interesse, så skal du ikke holde dig tilbage med at søge stillingen, om du er nyuddannet eller ny inden for psykiatrien. Vi vil sørge for, at du tilegner dig de nødvendige kompetencer for at opnå trivsel og arbejdsglæde på P3. Det vigtigste er, at du har interesse for og lyst til at arbejde med patienter og deres pårørende i psykiatrien og inden for det speciale, som afsnittet i forvejen brænder rigtig meget for.

Du er også velkommen til, efter aftale, at komme på et uforpligtende besøg på P3, hvor vi vil vise dig rundt og fortælle om vores afdeling.

Du vil de første 4 uger af din ansættelse være uden for normeringen og møde på hverdage i dagvagt. I den øvrige introduktionsperiode vil du ikke sættes i vagt som ansvarshavende, og du vil være i vagt med erfarne kolleger.

Der kan være mulighed for et rekruttereringstillæg, når man ansættes som sygeplejerske i Psykiatrien i Svendborg.

Hvem er vi?

Vi har til huse i en supermoderne totalrenoveret afdeling. P3 er integreret et afsnit med en åben og lukket del, hvor der er plads til 20 patienter med speciale inden for affektive sindslidelser. 7 pladser er skærmede, 12 pladser er åbne og derudover er der en patientstyret seng på åben side. Vi har træningsfaciliteter, sanserum, motionsrum og træningskøkken m.m. direkte placeret i afsnittet.

Vi arbejder tværfagligt og har fokus på det relationelle samarbejde med patienten i centrum, og hvor de pårørende og Lokalpsykiatrien samt øvrige netværk spiller en meget vigtig rolle i samarbejdet, og i den sammenhæng arbejder vi med Åben Dialog og har ”Tidal Model” som referenceramme.

Vi bygger vores sygepleje på safewardsprincipper, miljøterapi, relationsbehandling og ”Åbent-kontor”, hvor tilgængelighed er i højsæde. Vi arbejder i faste kontaktperson-teams, således er afsnittet organiseret i 5 teams. I dag- og aftenvagt har vi implementeret makkerpars ordning.

Vi er en fagligt engageret personalegruppe, som vægter medindflydelse og medbestemmelse højt. Personalegruppen er tværfagligt sammensat bestående af læger, en oversygeplejerske, en stedfortræder, en speciale psykolog, elever og studerende, en socialrådgiver, en fysioterapeut, en lægesekretær samt aktivitets-/Peermedarbejdere. Desuden er afsnittet bemandet med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og en socialpædagog, som alle er organiseret i teams og som i det daglige fungerer som kontaktpersoner for indlagte patienter.

Vi har opbygget og fuldt implementeret en helt ny ECT-klinik i tilknytning til afsnittet. Klinikken er placeret i helt nye lokaler og med det sidste nye udstyr og inventar. Der arbejdes tværfagligt sammen med læger og personale fra anæstesiologisk afdeling.

Afsnit P3 har et tæt samarbejde med de 2 øvrige sengeafsnit og Lokalpsykiatrien. Vi arbejder med en række udviklingsopgaver, som du også bliver en del af og får indflydelse på. Det drejer sig bl.a. om forebyggelse af tvang, øgede aktiviteter for patienter, herunder eks. fokuseret implementering af Safewards, fokus på øget patientinddragelse samt pårørendekontakt.

Vi søger en kollega, som

 • Ønsker at arbejde med akutpsykiatrien.
 • Gerne vil arbejde med faglige metoder til nedbringelse af tvang og øvrige udviklingsområder.
 • Gerne har erfaring med behandlingspsykiatrien.
 • Kan bevare overblik og engagement også i pressede situationer.
 • Kan arbejde anerkendende, målrettet og relationelt i forhold til patienten og dennes netværk.
 • Vil og kan bidrage til et positivt miljø blandt patienterne.
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidigt forholde sig nysgerrigt, reflekterende og lyttende til sine kollegaer.
 • Har gode samarbejdskompetencer og ser det som en forudsætning for, at kunne indgå i et velfungerende team, hvor man ligeledes bidrager konstruktivt til et godt arbejdsmiljø.
 • Trives i en organisation, der er i løbende udvikling og forandring.
 • Med humor, respekt og empati er med til at sætte præg på den gode og aktive hverdag.
 • Har klinisk vejlederuddannelse eller har lyst til at arbejde med studerende.
 • Har speciale uddannelsen inden for psykiatrien eller har lyst til på sigt at tilegne sig denne.

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads med fokus på et rigtig godt arbejdsmiljø.
 • En fagligt engageret tværfaglig personalegruppe som arbejder i teams herunder opdelt i makkerpar, hvor der er rig mulighed for kontinuerlig sparring og vidensdeling.
 • Mentorordning og introduktion for nyansatte til specialet, samt faglig sparring, debriefing og tværfaglig supervision.
 • Otte hele undervisningsdage om året efter det første halve år.
 • Et tværfagligt samarbejde i teamorganisering ud fra miljøterapeutiske principper m.m.
 • En spændende arbejdsplads, som er i rivende udvikling og har fokus på forbedringsarbejde.
 • En afdeling, hvor der arbejdes målrettet med nedbringelse af tvang, fokus på Safewards og sanseintegration.
 • En afdeling, hvor kompetenceudvikling er centralt.

Ansøgningsprocedure, løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er til besættelse snarest. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Ansøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis, samt dokumentation for erfaring/tidligere ansættelser.
Der indhentes altid – efter aftale med ansøger – referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.

Vi afholder samtaler løbende.

Hvis du vil vide mere om stillingen

Du er velkommen til at kontakte oversygeplejerske Susanne Falck Schmidt på tlf. 40 38 45 89, og her har du også mulighed for at aftale et helt uforpligtende besøg med hende, så du kan opleve afdelingen og høre nærmere. Du kan også kontakte TR for DSR Andreas Lund Andersen på [email protected]

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed