Sygeplejerske – Grib chancen og bliv dygtig inden for det gynækologiske speciale i Afdelingen for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler på Herlev Hospital

Joboversigt

 • Udsendt dato
  22. september 2022
 • Udløbsdato
  9. oktober 2022


Job beskrivelse

Ønsker du at arbejde i et speciale som spænder bredt og med en hverdag som sjældent er ens, så har vi en stilling til dig!

Du vil få mulighed for at yde sygepleje til patienter med Akutte og Elektive patientforløb som fx:

 • Abort/Senabort
 • Gynækologisk kræft/palliation
 • Mastit/ Endometrit
 • Fast-track kirurgi
 • Urogynækologi
 • Vulva sygdomme
 • Tidlige graviditetskomplikationer
 • Fertilitetskomplikationer

Vi glæder os meget til at flytte i nye omgivelser, når vi d.18. september rykker ud i det nyopførte Nyt Hospital Herlev. Her vil afdelingens ambulatorium og sengeafsnit, Kvindesygdomme Klinik 1, ligge i forlængelse af hinanden, hvorfor din ansættelse på Afdelingen for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler vil kunne tilrettelægges med arbejdsdage på både ambulatoriestuerne og i sengeafsnittet. Dette giver dig mulighed for at arbejde med hele patientforløbet fra udredning til den effektuerende behandling. På vores nye afdeling får alle indlagte patienter enestuer. Vi er normeret til at have 14 patienter indlagt.

I ambulatoriet varetages der selvstændige sygeplejefunktioner fordelt efter kompetencer, interesser og faglige kvalifikationer. Nogle af sygeplejerskerne er ultralydscertificeret til at varetage forundersøgelser til provokeret abort, samt planlægning af deres forløb. Personalet deltager også i små kirurgiske indgreb, såsom keglesnit og kikkertundersøgelser af livmoderen. I ambulatoriet forestås operationsklargøring af patienter før deres kirurgiske indgreb. Vi har i løbet af en dag cirka 50 patienter i ambulatoriet. Vi har i alt 10 ambulatoriestuer, der alle har forskellige funktioner.

I vores sengeafsnit varetager vi pleje og behandling af indlagte patienter. Vi har elektiv- og akutkirurgi døgnet rundt, og patienternes indlæggelsesforløb er som regel korte med udskrivelse samme dag. Vi tager imod kvinder og par, der indlægges til senabort, hvor man afbryder graviditeten efter uge 12 pga. enten sygdom hos fostret eller hvis der er givet tilladelse til senabort på social indikation. Kvinder, der har født og hvor moderen oplever indlæggelseskrævende problemer efter fødslen, tager vi os også af, hvorfor uddannelse i amning og barselspleje er en del af din ansættelse. Kvinder med svær kvalme i starten af graviditeten kommer til ambulant behandling og pleje. Derudover modtager vi patienter til palliativ pleje og omsorg i den sidste del af livet.

Afdelingen har desuden en akutmodtagelse, hvor vi dagligt tilser cirka 35 kvinder, der enten henvises fra praktiserende læge, 1813 eller kommer med ambulancekørsel via 112.

Afdelingen har en klinisk sygeplejespecialist, som sikrer kontinuerlig udvikling af sygeplejen. Vi har også en klinisk underviser, som tager sig af de sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentlevernes uddannelsesforløb i tæt samarbejde med afdelingens kliniske vejleder.

Er det noget du har lyst til?
Så søger vi lige nu en sygeplejerske til vores afdeling.

Det er vigtigt for os, at vores patienter modtager pleje og behandling på et højt fagligt niveau og føler sig godt behandlet. Derfor har vi fokus på høj faglighed og godt arbejdsmiljø.
Vi arbejder systematisk med patientoplevet kvalitet, patientinddragelse samt tværfagligt samarbejde. Det gode arbejdsmiljø betyder for os at der dagligt er en høj grad af tillid, samarbejde, stolthed og fællesskab med plads til forskellighed.

Vi kan tilbyde dig:

 • 8 ugers skræddersyet introduktion med mentor (uden for normeringen)
 • 12 måneders mentorordning
 • Mulighed for faglig udvikling via kompetencekort
 • Rammerne for at yde sygepleje af høj kvalitet
 • En kultur hvor vi løfter i flok og hjælper hinanden
 • Engagerede og fagligt kompetente kollegaer
 • Social Buddy
 • Et unikt samarbejde med afdelingens lægesekretærer, sonograf, læger og jordemødre, hvor det er vigtigt for os, at alle spiller på samme hold

Vi søger en sygeplejerske

 • Har erfaring eller lyst til at blive dygtig inden for det gynækologiske speciale
 • Trives med et stort patientflow og er omstillingsparat
 • Kender egne stærke og svage sider og er åben overfor både at give og modtage feedback
 • Har ønsket om at få nye søde og dygtige kollegaer
 • Har gode samarbejdsevner
 • Brænder for høj faglig kvalitet i sygeplejen og er omhyggelig og entusiastisk
 • Har overblik og kan arbejde struktureret
 • Respekterer og anerkender andre mennesker uanset forskellige holdninger
 • Tager ansvar og initiativ
 • Byder ind med nye ideer til udvikling, både fagligt og personligt i vores gruppe

Praktiske oplysninger

Stillingen er på 32-37 timer med arbejde hver 3. weekend og cirka 6-8 vagter på 4 uger.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Løn- og Takstnævn, samt for social- og sundhedsassistenters vedkommende FOA.

Har du lyst til at høre mere om stillingen eller få en rundvisning i afdelingen, kan du kontakte oversygeplejerske Malene Fynbo på tlf.nr. 51 55 81 83.

Ansøgningsfrist: 09.10.2022. Vi holder samtaler i uge 41.

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed