Svanevig Hospice søger to nye sygeplejersker til 32 timers stillinger henholdsvis dag/aften og dag/nat

Joboversigt

 • Udsendt dato
  3. august 2022
 • Udløbsdato
  25. august 2022


Job beskrivelse

Mod. Omsorg. Rummelighed. Blik for det, der kan give patienten lindring fysisk som psykisk.

Det er nogle af de egenskaber, vi søger i vores nye kolleger.

På hospice er vi specialister i palliation, en specialiseret indsats for patienter i den sidste livsfase. Palliation handler blandt andet om meget hurtigt at kunne danne sig et billede af, hvad det er for et menneske, vi modtager. Hvad er det for et liv, de har levet? Hvad betyder noget for netop dette menneske? Hvad er livskvalitet for denne patient? Og hvad kan vi hjælpe patienten med, så livet kan leves til det sidste?

Det kræver både mod og tålmodighed at sætte sig ind i patientens livshistorie, men det er nødvendigt for at finde ind til mennesket bag sygdommen.

Mange af vores patienter har levet i måneder – måske år – med udredninger, behandlinger og sygdomsudvikling.
Nu er de på hospice, og her ændrer fokus sig fra behandling af sygdom til lindring af symptomer.
Dine vigtigste opgaver bliver derfor sammen med lægen og det tværfaglige team at finde frem til den lindring, der giver mest mening for patienten – medicinsk, fysisk og i forhold til livsværdi.

Vi ved, at når vi formår at lindre patientens symptomer, så giver det ofte nyt livsmod og –lyst til at bruge tiden på den måde, der giver mest mening for den enkelte patient.
Tiden til omsorgen og til det, der netop nu er behov for hos patienten, prioriterer vi derfor frem for rutiner og behandling.

Hos os er nærværet med patienten og de pårørende med andre ord en bærende faktor i forhold til at yde specialiseret palliativ pleje.

Lyder det som noget for dig?

I givet fald søger vi netop nu to nye kolleger til henholdsvis en 32 timers dag-/aftenvagt og 32 timer dag-/nattevagt stilling med vagt hver tredje weekend.

Start 1. oktober ’22

Ud over tid til at tage dig af patienterne og de pårørende og til at yde den lindring, pleje og omsorg, der er behov for, så får du blandt andet også mulighed for:

 • At deltage i diplommoduler i palliation.
 • Supervision ca. hver tredje måned med ekstern superviser.
 • Intern undervisning og faglig sparring.

Vores forventninger til dig, er, at du:

 • Har minimum to års klinisk erfaring
 • Kan planlægge, udøve og vurdere sygeplejen til alvorligt syge og døende patienter og deres pårørende
 • Er velfunderet, engageret og imødekommende
 • Har gode kommunikative evner
 • Vil sætte symptomlindring og livskvalitet i højsædet, og at du har respekt for den enkelte patients valg og fravalg og kan arbejde ud fra betragtningen om, at livet har værdi til det ophører.
 • Har lyst til at arbejde i et tværfagligt team med respekt for de forskellige faggruppers viden og erfaring
 • Ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø med fokus på egen og andres trivsel
 • Har flair for it – eller er villig til at få det. Vi arbejder med Sundhedsplatformen.

Du er naturligvis meget velkommen til at ringe og få en snak eller efter aftale at komme forbi og se huset, før du sender din ansøgning.

Og så kan du i øvrigt læse mere om Svanevig Hospice på www.svanevighospice.dk eller på vores Facebookside: www.facebook.com/svanevighospice

Aflønningen sker efter overenskomst mellem DSR og Danske regioner – du kan læse vores forhåndsaftale her:

https://dsr.dk/system/files/ofa/195/forhaandsaftale_tilrettet_januar_2022.pdf

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til souschef Anette Wendel Jensen eller hospicechef Birgitte Bülow tlf. 54445434.

Ansøgningsfrist d. 24. august 2022 kl. 12.

Ansættelsessamtaler afholdes 29. august 2022.

Skriftlig ansøgning sendes til Svanevig Hospice, Lindstrømsvej 2, 4941 Bandholm, att. souschef Anette Wendel Jensen eller på mail awej@svanevighospice.dk

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/

(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=f19ee0bc)

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed