Studielektor til formueretlige grundfag

16. september 2023

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  16. september 2023
 • Udløbsdato
  16. oktober 2023
 • Karriereniveau
  Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

Det Juridiske Fakultet opslår hermed en stilling som studielektor i de formueretlige grundfag til besættelse pr. 1. februar 2024.

Stillingen er tidsubegrænset, og kan være både fuld tid og deltid efter nærmere aftale og afhængigt af ansøgerens præferencer.

Stillingsindhold
Studielektoren skal dække undervisning i en række grundfag på den juridiske BA-uddannelse. Konkret søger fakultetet en studielektor, der primært kan tilknyttes grundlæggende formueret (fagene erstatning- og kontrakt, obligationsret og tings- og kreditorret).

Studielektoren vil ved ansættelsen blive medlem af faggruppen for de formueretlige grundfag, hvor han/hun skal bidrage både til undervisningen i, og udviklingen af, de til gruppen knyttede fag. Undervisning vil være den primære opgave.

Ansøgere kan finde beskrivelser af de enkelte fag på https://kurser.ku.dk/.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til prodekan for uddannelse Liselotte Madsen på e-mail [email protected]

Kvalifikationskrav
Ansættelse forudsætter en juridisk kandidatgrad (cand.jur.) eller lignende og dokumenteret undervisningserfaring indenfor det givne fagområde på universitetsniveau. Ansættelse som studielektor forudsætter betydelig undervisningserfaring på universitetsniveau. Endvidere forudsættes det, at ansøgere har, eller kort efter ansættelsen gennemfører, et universitetspædagogikum.

Ansøger skal fremsende oplysninger om og dokumentation for tidligere undervisningserfaring, herunder evalueringer i det omfang, de foreligger i form af en undervisningsportefølje.

Ansøger skal beherske dansk i tale og skrift på modersmålsniveau og have relevant erfaring i, eller dokumenteret viden om, de oven for anførte grundfag på et niveau, der gør ham/hende kvalificeret til at varetage undervisning i to eller flere af de formueretlige grundfag.

Ud over undervisningsopgaver vil ansættelsen som studielektor kunne omfatte vejledning af studerendes mere praksisrettede BA-opgaver og specialevejledning, samt eventuelt akademiske udviklingsopgaver og mere strategisk uddannelsesudvikling i et begrænset omfang.

Læs mere om kvalifikationskravene til studielektorer i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2019.

Ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg online” nederst på siden i Adobe PDF eller Word format.

Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan indeholde én fil af max. 20Mb.

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

 • Ansøgning (max 1 side)
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis)
 • Dokumentation af undervisningskompetencer i form af en undervisningsportfolio (Ansøgere opfordres til at læse KU’s vejledning om undervisningsportfolio)

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger forpersonen for ansættelsesudvalget – dvs. prodekanen for uddannelse – med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter prodekanen, efter indstilling af Akademisk Råd, et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos HR, e-mail: [email protected], angiv venligst ID nummer 211-0024/23-2SL #1 ved henvendelse.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfristen er den 16. oktober 2023 kl. 23:59
Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.

________________________________________________________________________________
Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder. Fakultetet har ca. 135 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 60 ph.d.-studerende samt ca. 80 administrative medarbejdere. Desuden er der ca. 400 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved de juridiske uddannelser, der er blandt landets mest populære samt største og omfatter ca. 4.500 studerende. Flere oplysninger kan læses på https://jura.ku.dk.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed