Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  21. oktober 2022


Job beskrivelse

Væksthuset søger en støttepædagog

Er du uddannet pædagog, der brænder for som støttepædagog at understøtte en pædagogisk praksis, der udvikler barnets ressourcer og fremmer trivslen?

Så er det dig vi søger!

Fra den 1. december søger Væksthuset en faglig dygtig og selvstændig kollega med specialpædagogiske kompetencer til en 37 timers stilling primært på småbørnsområdet. Væksthuset har ca. 30 ansatte og yder tidlig, forebyggende og konsultativ pædagogisk bistand og indsats til dagtilbud, skoler/SFO og familier. Du vil blive en del af vores støttekorps, hvor du sammen med 10 fagligt stærke og engagerede kollegaer løser opgaver ude i dagtilbud og på skoler.

Jobbet giver mulighed for:

 • Tæt samarbejde med personale i dagtilbud om støtte til det enkelte barn og udvikling af den pædagogiske praksis. Dine daglige arbejdsopgaver vil typisk være fordelt over 2-4 dagtilbud.
 • Udfordringer og afvekslende opgaver. Der er mange forskellige typer opgaver, og der bliver ved fordelingen taget hensyn til den enkeltes ønsker og særlige kompetencer.
 • Fleksibilitet og selvstændig opgaveløsning. Du er selv med til at planlægge dit skema og lave handleplaner for dine opgaver.
 • Faglig udvikling sammen med kolleger. Hver tirsdag eftermiddag samles vi i Væksthuset til faglig sparring, vidensdeling og møder bl.a. fælles personalemøder og faggruppemøder.
 • Kompetenceudvikling med afsæt i et fælles fagligt fundament for Væksthuset. I dette skoleår har vi bl.a. fælles kompetenceudvikling inden for børns sproglige udvikling og relationskompetencer.
 • Kollegialt fællesskab i en velfungerende personalegruppe, som mødes til både faglige og ved sociale arrangementer.

Vi har brug for dig, der er god til at:

 • bringe dine specialpædagogiske kompetencer i spil for at udvikle og understøtte arbejdet med inkluderende fællesskaber for både barn og gruppe.
 • udarbejde handleplaner og tilrettelægge målrettede indsatser i forhold til det enkelte barn og/eller gruppen.
 • skabe udviklende relationer til børn for at understøtte deres trivsel og læring.
 • implementere særlige pædagogiske tiltag og konkrete handleopgaver i samarbejde med personale i dagtilbud.
 • indgå i dialog og samarbejde med personale, ledelse, forældre samt øvrige tværprofessionelle samarbejdspartnere.
 • have en refleksiv tilgang til egen praksis og indgå i faglig sparring med tværprofessionelle samarbejdspartnere.
 • bidrage positivt til det faglige og kollegiale fællesskab i Væksthuset med godt humør og engagement.

Børn og Unge Rådgivningen (BUR) består af fire faglige afsnit. Ud over Væksthuset er det PPR, Sundhedstjenesten og Familieafsnittet samt en administration. Vi er i alt ca. 100 fagpersoner, 5 faglige ledere og en chef for BUR.

Overenskomst.

Ny løn efter gældende overenskomst med BUPL

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Gitte Villemoes Christensen, adm. medarbejder i Væksthuset, på tlf. 5618 2560 eller mobil 5179 4517.

I Solrød Kommune gør vi en forskel sammen med borgerne. Vi arbejder for at virkeliggøre byrådets vision om, at Solrød skal være det bedste sted at leve og bo. Som arbejdsplads er vi et fællesskab, hvor vi løfter opgaverne på tværs af institutioner og afdelinger, og hvor du som medarbejder er en vigtig medspiller. Vi er i bevægelse og har hele tiden fokus på at lære og blive bedre. Vi tager ansvar for at løse opgaverne med blik for helheden, og du har som medarbejder indflydelse på løsningen af opgaverne og på din arbejdsplads.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed