Stabsofficer ved Air C2 Plans, Combined Air Operations Centre i Uedem

Joboversigt

  • Udsendt dato
    18. november 2022
  • Udløbsdato
    19. december 2022


Job beskrivelse

Har du en solid baggrund i luftoperationer med vægt på overvågning og C2, og har du interesse og motivation for arbejde i et operativt fagligt internationalt miljø?

Har du lyst til at bo og arbejde i Tyskland, hvor du sammen med dine internationale kolleger bidrager til planlægningen af NATO´s luftoperationer, både i hverdagen og i NATO´s krisestyring, så er det måske dig vi søger som Stabsofficer i CAOC Uedem planlægningsdivision.
Om os
CAOC Uedem primære daglige opgaver er NATO´s Peacetime Air Policing samt opstilling af dele af NATO Air Command Joint Forces Air Component Command. Vi planlægger, tasker, koordinerer og superviserer luftoperationer med allokerede ressourcer i fred, krise og i krig i henhold til Commander Allied Air Command´s direktiver. Vi koordinerer ligeledes med land- og maritime enheder, samt med nationale enheder vedrørende luftoperationer inden for CAOC Uedems ansvarsområde.

Air C2 and Airspace Plans Branch, som er organisatorisk placeret i Combat Plans Division, er ansvarlig for at analysere de luftoperative opgaver, og udfører, på baggrund af ressourcer til rådighed og krav til opgaven, den samlede Air C2 tasking.

CAOC Uedem ligger sammen med det tyske nationale lufthovedkvarter på Paulsberg Kaserne i Nordrhein-Westfalen i det vestlige Tyskland, ca. 600 km fra den danske grænse. CAOC stab består af ca. 175 militære og civile fra NATO og partnerlande.

Om os

CAOC Uedem primære daglige opgaver er NATO´s Peacetime Air Policing samt opstilling af dele af NATO Air Command Joint Forces Air Component Command. Vi planlægger, tasker, koordinerer og superviserer luftoperationer med allokerede ressourcer i fred, krise og i krig i henhold til Commander Allied Air Command´s direktiver. Vi koordinerer ligeledes med land- og maritime enheder, samt med nationale enheder vedrørende luftoperationer inden for CAOC Uedems ansvarsområde.

Air C2 and Airspace Plans Branch, som er organisatorisk placeret i Combat Plans Division, er ansvarlig for at analysere de luftoperative opgaver, og udfører, på baggrund af ressourcer til rådighed og krav til opgaven, den samlede Air C2 tasking.

CAOC Uedem ligger sammen med det tyske nationale lufthovedkvarter på Paulsberg Kaserne i Nordrhein-Westfalen i det vestlige Tyskland, ca. 600 km fra den danske grænse. CAOC stab består af ca. 175 militære og civile fra NATO og partnerlande.

Om stillingen

Stillingen benævnes Staff officer Air C2 Plans (AEW/SPINS/ COMMS) i Air C2 and Airspace Plans Branch, Combat Plans Division ved CAOC Uedem.

Du skal forvente at blive anvendt som både stabsmedarbejder ved CAOC Uedem Combat Plans Division samt indgå i luftoperations-planlægningsopgaver i JFAC-organisationen, når denne er aktiveret.

Dine væsentligste opgaver vil være:
– Planlægning og tasking af luftoperationer med Airborne Early Warning (AEW).
– Bidrage til koordination og udsendelse af CAOC Uedem Air Tasking Orders.

Når JFAC er opstillet, vil dine opgaver være:
– Produktion og vedligeholdelse af Ground Sensor management plan.
– Produktion og vedligeholdelse af Special Instructions (SPINS).
– Produktion og vedligeholdelse af kommunikationsplan.

Du refererer direkte til Section Chief, Air C2 and Airspace Plans Branch, Combat Plans Division, samt i national sammenhæng til den danske Senior National Representative (SNR / SNO). Du vil fungere som Deputy Air C2 Branch Head.

Om dig

Du er officer og har gennemgået VUK eller VUT I/L med erfaring på taktisk og operativt niveau i Flyvevåbnet. Det er en fordel, at du har haft berøring med Airborne Early Warning operationer.

Du har erfaring med og indsigt i luftoperationer, fortrinsvis gennem en baggrund som operativ officer i Flyvevåbnet. Du har, gerne sammen med din familie, mod på at tage livtag med de udfordringer og oplevelser, som en udstationering giver.

Der lægges derudover vægt på, at du:
– Er helhedsorienteret og samarbejder aktivt for helstøbte løsninger.
– Er fleksibel, åben og har selvdisciplin.
– Kan skabe og vedligeholde et godt arbejdsklima i et internationalt miljø.
– Er god til at kommunikere og behersker engelsk i skrift og tale.
– Har et godt kendskab til forsvarets og specielt flyvevåbnets luftoperationer.
– Gerne har erfaring fra internationale operationer.

Det er ønskeligt, at din hidtidige tjeneste har omfattet f.eks.:
– Air Control Wing, operationer.
– Operativ tjeneste ved Airborne Early Warning.
– Planlægning og/eller gennemførelse af luftoperationer.
– Deltagelse i NATO- eller koalitionsmissioner.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på op til fire år.

Du bliver udstationeret under den gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg.

Du kan beregne dit skattefrie udetillæg via Forsvarets HR-portal på FIIN.

Du kan finde flere informationer i FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering, herunder bl.a. ægtefællepension og hjemflytningstillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
– Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
– Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder),
– Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
– Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte major Mikael Barchager på telefon +49 2824-978-1565 eller OB Morten Kranker på telefon +49 2824-978-1300 (eller +45 2019 4671).

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Tine Valentin Nielsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5768.

Ansøgningsfristen er 19. december 2022.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført uge 2, 2023.

Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2023.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed